Hội Thánh duy nhất, thánh thiện và tông truyền

10/6/2012 5:48:26 PM
Chia sẻ Tin Mừng (Mt 16, 13 -20)

Trong trích đoạn Tin Mừng Matthêu hôm nay (Mt 16, 13-20) gồm có ba nội dung nổi bật sau đây: Chúa Giêsu là ai? Thánh Phêrô, vị Giáo Hoàng tiên khởi và Hội Thánh uy quyền.

Sau một thời gian theo Chúa, được mục kích cuộc sống đơn sơ của Chúa Giêsu, cũng như những phép lạ, đồng thời thấm nhuần những lời giảng dạy, các Tông Đồ được Chúa cho thi trắc nghiệm xem Người là ai?


Thầy là Đức Kitô.

Người bắt đầu hỏi các Tông đồ về dư luận quần chúng, đồn đãi thế nào về Người. Các ngài không chần chờ, đáp liền một mạch những nghi vấn của thiên hạ xì xầm về Người. Nào là ông Gioan Tẩy Giả, nào là tiên tri Êlia, tiên tri Giêrêmia, hay là một ngôn sứ nào đó tái sinh hiện về.

Quay sang hỏi chính các Tông đồ, có biết Người là ai, thì ông Phêrô mau mắn trả lời: “Thầy là Đức Ki tô, Con Thiên Chúa hằng sống.”

Thực sự, nhờ được Thiên Chúa mặc khải, nên ông Phêrô mới phát ngôn được như vậy. Điều này chính Giêsu đã xác nhận: “…Vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, như là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.” (Mt 16, 17)

Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng tiên khởi

Bất ngờ, Chúa Giêsu long trọng truyền chức cho Thánh Phêrô cai quản Hội Thánh: Anh là Phê rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy.

Hội Thánh uy quyền

Chính Chúa Giêsu đã thiết lập nên Hội Thánh, nên các nhà chú giải Kinh Thánh cho rằng, có thể coi Hội Thánh như là Nước Trời tại thế, một xã hội có cơ cấu và tổ chức dưới quyền thủ lãnh của Thánh Phêrô.

Chúa Giêsu còn ban cho Hội Thánh uy danh, chống lại sức mạnh ma quỷ: “Trên Tảng Đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.”(Mt 16, 18). Như thế Hội Thánh đứng vững trước sự tấn công của Satan. Hơn nữa, Hội Thánh còn phản công Satan, để giải thoát tín hữu thoát khỏi ách tội lỗi, như qua Bí tích Hòa Giải.

Hơn nữa, Chúa Giêsu còn trao quyền hành cho Hội Thánh, cụ thể cho Thánh Phêrô, có quyền nhận hay loại khỏi Hội Thánh, quyền đưa ra các quyết định giáo lý hay pháp lý, cho phép hay cấm chỉ, để điều hành cộng đoàn Kitô hữu trong lãnh vực đức tin và luân lý. Những lời hứa này, không chỉ dành cho Thánh Phêrô, mà còn cho cả những đấng kế vị ngài, vì Hội Thánh tồn tại cho đến tận thế.

“Thầy sẽ trao anh chỉa khóa Nước Trời, dưới đất anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy; dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy.”
(Mt, 16, 19)

Tóm lại, toàn bộ trình thuật hôm nay, nói lên sự hình thành Hội Thánh, có nguồn gốc từ Thiên Chúa. Bởi vì chính Đức Chúa Giêsu đã lập nên Hội Thánh, đã chọn Thánh Phêrô làm người lãnh đạo. Rồi Người ban cho Hội Thánh uy danh và quyền lực. Do vậy Hội Thánh mới có những đặc điểm là duy nhất, thánh thiện và tông truyền.

Như thế, tín hữu chúng ta đều kính trọng, quý mến, cùng vâng phục Hội Thánh. Không vì đâu đó có những chủ chăn bất toàn, mà chúng ta thất kính và bất tuân Hội Thánh. Bởi vì, Chúa Giêsu vẫn coi Hội Thánh như Hiền Thê của Người.

Xin Chúa Giêsu ban cho chúng con tràn đầy các ơn Tin, Cậy, Mến để một lòng một dạ trung thành với Hội Thánh, cũng như gắn bó với Chúa luôn, để cầu nguyện, xây dựng và phát triển Nước Trời tại thế này. Amen.


AM Trần Bình An

Lên đầu trang