Hình ảnh Thánh Lễ Tuyên Phong Hiển Thánh

4/27/2014 8:42:10 PM
Vào lúc 10 giờ sáng giờ Rôma tức 3 giờ chiều giờ Việt Nam, Chúa Nhật 27.04.2014, Đức Thánh Cha Phanxicô đã long trọng cử hành Thánh Lễ tuyên thánh cho Đức Chân Phước Giáo hoàng Gioan XXIII và Đức Chân Phước Giáo hoàng Gioan Phaolô II tại quảng trường thánh Phêrô.
PopeFrancis-27Apr2014-01.jpg

PopeFrancis-27Apr2014-32.jpg

PopeFrancis-27Apr2014-02.jpg

PopeFrancis-27Apr2014-03.jpg

PopeFrancis-27Apr2014-00.jpg

PopeFrancis-27Apr2014-38.jpg

PopeFrancis-27Apr2014-33.jpg

PopeFrancis-27Apr2014-07.jpg

PopeFrancis-27Apr2014-34.jpg

PopeFrancis-27Apr2014-27.jpg

PopeFrancis-27Apr2014-04.jpg

PopeFrancis-27Apr2014-17.jpg

PopeFrancis-27Apr2014-24.jpg

PopeFrancis-27Apr2014-13.jpg

PopeFrancis-27Apr2014-05.jpg

PopeFrancis-27Apr2014-11.jpg

PopeFrancis-27Apr2014-09.jpg

PopeFrancis-27Apr2014-12.jpg

PopeFrancis-27Apr2014-14.jpg

PopeFrancis-27Apr2014-06.jpg

PopeFrancis-27Apr2014-08.jpg

PopeFrancis-27Apr2014-16.jpg

PopeFrancis-27Apr2014-21.jpg

PopeFrancis-27Apr2014-29.jpg

PopeFrancis-27Apr2014-15.jpg

PopeFrancis-27Apr2014-18.jpg

PopeFrancis-27Apr2014-26.jpg

PopeFrancis-27Apr2014-23.jpg

PopeFrancis-27Apr2014-22.jpg

PopeFrancis-27Apr2014-28.jpg

PopeFrancis-27Apr2014-30.jpg

PopeFrancis-27Apr2014-31.jpg

PopeFrancis-27Apr2014-37.jpg

PopeFrancis-27Apr2014-36.jpg

PopeFrancis-27Apr2014-35.jpg

PopeFrancis-27Apr2014-10.jpg

PopeFrancis-27Apr2014-25.jpg

PopeFrancis-27Apr2014-19.jpg

PopeFrancis-27Apr2014-20.jpg

Ảnh: AP, AFP, Reuters, Getty ...

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang