Hàng ngày

Ai tin được sống muôn đời

(30.4.2019 – Thứ ba Tuần 2 Phục Sinh)

 Xem chi tiết »
Sống theo Thần Khí

29/04/2019 Thứ Hai Tuần II Mùa Phục Sinh (Cv 4, 23-31; Ga 3, 1-8)

 Xem chi tiết »
Tái sinh để được cứu

30/04/2019 Thứ Ba Tuần II Mùa Phục Sinh (Cv 4, 32-37; Ga 3, 7-15)

 Xem chi tiết »
Được sinh ra từ trên

(29.4.2019 – Thứ hai Tuần 2 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Lòng Chúa Thương Xót

28/04/2019 Chúa Nhật Tuần II Mùa Phục Sinh (Cv 5, 12-16; Kh 1, 9-11a, 12-13. 17-19, Ga 20, 19-31)

 Xem chi tiết »
HÃY NHÌN XEM

(28.4.2019 – Chúa nhật 2 Phục Sinh)

 Xem chi tiết »
Hãy đi loan báo Tin Mừng

27/04/2019 Thứ Bảy - Tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh (Cv 4, 13-21; Mc 16, 9-15)

 Xem chi tiết »
Vẫn không tin

(27.4.2019 – Thứ bảy trong Tuần Bát nhật Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Chúa đó

(26.4.2019 – Thứ sáu trong Tuần Bát nhật Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Anh em là chứng nhân

(25.4.2019 – Thứ Năm trong Tuần Bát nhật Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Sự hiện diện mới

25/04/2019 - Thứ Năm Mùa Phục Sinh - Tuần Bát Nhật Lễ Phuc Sinh (Cv 3, 11-26; Lc 24, 35-48)

 Xem chi tiết »
Gặp Chúa giữa đời thường

24/04/2019 - Thứ Tư Mùa Phục Sinh - Tuần Bát Nhật Lễ Phuc Sinh (Cv 3, 1-10; Lc 24, 13-35)

 Xem chi tiết »
Mời ông ở lại với chúng tôi

(24.4.2019 – Thứ Tư tuần I Phục Sinh)

 Xem chi tiết »
Tôi đã thấy Chúa

(23.4.2019 – Thứ ba trong Tuần Bát nhật Phục sinh)

 Xem chi tiết »
''Chào chị em!''

(22.4.2019 – Thứ hai trong Tuần Bát nhật Phục sinh)

 Xem chi tiết »
ÔNG ĐÃ THẤY VÀ ĐÃ TIN

(21.4.2019 – Chúa nhật Phục Sinh)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang