HÔN CHÂN!!!

6/10/2017 8:05:02 AM

Giáo Hoàng quỳ gối, hôn chân

Tỏ lòng yêu mến tù nhân nồng nàn!

Tình thương quý báu vô vàn:

Ngài thay mặt Chúa chứa chan Diễm Tình:

Rửa chân đệ tử của mình

Trước Bàn Tiệc Thánh, chứng minh lòng thành:

Yêu là dấu chỉ đành rành:

''Tương cầu, đồng khí, đồng thanh, hài hòa''

Tù nhân cảm động, khóc òa

Vì tình đẹp tựa bông hoa không tàn!

Xưa nay, trong cõi trần gian

Có ai quỳ gối hôn bàn chân ai?

Chân thành, tình sẽ không phai

Tình Yêu là Chúa-Ngôi-Hai-Cứu-Đời!

Ngài là Thiên Chúa, là Lời

Vì YÊU, Lời dựng đất, trời, trăng sao!

Tình Ngài vĩ đại biết bao!

Noi gương của Chúa, lệ trào hoen mi...

Người đời dù có khinh khi

Vẫn yêu như ''Chúa Trị Vì, Tối Cao''

Đức Tin-Cậy-Mến dạt dào

Hồn lìa cõi thế, đi vào Trường Sinh!

Đức Quốc, 07.6.2017

Phan văn Phước

Kính mời xem:

Đức Giáo Hoàng rửa chân cho 12 tù nhân, một nửa là phụ nữ tại nhà ...

Thánh Ca:Thánh Ca | Tình Chúa Cao Vời - Phan Đinh Tùng [Video Lyrics ...

Lên đầu trang