HUẾ

Thành lập:

Bổn mạng:

Nhà thờ chính tòa:
Phủ Cam

Giám Mục:
 Giuse Nguyễn Chí Linh
Giám mục phụ tá:

Tòa giám mục: Thành phố Huế

Địa giới: Thừa Thiên – Huế, Quảng Trị

Website:
tonggiaophanhue.net

Giáo hạt:

-        Hải Vân
-        Hương Phú
-        Hương Quảng Phong
-        Quảng Trị
-        Thành Phố Huế
 

Trung Tâm Hành Hương

 

Nguyên giám mục:
-        Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng
-        Stêphanô Nguyễn Như Thể

Lên đầu trang