Hàng ngày

Ơn bình an

12.5.2020 Thứ Ba tuần V PS (Ga 14, 27-31)

 Xem chi tiết »
Yêu mến, đến và ở lại

(11.5.2020 – Thứ hai Tuần 5 Mùa Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Yêu và giữ lời

11.5.2020 Thứ hai tuần V PS (Ga 14, 21-26)

 Xem chi tiết »
XIN CHO CHÚNG CON THẤY CHÚA CHA

(10.5.2020 – Chúa nhật 5 Phục sinh, Năm A)

 Xem chi tiết »
Chúc thư của Thầy

10.5 Chúa Nhật V PS (Ga 14, 1-12)

 Xem chi tiết »
Tin vào Thầy

8.5 Thứ Sáu (Ga 14, 1-6)

 Xem chi tiết »
Làm những việc lớn hơn nữa

(09.5.2020 – Thứ bảy Tuần 4 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Thầy là đường

(08.5.2020 – Thứ sáu Tuần 4 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Phục vụ tha nhân

7.5 Thứ Năm (Ga 13, 16-20)

 Xem chi tiết »
Thật phúc cho anh em

(07.5.2020 – Thứ năm Tuần 4 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Không tự mình nói

(06.05.2020 – Thứ Tư Tuần 4 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Không ai cướp được chúng

(05.05.2020 – Thứ Ba tuần 4 Phục Sinh)

 Xem chi tiết »
Tôi là cửa cho chiên

(04.5.2020 – Thứ hai Tuần 4 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
TÔI ĐẾN ĐỂ CHIÊN ĐƯỢC SỐNG

(03.5.2020 – Chúa nhật 4 Phục sinh năm A – Chúa chiên lành)

 Xem chi tiết »
Anh em cũng muốn bỏ đi sao?

(02.5.2020 – Thứ bảy Tuần 3 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang