CỬA HẸP

(25.8.2019 – Chúa nhật 21 Mùa Thường niên, Năm C) ...

Sống ngay thẳng như Batôlômêô

24 24 Đ Thứ Bảy. THÁNH BA-TÔ-LÔ-MÊ-Ô, TÔNG ĐỒ, lễ kính. - Kinh Tiền Tụng các Thánh Tông đồ. - Có thể cử hành lễ an táng. ...

Lịch Công Giáo

Thứ bảy, ngày 24 tháng 8
Lên đầu trang