Hàng ngày

Đừng sợ

Ngày 7 tháng Tám Thánh Xystô II, giáo hoàng, và các bạn, tử đạo (Kn 3, 1-9; Mt 10, 28-33)

 Xem chi tiết »
Người biến đổi hình dạng

(06.8.2020 – Thứ Năm - Lễ Chúa hiển dung)

 Xem chi tiết »
Hiển dung như Chúa

Ngày 6 tháng Tám Chúa Hiển Dung (Đn 7, 9-10. 13-14; 2Pr 1, 16-19; Mt 17, 1-9)

 Xem chi tiết »
Hãy để tâm hồn ta là đền Chúa ngự

Ngày 5 tháng Tám Cung hiến Đền thờ Đức Bà Cả (Kh 21, 1-5a; Lc 11, 27-28)

 Xem chi tiết »
Lòng tin của bà lớn thật

(5.8.2020 – Thứ tư Tuần 18 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Hãy nghe và hiểu

(04.8.2020 – Thứ ba Tuần 18 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Chúa có cách của Chúa

Ngày 4 tháng Tám Thánh Gioan Maria Vianney, linh mục (Ez 3, 16-21; Mt 9, 35 – 10, 1)

 Xem chi tiết »
Xin cứu con

(3.8.2020 – Thứ ba Tuần 18 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Anh em hãy cho họ ăn

(02.8.2020 – Chúa nhật 18 Thường niên năm A)

 Xem chi tiết »
Anh em hãy cho họ ăn

2.8 CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM A (Is 55, 1-3; Rm 8, 35. 37-39; Mt 14, 13-21)

 Xem chi tiết »
Nên muối men cho đời như cha thánh Anphongsô

1.8 Thánh Alphongsô Maria Liguori, giám mục, tiến sĩ (Rm 8, 1-4; Mt 5, 13-19)

 Xem chi tiết »
Vì đã trót thề

(01.8.2020 – Thứ bảy Tuần 17 Mùa Thường niên)

 Xem chi tiết »
Đức Giêsu về quê

(31.7.2020 – Thứ sáu Tuần 17 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Cá tốt cho vào giỏ

(30.7.2020 – Thứ năm Tuần 17 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Đón Người vào nhà

(29.7.2020 – Thứ Tư, Lễ thánh Mácta)

 Xem chi tiết »
Phục vụ nhưng không quên cầu nguyện

29/07/2020 Thứ Tư Tuần XVII Mùa Thường Niên Năm chẵn - Thánh Mácta (Lc 10, 38-42)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang