Hộ giáo

Tương quan giữa tôn giáo và chính trị

VẤN ĐỀ 20: Tôn giáo chính là công cụ của bọn phong kiến tư bản dùng để củng cố chế độ và yên tâm bóc lột dân nghèo. Muốn tiêu diệt chế độ, trước hết phải tiêu diệt tôn giáo.

 Xem chi tiết »
Các nhược điểm trong giáo lý tôn giáo

VẤN ĐỀ 19: Tôn giáo chủ trương những giáo thuyết phản tiến bộ, đi ngược lại quyền lợi của lớp người nghèo khổ. Tôn giáo giảng dạy sự hèn nhát, sự tự khinh, sự ti tiện, sụ sỉ nhục, sự phục tòng… là những tính nết của loài vật (Mega I,6 trang 278).

 Xem chi tiết »
Các mầu nhiệm trong giáo lý tôn giáo

VẤN ĐỀ 18 : Tôn giáo dạy nhiều điều khó hiểu, vô lý và không thể chấp nhận được. Chẳng hạn: Một Thiên Chúa mà lại có Ba Ngôi, Chúa Giêsu hiện diện thực sự trong tấm bánh nhỏ, Đức Mẹ sinh con mà vẫn còn dồng trinh… Tóm lại là những điều huyên hoặc và không đáng tin !

 Xem chi tiết »
Nguyên nhân và nguồn gốc khác nhau giữa Thánh Kinh Công Giáo và Thánh Kinh Tin Lành?

Người lạc quan nhận định Thánh Kinh Công Giáo và Tin Lành có nhiều nét tương đồng. Người “bi quan” thí nói “hai bộ Thánh Kinh khác nhau nhiều lắm.”

 Xem chi tiết »
Sự mê hoặc của tôn giáo

VẤN ĐỀ 17: Tôn giáo chỉ là thuốc phiện ru ngủ quần chúng, là sự gian dối, mị dân và mê tín dị đoan. Ai theo đạo là người ngu.

 Xem chi tiết »
Các hệ quả không tốt từ đức tin tôn giáo

VẤN ĐÊ 16: Tin có Thiên Chúa sẽ làm cho con người trở nên ỷ lại, chấp nhận hoàn cảnh hiện tại vì tin đó là số mệnh do Chúa đã định, nên không cố gắng vượt qua để mang lại cho minh một cuộc sống ấm no hạnh phúc hơn.

 Xem chi tiết »
Sự tàn bạo của Thiên Chúa trong Thánh Kinh Cựu Ước

VẤN ĐỀ 15: Nói Thiên Chúa là Đấng nhân hậu giàu lòng từ bi và thương xót. Vậy tại sao trong Thánh Kinh Cựu Ước lại có điều luật Mô-sê xem ra tàn bạo như án tru hiến, qua đó Đức Chúa truyền cho dân Ít-ra-en phải tiêu diệt mọi kẻ thù khi tiến chiếm được một thành nào tại hứa địa. Chẳng hạn như khi họ đánh chiếm thành Giê-ri-khô ?

 Xem chi tiết »
Uy quyền của Thiên Chúa trên người tin và kẻ chống đối

VẤN ĐỀ 13 : Nếu có Thiên Chúa thì tại sao Ngài lại để cho những người tin thờ Ngài phải thua thiệt nghèo khổ? Tại sao Ngài không phạt thẳng tay, tru diệt những kẻ chống lại Ngài?

 Xem chi tiết »
Vấn đề tình yêu của Thiên Chúa trước các bất công xã hội

VẤN ĐỀ 12: Nói rằng Thiên Chúa là tình yêu. Vậy tại sao Thiên Chúa biết trước có một số người sẽ phải xuống hỏa ngục, mà Ngài còn tạo dựng nên họ làm chi ? Tại sao Ngài để cho con người phải chịu đau khổ, chết choc, chiến tranh và đầy dẫy những bất công trong xã hội ?

 Xem chi tiết »
Các ưu phẩm của Thiên Chúa

VẤN ĐỀ 11: Thiên Chúa chỉ là hình ảnh con người tạo ra. Nói cách khác, con người đã tưởng tượng ra một vị Thiên Chúa, rồi gán cho Thiên Chúa những gì thấy nơi chính mình. Thực sự ngoài con người không còn một thần thánh nào cả.

 Xem chi tiết »
Nguồn gốc của Thiên Chúa

VẤN ĐỀ 10: Nói rằng mọi vật đều do Thiên Chúa sinh ra theo nguyên tắc nhân quả: “Có hậu quả thì phải đã có nguyên nhân sinh ra hậu quả đó”. Vậy thì cũng theo nguyên tắc ấy áp dụng vào Thiên Chúa. Thiên Chua do ai sinh ra?

 Xem chi tiết »
Chứng minh Thiên Chúa thực sự hiện hữu

VẤN ĐỀ 09: Bạn là người công giáo, nghĩa là bạn tin có Thiên Chúa. Vậy bạn hãy chứng minh có Thiên Chúa đi xem.

 Xem chi tiết »
Khoa học và sự hiện hữu của Thiên Chúa

VẤN ĐỀ 08: Chỉ những gì khoa học chứng minh được mới có thực, mà Thiên Chúa thì cho tới nay khoa học vẫn chưa chứng minh được, nên không có hoặc không đáng tin.

 Xem chi tiết »
Sự chết của con người

VÂN ĐÊ 07: Tôi đã ở bên rất nhiều người sắp chết, mà khi họ chết tôi chẳng thấy có linh hồn nào bay ra cả. Các nhà tôn giáo lợi dụng bản năng muốn tồn tại mãi của con người nên đã bày đặt ra linh hồn thiêng lieng bất tử để làm tiền những người ngu dốt tin theo. Thực sự chết đi là hết.

 Xem chi tiết »
Linh hồn của con người

VẤN ĐỀ 06: Trong con người không có yếu tố nào gọi là linh hồn thiêng liêng cả mà chỉ có thân xác vật chất thôi. Tư tưởng của con người là sản phẩm do óc não bài tiết ra, giống như gan trong bụng bài tiết ra mật vậy.

 Xem chi tiết »
Người Công Giáo Thờ Tượng Ảnh?

"Người Công Giáo thờ tượng ảnh!" là câu nói nực cười mà nhiều người ngày nay vẫn kết án người Công Giáo như vậy.

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang