Hãy theo Thầy

4/7/2012 10:48:43 AM

Núi Ô-liu, Chúa quỳ cầu nguyện…

Ba môn sinh, chưa nguyện đã xong!

“lạy Cha, chén đắng trao Con,

Xin Cha hãy cất – nếu lòng Cha ưng!”

 

Ba môn sinh, theo Thầy hăng hái…

Lòng nhiệt tâm, thân xác yếu hèn!

Ba lần Chúa gọi trong đêm,

Ba lần Chúa thấy “vẫn mê mộng trần!”

 

Thôi đủ rồi! giờ Thầy đã điểm,

Đứng dậy đi, kẻ hiểm tới rồi!

Giu-đa, thuộc nhóm môn đồ

Hôn Thầy làm hiệu – côn đồ ra tay…

 

“Tôi phải đâu, là hàng cướp trộm!

Mà các ông, điều động gươm dài,

Hằng ngày, giảng dạy công khai

Sao không bắt giữ! Nhằm ngay đêm trường!

 

Dinh Thượng tế, Giáo quyền hội đủ,

Thượng Hội Đồng, lý – cứu tội danh…

Tội gì? Chẳng thể chứng rành!

“tội Con Thiên Chúa – tội danh tử hình!

 

Ông Phê-rô, theo Thầy lén lút,

Ba lần hỏi! chối phắt cả ba!

“tôi thề, có Chúa từ nhân,

Tôi không biết đến “phạm nhân tử tù!”

 

Giải Người đi, trao tay thế quyền!

Phi-la-tô lúng túng thẩm tra:

“Ông là Vua Ít-ra-en?”

“đúng như ngài nói: Tôi là Ki-tô!”

 

Người vô tội, bị đem xét xử!

Bên Giáo quyền, luận xử tử hình!

Thế quyền có ý giảm khinh,

Sợ dân nổi loạn! thôi mình rửa tay!

 

Toàn dân chúng đồng thanh la ó:

“đem đi, đóng đanh nó thập hình”

Thế là án chết đã thành

“Đấng vô tội phải chết oan ngoài thành!”

 

Đòn roi, đội lính Luân phiên,

Dây gai bện cuộn triều thiên đội đầu,

Áo điều, chúng kể cẩm bào,

Nhạo cười – khạc nhổ: bái chào đức Vua!

 

Chán chê chơi cảnh “tâu Vua”

Chuyển sang cái thú: “cho Vua diễu hành”

Từ dinh ra đến ngoại thành…

Vua mang thập giá – dân thành tung hê!

Ba lần, Vua ngã thảm thê!

Ba lần, dân giục “mau về Can-vê!

Vua không muốn uống thuốc tê,

Lột trần – xô ngửa – đinh ghè tứ chi!

Thập Hình dựng thẳng uy nghi,

“VUA NGƯỜI DO THÁI” chữ ghi rành rành.

Dân còn trò cuối ma ranh

“chửi cho Vua phải ăn năn tội mình!”

 

Lời của Đức Khôn Ngoan

*

Vào giờ chín – trên thập hình

Chúa rên “Ta khát”! - dân trình dấm lên!

“Lạy Thiên Chúa, Chúa uy quyền!

Sao Ngài lại nỡ lãng quên Con rồi!”

“Lạy Cha con phó Linh Hồn”

“Thế là hoàn tất” – Hồn trao Thánh Thần.

 

Lặng im – nhắm mắt – cúi đầu

Lần theo bước Chúa, học câu “phục tùng”

*

Con suy

Chúa vào cầu nguyện vườn dầu,

Đem ba đệ tử, tưởng sầu được chia.

Khuyên con, tỉnh thức với Thầy

Thành tâm xin Đúc Chúa Cha giữ gìn.

Ba lần Chúa đến thình lình!

Ba lần đều ngủ, ba trinh nữ khờ.

Sa-mu-el thưở bé thơ,

Ba lần Chúa gọi, đều trờ dậy ngay!

Đức tin, cậy, mến bấy nay…

Gặp cơn quẫn bách, mới hay cạn dầu!

Con chăm phụng sự - nguyện cầu,

Ba nhân đức ấy dài lâu mới bền.

*

Con suy

Giu-đa và nhóm côn đồ

Tiểu nhân – cơ hội, rình vồ lợi riêng.

Cái gì cũng đổi ra tiền

Thờ tiền trước mắt – bỏ quên đời đời!

Dại thay, trọc phú kia ơi!

Hôm nay Chúa lấy hồn rồi, còn chi?

Gẫm mình cũng có những khi …

Việc đời, việc Chúa cũng nghi-ngại-ngần!

Có lần phản bác Giu-đa

Cái xà to tướng trong tâm vẫn còn!

*

Con suy

Phê-rô chối Chúa ba lần

Ba lần, ba cấp! càng gần, càng xa!

Gẫm thương ông thánh Kê-pha

Vì là tảng đá – người ta càng gièm

Đặt mình vào cảnh mà xem…

Chắc gì nói được “cà lăm” nửa lời!

Chúa kia, còn vã mồ hôi…

Làm người ai cũng muốn đời bách niên.

Xin dâng sự sống Chúa ban

Thân, tâm, trí, tánh … hướng đàng thánh thiêng,

Gương xưa, con nghiệm, niềm riêng:

Giữ mình “đừng ngã!” ngã liền hồi tâm.

*

Con suy

Thượng Hội Đồng giết người vô tội,

Nhằm thủ tiêu, mối hại “đặc quyền”

Bưng tai, nhắm mắt, lộng quyền

Chung tay giết Chúa – chiếm riêng Dân Người.

 

Gẫm đời mình, khác chi thủa ấy

Chúa sai con, đánh rẫy – trồng nho,

Con làm, rồi giữ bo bo!

Vinh danh thanh thế, con vo về mình!

*

Con suy

 

Phi-la-tô rửa tay – kết án!

Gẫm sự đời có lắm chéo ngoe!

Biết người vô tội hàm oan

Nhưng đem đi giết lại càng vinh thân!

*

Con suy

Mạng Con Người nên trò giải trí,

Hết đòn roi, lại diễn trò hài…

Bắt mang thập giá diễu hành,

Lột trần cho nhục, thập hình treo lên,

Buông lời thách thức đủ điều

Dấm chua cho uống, nói điều chua cay!

người ơi! Người ác đã tay!

Thần linh cũng phải che tay khóc ròng.

người như một đám long rong…

chơi trò con nít, lại mong hại Người.

nhân danh Đức Chúa của người,

nhiệt tâm hạ sát Con Trời mới ngoan!

*

Lạy Cha, có phải con không?

Lạy Thầy, có phải con không?

Lạy Thánh Thần, có phải con không?

Hòa Duyên

Lên đầu trang