Hợp tuyển Thần Học

Cơ cấu của hội thánh

GIÁO HỘI HỌC II - PHẦN III: CƠ CẤU CỦA HỘI THÁNH

 Xem chi tiết »
Ðịnh nghĩa Giáo hội

GIÁO HỘI HỌC II - CHƯƠNG 11: ÐỊNH NGHĨA GIÁO HỘI

 Xem chi tiết »
Giáo hội thánh thiện

GIÁO HỘI HỌC II - CHƯƠNG 10: GIÁO HỘI THÁNH THIỆN

 Xem chi tiết »
Mầu nhiệm Giáo hội qua những hình bóng

GIÁO HỘI HỌC II - CHƯƠNG 9: MẦU NHIỆM GIÁO HỘI QUA NHỮNG HÌNH BÓNG

 Xem chi tiết »
Giáo hội là một bí tích

GIÁO HỘI HỌC II - CHƯƠNG 8: GIÁO HỘI LÀ MỘT BÍ TÍCH

 Xem chi tiết »
Giáo hội là nhiệm thể chúa Kitô

GIÁO HỘI HỌC II - CHƯƠNG 7: GIÁO HỘI LÀ NHIỆM THỂ CHÚA KITÔ

 Xem chi tiết »
Giáo hội là dân Thiên Chúa

GIÁO HỘI HỌC I - PHẦN II: BẢN TÍNH CỦA GIÁO HỘI

 Xem chi tiết »
Giáo hội duy nhất

CHƯƠNG V - GIÁO HỘI DUY NHẤT

 Xem chi tiết »
Nguồn gốc lịch sử của Giáo hội

CHƯƠNG IV - NGUỒN GỐC LỊCH SỬ CỦA GIÁO HỘI

 Xem chi tiết »
Trách nhiệm đối với môi sinh

Bởi nó tập kết nhiều ý niệm phức tạp, và có cả một lịch sử khá dài, tựa đề bài viết này hàm ngụ những ý nghĩa phong phú hơn là thoạt đầu người ta tưởng. Cũng chính vì thế mà phần nhập đề bài viết sẽ được khai triển rộng thêm hơn một tí.

 Xem chi tiết »
Giáo hội: Nước Thiên Chúa và "Những người khác"

Có một dạng từ vựng kỳ cựu trong thần học ngày trước hiện đang kéo dài ảnh hưởng qua việc tiếp tục dùng đến những từ ngữ không còn ứng đáp thích đáng được cho phương cách nhận thức của thần học ngày nay.

 Xem chi tiết »
Nhập thể : vấn đề và mầu nhiệm II

NHẬP THỂ : Vấn đề và Mầu nhiệm (tiếp theo)

 Xem chi tiết »
12 3 4 Sau >>
Lên đầu trang