HĐGMVN: Thư gửi Anh Chị Em giáo chức Công giáo nhân Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11-2014

11/20/2014 2:04:08 PM
Xin quý Thầy Cô dạy dỗ và huấn luyện cho các em biết sống theo lương tâm để trở thành muối men tốt trong xã hội. Chớ gì quý Thầy Cô giáo Công giáo được nhận biết và cảm phục như những người sống và giáo dục các sinh viên, học sinh có lương tâm ngay thẳng, có tinh thần trách nhiệm và tôn trọng sự sống.

UBGD_NgayNhaGiaoVietNam2014_1.jpg
UBGD_NgayNhaGiaoVietNam2014_2.jpg
 

 (WHĐ 20.11.2014)

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang