Chủ đề CẦU NGUYỆN CHO SỰ HIỆP NHẤT KITÔ GIÁO

2021: Anh em hãy ở lại trong tình yêu của Thầy và anh em sẽ sinh nhiều hoa trái (Ga 15,5-9).

2020: Dân địa phương đối xử với chúng tôi một cách nhân đạo hiếm có (Cv 28,2)


2019: Các ngươi hãy cố gắng trở thành người công chính đích thực (Đnl 16, 18-20)


2018: Lạy Chúa, tay hữu ngài, đã biểu dương sức mạnh (Xh 15,6)


2017: Hoà giải - Tình yêu Chúa Kitô thúc bách chúng ta (2 Cr 5,14).


2016: Được mời gọi để loan báo những kỳ công của Thiên Chúa (1 Pr 2,9)

2015: Chúa Giêsu nói với người phụ nữ: Làm ơn cho tôi xin chút nước uống (Ga 4,7).

2014 Thế ra Đức Kitô đã bị chia năm xẻ bảy rồi ư? (1 Cr 1,13)

 

2013 Ngài đòi hỏi chúng con điều gì, lạy Chúa? (x. Mi 6,6-8)

 

2012 Tất cả chúng ta sẽ được biến đổi nhờ cuộc chiến thắng của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta (x. 1 Cr 15, 51-58)

 

2011 Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng. (Cv 2,42)

 

2010 Chính anh em là chứng nhân về những điều này (Lc 24,48)

 

2009 Chúng chỉ còn là một trong tay ngươi (Ed 37,17)

 

2008 Cầu nguyện không ngừng (1Tx 5,17)

 

2007 Người là cho kẻ điếc nghe được và kẻ câm nói được (Mc 7,37)

 

2006 Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì Thầy ở đấy, giữa họ (Mt 18,20)

 

2005 Đức Kitô, nền móng duy nhất của Giáo Hội (1Cr 3,1-23)

 

2004 Thầy ban cho anh em bình an của Thầy (Ga 14,27)

 

2003 Kho tàng này, chúng tôi mang trong những bình sành dễ vỡ (2Cr 4,7)

 

2002 Vì Ngài là nguồn sự sống (Tv 36 [35],10)

 

2001 Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống (Ga 14,1-6)

 

2000 Chúc tụng Thiên Chúa... đã thi ân giáng phúc cho ta trong Đức Kitô (Ep 1,3-14)

 

1999 Họ sẽ là dân của Người, còn chính Người sẽ là Thiên-Chúa-ở-cùng-họ (Kh 21,3)

 

1998 Có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn (Rm 8,14-27)

 

1997 Nhân danh Đức Kitô... hãy làm hòa với Thiên Chúa (2Cr 5,20)

 

1996 Này đây Ta đứng trước cửa và gõ cửa (Kh 3,14-22)

 

1995 Koinônia : hiệp thông với Thiên Chúa và với nhau (Ga 15,1-7)

 

1994 Gia đình của Thiên Chúa : được gọi để "chỉ có một lòng một ý" (Cv 4,32)

 

1993 Mang hoa quả của Thần Khí để hợp nhất các kitô-hữu (Gl 5,22-23)

 

1992 Thầy ở cùng anh em... Hãy đi ! (Mt 28,16-20)

 

1991 Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa ! (Tv 117 và Rm 15,5-13)

 

1990 Để tất cả nên một... cho thế gian tin (Ga 17)

 

1989 Xây dựng cộng đoàn : một thân thể duy nhất trong Chúa Kitô (Rm 12,5-6a)

 

1988 Tình Yêu của Thiên Chúa không biết đến sợ hãi (1Ga 4,18)

 

1987 Hiệp nhất trong Chúa Kiôt, một tạo thành mới (2Cr 5,17–6,4a)

 

1986 Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy (Cv 1,6.8)

 

1985 Từ cái chết đến Sự Sống với Chúa Kitô (Ep 2,4.7)

 

1984 Được kêu gọi hợp nhất nhờ Thập Giá của Chúa chúng ta (1Cr 2,2 và Cl 1,20)

 

1983 Đức Giêsu-Kitô – Sự Sống của thế giới (1Ga 1,1-4)

 

1982 Để tất cả tìm thấy nơi cư ngụ bên Ngài, lạy Chúa (Tv 84)

 

1981 Chỉ có một Thần Khí – nhiều đặc sủng khác nhau – Một thần thể duy nhất (1Cr 12,3b-13)

 

1980 Nguyện cho Nước Cha trị đến ! (Mt 6,10)

 

1979 Hãy phục vụ kẻ khác để tôn vinh Thiên Chúa (1Pr 4,7.11)

 

1978 Anh em không còn phải là người xa lạ (Ep 2,13-22)

 

1977 Trông cậy như thế, chúng ta sẽ không thất vọng (Rm 5,1-5)

 

1976 Được gọi để nên giống như Ngài (1Ga 3,2)

 

1975 Thiên ý nhiệm mầu của Thiên Chúa là quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô (Ep 1,3-10)

 

1974 Để tất cả tuyên xưng : Đức Giêsu-Kitô là Chúa (Pl 2,1-13)

 

1973 Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện (Lc 11,1)

 

1972 Thầy ban cho anh em một điều răn mới (Ga 13,34)

 

1971 ... và ơn hiệp thông của Chúa Thánh Thần (2Cr 13,13)

 

1970 Chúng tôi là cộng sự viên của Thiên Chúa (1Cr 3,9)

 

1969 Được gọi để hưởng tự do (Gl 5,13)

 

1968 Để ngợi khen vinh quang Thiên Chúa (Ep 1,14)

Lên đầu trang