Hãy tôn thờ Chúa Hài Đồng bằng lời cầu nguyện sau rước lễ này

12/27/2021 11:15:58 AM
Hãy tôn thờ Chúa khi Người ngự nơi máng cỏ của tâm hồn bạn!

Child-Jesus.jpg

Giáng Sinh là một khoảng thời gian tươi đẹp, với vô số hình ảnh phong phú mà chúng ta có thể suy ngẫm. Đặc biệt, đây còn là một mùa của Bí tích Thánh Thể, nơi hình ảnh Chúa Giêsu trong máng cỏ gợi lại ơn ban của Chúa Giêsu nơi Bí tích Thánh Thể.

Dưới đây là một lời cầu nguyện ngắn sau khi rước lễ của Dom Prosper Gueranger trong cuốn Năm Phụng vụ, một lời cầu nguyện gẫm suy một cách tuyệt vời về mầu nhiệm Giáng Sinh và Bí tích Thánh Thể.

Lạy Đấng Chí Tôn là Thiên Chúa của con, Chúa đã xuống để ở cùng con, và đang nghỉ ngơi trong tâm hồn con như trong một máng cỏ mà chính Chúa đã chọn riêng cho mình.

Lạy Chúa Hài Đồng, tâm hồn con giờ đây trở nên giống như một Bêlem mới!

Lạy Bánh các Thiên thần, con hết lòng tôn thờ Chúa, là Chúa Trời cao sang, vì Chúa đã hạ mình xuống vực sâu thấp hèn.

Cùng với bài ca mừng của các thiên thần, Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, con còn phải thêm lời Vinh danh Chúa, là Thiên Chúa của con.

Con xin hợp lời tôn thờ Chúa, cùng với các thiên thần, các mục đồng, và các đạo sĩ, cùng với Simeon và Anna, và cùng với tất cả Giáo Hội trên trời và dưới đất, những người đang chiêm ngưỡng với lòng sốt mến trước phép lạ diệu kỳ về sự khiêm hạ của Chúa là Vua Chí Thánh. [Amen]

Tác giả: Philip Kosloski

Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

(giaophanvinhlong.net / aleteia.org)

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang