HỘI THÁNH CÔNG GIÁO tại VIỆT NAM

Giáo hội Công Giáo tại Việt Nam hiện tại được tổ chức theo địa giới gồm có 3 Giáo tỉnh là Hà Nội, Huế và Sài Gòn. Mỗi Giáo tỉnh nêu trên lại được chia thành các Giáo phận cùng một Tổng Giáo phận. Hiện nay, Việt Nam có tất cả 27 đơn vị Giáo phận (gồm 3 tổng giáo phận và 24 Giáo phận). Quản trị mỗi Tổng Giáo phận là một Tổng Giám mục (có thể mang thêm tước Hồng y, và quản trị mỗi giáo phận là một Giám mục (hoặc Giám quản nếu nơi này đang trống toà).

Hai giáo phận tông tòa đầu tiên ở Việt Nam được thành lập vào năm 1659 (từ ngữ cũ là "địa phận"). Các giáo phận chính tòa được thành lập từ năm 1960. Tên của các giáo phận ở Việt Nam được đặt theo địa danh có Toà Giám mục và Nhà thờ Chính Toà. Đến nay, giáo phận rộng lớn nhất là Hưng Hoá, trong khi giáo phận đông giáo dân nhất là Xuân Lộc.

 

Các thánh Tử Đạo Việt Nam

Lên đầu trang