Hợp tuyển Thần Học

Kinh nghiệm và thần học: Viễn cảnh giải phóng tại châu Á

Phần đầu của bài viết này là phần trình bày về phương pháp thần học và những tư liệu của nền thần học giải phóng Châu Á, đặc biệt là về một số những điểm như sau trong nền thần học ấy: ...

 Xem chi tiết »
Hoàn cảnh nghèo đói và công việc phục vụ truyền giáo

Trong công việc tông đồ truyền giáo, một điều quan trọng cần nhớ là việc loan báo Tin Mừng không phải là công việc lý thuyết trừu tượng, nhưng là việc đem sứ điệp ơn cứu độ đến cho một người sống trong một hoàn cảnh cụ thể.

 Xem chi tiết »
Giới thiệu thông điệp "Ánh quang chân lý"

Thông điệp Ánh Quang Chân Lý (”Veritatis Splendor”) (AQCL) là một văn kiện rất dài, trong đó, phần hai là phần đặc biệt khó cho những ai không quen với cách đặt vấn đề cũng như với những vấn đề được đặt ra trong khoa thần học luân lý ngày nay.

 Xem chi tiết »
Luật tiệm tiến trong luân lý

"Luân lý, trên lý thuyết, bao giờ cũng đẹp, nhưng trong thực tế, mỗi người cố gắng giữ được bao nhiêu hay bấy nhiêu!"

 Xem chi tiết »
Những nghịch biện trong công cuộc cứu độ của Thiên Chúa

Một Vấn Đề Phức Tạp: Cuộc Song Đấu Giữa Sự Lành và Sự Dữ

 Xem chi tiết »
Cuộc hành trình tinh thần ngang qua châu Á trong thập kỷ

Tài liệu gợi ý cho các cuộc thảo luận trong kỳ Đại Hội Khoáng Đại lần thứ năm của Liên Hiệp các Hội Đồng Giám Mục Châu Á (FABC).

 Xem chi tiết »
Mầu nhiệm Nhập thể: Giáo lý sơ lược

Khi suy tư về Mầu nhiệm Nhập Thể, Karl Rahner đã khởi đi từ yếu tính của con người là sự mở ra đón lấy vô biên, để nhận ra rằng trong Mầu nhiệm Nhập Thể yếu tính của con người đã được thể hiện một lần, và là lần duy nhất ở cấp độ trọn vẹn nhất.

 Xem chi tiết »
Khoa học và đức tin

Một số ngành học hỏi trong kiến thức loài người, như: thiên văn học, địa chất học, sinh vật học, vật lý học, hóa học, v.v...là những bộ môn khoa học chỉ mới thành hình gần đây.

 Xem chi tiết »
Tu đức truyền giáo theo thông điệp "Sứ mệnh Ðấng Cứu Thế"

Ngày 7 tháng 12 năm 1990, Đức Thánh Cha đã cho công bố Thông Điệp về công việc truyền giáo, mang tên Sứ mệnh Dấng Cứu Thế. Trong Thông điệp này, Đức Thánh Cha đã dành trọn chương thứ 8 cho Tu Đức Truyền Giáo.

 Xem chi tiết »
"Sống lại phần xác" trong niềm tin của Giáo hội

Trong kinh Tin Kính chúng ta vẫn thường đọc: "Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. "Thử hỏi, Giáo Hội muốn cho tuyên xưng gì, khi đọc câu này?

 Xem chi tiết »
Vấn đề đa dạng trong thần học

Nếu vấn đề đa dạng trong thần học nói cho đúng ra, không phải là một vấn đề cổ điển, thì cũng không thể cho đó là một vấn đề chưa ai từng đá động gì tới. Trong khoảng mười hay hai mươi năm trở lại đây, vấn đề đã được chính các giới chức thẩm quyền trong Giáo hội cũng như các nhà thần học, nhiều lần đề cập tới.

 Xem chi tiết »
Nhập thể và hội nhập văn hóa

Đáp Ứng Công Trình Nhập Thể Của Ngôi Lời Thì Có Nỗ Lực Hội Nhập Văn Hóa Của Đức Tin.

 Xem chi tiết »
Biện chứng trong Giáo hội: Ðoàn sủng và giáo luật

Trước đà sống mạnh dậy của các khuynh hướng giáo hội học nặng tính chất đoàn sủng, và trước sức sinh sôi nẩy nở nhanh chóng của các phong trào Thánh Linh, các nhà chuyên môn về giáo luật học, hay nói cho đúng hơn, các nhà thần học giáo luật, đã cảm thấy cần phải nỗ lực thêm nữa để tìm hiểu cho tường tận hơn về những mối liên hệ giữa đoàn sủng và giáo luật. Đó chính là chủ đích của bài viết này.

 Xem chi tiết »
Những trào lưu đang xuất hiện trong nền thần học Á châu

Những suy tư của Thần học Á Châu trong thời sau Công đồng Vaticanô II, biểu lộ một sự khác biệt sâu xa cả về phương pháp lẫn nội dung của nền thần học này.

 Xem chi tiết »
Ơn Cứu Ðộ trong các tôn giáo không Kitô

"Thiên Chúa thương mến các dân tộc" (Đnl 33, 3); "Tình thương Chúa chan hòa mặt đất" (Tv 32, 5); "Khôn ngoan và Thần khí Ngài yêu thương toàn cõi trái đất" (Kn 1, 7).

 Xem chi tiết »
Huấn quyền và việc phân định luân lý

Không cần phải là người chuyên môn theo sát các vấn đề trong Giáo hội công giáo thì cũng nhận thấy được là hiện nay đang có khá nhiều cách biệt, nhất là trong lãnh vực luân lý, giữa những gì Đức Giáo Hoàng và các giám mục "tức là Huấn quyền " xác định như là lập trường chính thức, và những gì giáo dân hay linh mục thâm tín và sống thực sự trong cách cư xử hằng ngày.

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang