Hoang Địa Đời Con

2/26/2012 2:36:08 PM
Chúa Nhật I Mùa Chay – Năm B –(Mc 1, 12 – 15)

Quyến rũ ngọt ngào, tình đời dâu bể,

danh vọng, bạc tiền trần thế vinh hoa.

Đam mê xác thịt mù lòa,

âm mưu ma quỷ chính ba giặc thù.

 

Chước cám dỗ, ngục tù giam hãm,

đòi hỏi con can đảm đương đầu.

Khó khăn thách đố thâm sâu,

khả năng chiến đấu, mưu cầu ơn thiêng.

 

Vùng hoang địa thiên nhiên tĩnh mịch,

giữa phố phường đối nghịch tâm linh.

Gian nan rèn luyện đức tin,

Ý Cha tìm kiếm tâm tình hiến dâng.

 

Dầu đau khổ “Xin Vâng” Thánh Ý,

gặp khó khăn ý chí kiên cường.

Chống chọi cám dỗ, bất lương,

ý riêng từ bỏ, theo đường Chúa đi.

 

Đường khó nghèo, sợ gì thiếu thốn,

đường khiêm nhu, khốn đốn không màng.

Giữ hồn thanh thản bình an,

tình yêu kết hiệp ngập tràn niềm vui.

 

Hoang địa cảm xúc ngậm ngùi,

nơi con gặp Chúa ngọt bùi hàn huyên.

 

AP. Mặc Trầm Cung

Lên đầu trang