Hộ giáo

Việc rửa tội cho trẻ em mới sinh

VẤN ĐỀ 31 : Tại sao phải rửa tội khi con cái chúng ta ngay khi còn bé ? Chúng không phải là con cái của Thiên Chúa sao ? Có thể để cho con cái được quyền tự do lựa chọn theo đạo của cha mẹ khi chúng tới tuổi trưởng thành hay không ?

 Xem chi tiết »
Việc kết hôn và vấn đề tự do tín ngưỡng

VẤN ĐỀ 30: Tại sao người lương muốn kết hôn với người bạn trai hay gái công giáo đều phải cải đạo rồi mới được kết hôn tại nhà thờ ? Phải chăng như vậy là vi phạm quyền tự do tín ngưỡng ?

 Xem chi tiết »
Thế nào là tôn giáo đich thực phát xuất từ Thiên Chúa?

VẤN ĐỀ 29: Trên thế giới ngày nay có rất nhiều tôn giáo và tôn giáo nào cũng dạy ăn ngay ở lành, cũng tự cho tôn giáo của mình là đích thực bắt nguồn từ trời. Vậy làm thế nào để phân biệt: đâu là tôn giáo thực sự do Thiên Chúa ? Đâu là con đường dẫn đến Thiên Chúa cách chắc chắn nhất và mang lại hạnh phúc cho con người ?

 Xem chi tiết »
Giá trị của đạo làm người

VẤN ĐỀ 28: Không cần phải theo đạo nào cả, chỉ cần ăn ngay ở lành, giữ đạo làm người là đủ.

 Xem chi tiết »
Đức tin và các vấn đề đạo hiếu

VẤN ĐỀ 27 : Đi đạo là bất hiếu đối với cha mẹ, vì phải bỏ việc cúng giỗ, thờ kính cha mẹ mà một người con hiếu thảo không thể không chu toàn.

 Xem chi tiết »
Sự vô ích của việc cầu nguyện

VẤN ĐỀ 26: Bạn là người tin có Thiên Chúa. Vậy khi bạn đau ốm mà chỉ cầu khẩn suông thì có được Chúa cho khỏi bệnh không? Hoặc khi bạn đói mà chỉ cầu nguyện thì Chúa có ban cho bạn cơm bánh không? Còn tôi, tôi chẳng cần phải tin có Chúa hay thần Phật nào cả, thế mà tôi đâu có thua gì bạn? Khi đau ốm, tôi chẳng cần cầu xin ai, mà chỉ cần uống thuốc cũng khỏi. Khi đói tôi cũng chẳng cầu khấn ai mà chỉ cần làm việc là có ăn. Như vậy, tin thờ Thiên Chúa là hành động vô ích và ngu ngốc. Hơn nữa, cầu xin Thiên Chúa ban ơn phúc còn là một thái độ nô lệ, mất tự do, bị vong thân, và mất quyền làm chủ đời mình.

 Xem chi tiết »
Các vấn đề về tội lỗi trong tôn giáo

VẤN ĐỀ 25: Không có tội lỗi theo nghĩa tôn giáo. Chỉ có những lỗi lầm đối với xã hội như lười biếng, hèn nhát, ích kỷ… mà thôi.

 Xem chi tiết »
Việc kiến tạo hạnh phúc thiên đàng trong hiện tại

VẤN ĐỀ 24: Chỉ có Thiên Đàng không có cảnh người bóc lột người ở trần gian, ngoài ra không còn Thiên Đàng nào khác ở đời sau?

 Xem chi tiết »
Phần thưởng thiên đàng của tôn giáo

VẤN ĐỀ 23: Tôn giáo hứa hẹn một thiên đàng xa xôi không tưởng. Lẽ ra phải xây dựng một thiên đàng thực tế phục vụ cơm áo bệnh tật cho con người hiện tại mới đúng.

 Xem chi tiết »
Tương quan giữa tôn giáo và các bất công xã hội

VẤN ĐỀ 22: Về xã hội, tôn giáo tán dương chế độ nô lệ, nông nô, cố duy trì sự bất công giữa giai cấp thống trị và giai cấp bị đàn áp để dễ bề lợi dụng.

 Xem chi tiết »
Tương quan giữa tôn giáo và kinh tế

VẤN ĐỀ 21: Về kinh tế, tôn giáo chỉ sản xuất ra những chuyện tưởng tượng, thay vì sản xuất ra vật chất có thực để phục vụ con người (Mega I,5 trang 29).

 Xem chi tiết »
Tương quan giữa tôn giáo và chính trị

VẤN ĐỀ 20: Tôn giáo chính là công cụ của bọn phong kiến tư bản dùng để củng cố chế độ và yên tâm bóc lột dân nghèo. Muốn tiêu diệt chế độ, trước hết phải tiêu diệt tôn giáo.

 Xem chi tiết »
Các nhược điểm trong giáo lý tôn giáo

VẤN ĐỀ 19: Tôn giáo chủ trương những giáo thuyết phản tiến bộ, đi ngược lại quyền lợi của lớp người nghèo khổ. Tôn giáo giảng dạy sự hèn nhát, sự tự khinh, sự ti tiện, sụ sỉ nhục, sự phục tòng… là những tính nết của loài vật (Mega I,6 trang 278).

 Xem chi tiết »
Các mầu nhiệm trong giáo lý tôn giáo

VẤN ĐỀ 18 : Tôn giáo dạy nhiều điều khó hiểu, vô lý và không thể chấp nhận được. Chẳng hạn: Một Thiên Chúa mà lại có Ba Ngôi, Chúa Giêsu hiện diện thực sự trong tấm bánh nhỏ, Đức Mẹ sinh con mà vẫn còn dồng trinh… Tóm lại là những điều huyên hoặc và không đáng tin !

 Xem chi tiết »
Nguyên nhân và nguồn gốc khác nhau giữa Thánh Kinh Công Giáo và Thánh Kinh Tin Lành?

Người lạc quan nhận định Thánh Kinh Công Giáo và Tin Lành có nhiều nét tương đồng. Người “bi quan” thí nói “hai bộ Thánh Kinh khác nhau nhiều lắm.”

 Xem chi tiết »
Sự mê hoặc của tôn giáo

VẤN ĐỀ 17: Tôn giáo chỉ là thuốc phiện ru ngủ quần chúng, là sự gian dối, mị dân và mê tín dị đoan. Ai theo đạo là người ngu.

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang