Học làm người

Khép kín với tình yêu, cởi mở với hận thù

Chúng ta đang sống trong thời buổi khó nhọc và chia rẽ. Hằng ngày, ghen tương, sân hận và cay chua cứ lớn dần lên ở cả thế giới bên ngoài lẫn trong Giáo hội. Chưa bao giờ con người khó khăn để sống không tha hóa, thanh bình và hòa bình với nhau như bây giờ. Có quá nhiều tổn thương và chia rẽ quanh chúng ta.

 Xem chi tiết »
Tại sao Thiên Chúa ban cho con người tự do?

Một trong những món quà to lớn nhất mà Thiên Chúa ban cho chúng ta là tự do. Sự tự do cho phép chúng ta chọn lựa hành vi của mình và sự tự do tỏ cho ta thấy rằng chúng ta không bị bó buộc bởi một kế hoạch tiền định nào trên cuộc đời mình. Thiên Chúa đã ban tặng chúng ta sự tự do như một phần của phẩm giá mà Ngài dành riêng cho con cái loài người để họ có khả năng làm chủ hành vi của chính mình.

 Xem chi tiết »
Đừng sợ, bí quyết để sống thanh thản

Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII trong “Mười điều răn thanh thản” của ngài, ngài đưa ra các lời khuyên dưới hình thức các quyết tâm đơn giản để có hạnh phúc trong giây phút hiện tại dưới cái nhìn của Chúa.

 Xem chi tiết »
Tin vào Quan phòng lòng lành của Chúa, bí quyết để sống thanh thản

Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII trong “Mười điều răn thanh thản” của ngài, ngài đưa ra các lời khuyên dưới hình thức các quyết tâm đơn giản để có hạnh phúc trong giây phút hiện tại dưới cái nhìn của Chúa.

 Xem chi tiết »
Thờ phượng trong thống khổ

Chúng ta thường hay nghe phàn nàn các nghi lễ của chúng ta, đặc biệt bí tích Thánh Thể là, chán và thiếu kết hợp với năng lực sống. Ngay lập tức có sự cám dỗ tức thời là làm sao cho bí tích Thánh Thể được sinh động hơn, thú vị hơn, lời ca tiếng hát nhiều hơn, vui vẻ hơn.

 Xem chi tiết »
Lên kế hoạch công việc của mình, bí quyết để sống thanh thản

Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII trong “Mười điều răn thanh thản” của ngài, ngài đưa ra các lời khuyên dưới hình thức các quyết tâm đơn giản để có hạnh phúc trong giây phút hiện tại dưới cái nhìn của Chúa.

 Xem chi tiết »
Trong vòng tay Thiên Chúa

Chúng ta sống quá sợ Thiên Chúa, quá ít trông cậy Chúa hiểu và chấp nhận con người thường của chúng ta, với những lầm lỗi, bội phản và yếu đuối vì trẻ người non dạ.

 Xem chi tiết »
Dám can đảm, bí quyết để sống thanh thản

Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII trong “Mười điều răn thanh thản” của ngài, ngài đưa ra các lời khuyên dưới hình thức các quyết tâm đơn giản để có hạnh phúc trong giây phút hiện tại dưới cái nhìn của Chúa.

 Xem chi tiết »
Đọc sách, bí quyết để sống thanh thản

Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII trong “Mười điều răn thanh thản” của ngài, ngài đưa ra các lời khuyên dưới hình thức các quyết tâm đơn giản để có hạnh phúc trong giây phút hiện tại dưới cái nhìn của Chúa.

 Xem chi tiết »
Phục vụ, bí quyết để sống thanh thản

Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII trong “Mười điều răn thanh thản” của ngài, ngài đưa ra các lời khuyên dưới hình thức các quyết tâm đơn giản để có hạnh phúc trong giây phút hiện tại dưới cái nhìn của Chúa.

 Xem chi tiết »
Mầu nhiệm nhập thể mang lại quyền năng

Là kitô hữu thời này, chúng ta có một nỗi đau ít được nói đến. Đó là nỗi đau mất một cái gì thân quý, không phải vì cái chết hay xa mặt, nhưng vì mất một cái gì có thể chia sẻ chung như đức tin, luân lý và giữ đạo.

 Xem chi tiết »
Giảm nhẹ Chân lý?

Nhiều năm trước đây, sau một buổi nói chuyện, thính giả đặt cho tôi nhiều câu hỏi về đạo đức, tội lỗi, xưng tội và tha tội. Tôi bắt đầu trả lời bằng cách thận trọng nêu ra một vài tính chất đặc biệt để cho thấy các vấn đề này phức tạp đến thế nào và khi sắp đi bước kế tiếp là cố gắng đưa ra vài câu trả lời thì, có một anh mất kiên nhẫn và nổi nóng lên.

 Xem chi tiết »
Thập giá, biểu tượng hy vọng cho tất cả mọi người

Cuộc khổ nạn và cái chết của Đức Ki-tô là một điều huyền bí vô tận, nó mang lại sự cứu chuộc vĩnh viễn. Điều huyền bí đó vẫn hằng tiếp diễn. Điều huyền bí đó vẫn đang tiếp diễn. Qua nhiều cách khác nhau, Đức Ki-tô vẫn đang chết trong các nỗi đau của chúng ta. Tất cả chúng ta đều có những câu chuyện thương đau, những khổ nạn của Thứ Sáu Tuần Thánh mà tâm điểm là thập giá, với tất cả cay đắng và cái chết thật sự.

 Xem chi tiết »
Phó thác, bí quyết để sống thanh thản

Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII trong “Mười điều răn thanh thản” của ngài, ngài đưa ra các lời khuyên dưới hình thức các quyết tâm đơn giản để có hạnh phúc trong giây phút hiện tại dưới cái nhìn của Chúa.

 Xem chi tiết »
Sống trong lòng nhân từ của Thiên Chúa

Mấy năm vừa qua, cả trong công việc giảng dạy và viết lách, tôi thường bị thách đố bởi những người cảm thấy tôi nhân nhượng trên các sứ điệp Ki-tô giáo. Có nhiều kiểu phê bình khác nhau, nhưng chung chung là:

 Xem chi tiết »
Chọn hạnh phúc, bí quyết để sống thanh thản

Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII trong “Mười điều răn thanh thản” của ngài, ngài đưa ra các lời khuyên dưới hình thức các quyết tâm đơn giản để có hạnh phúc trong giây phút hiện tại dưới cái nhìn của Chúa.

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang