Hình ảnh Công nghị ngoại thường của Hồng y đoàn

2/21/2014 10:51:00 PM
Như đã đưa tin, Công nghị ngoại thường của Hồng y đoàn diễn ra vào ngày 20 và 21-2, và Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ tấn phong 19 Hồng y mới vào ngày thứ bẩy 22-2.

PopeFrancis-20Feb2014-7.jpg

PopeFrancis-20Feb2014-1.jpg

PopeFrancis-20Feb2014-10.jpg

PopeFrancis-20Feb2014-11.jpg

PopeFrancis-20Feb2014-12.jpg

PopeFrancis-20Feb2014-13.jpg

PopeFrancis-20Feb2014-14.jpg

PopeFrancis-20Feb2014-15.jpg

PopeFrancis-20Feb2014-2.jpg

PopeFrancis-20Feb2014-3.jpg

PopeFrancis-20Feb2014-4.jpg

PopeFrancis-20Feb2014-5.jpg

PopeFrancis-20Feb2014-6.jpg

PopeFrancis-20Feb2014-8.jpg

PopeFrancis-20Feb2014-9.jpg

Friday, Feb. 21, 2014, AP Photo/Alessandra Tarantino

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang