Hàng ngày

Yêu kẻ thù

(7.3.2020 – Thứ bảy, Tuần 1 mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Làm hòa

(06.3.2020 – Thứ Sáu Tuần 1 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Ban những của tốt lành

(05.3.2020 – Thứ năm Tuần 1 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Con Người sẽ là một dấu lạ

(04.3.2020 – Thứ Tư Tuần 1 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Biết rõ anh em cần gì

(03.3.2020 – Thứ ba Tuần 1 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Làm cho chính Ta

(02.3.2020 – Thứ hai Tuần 1 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Quỷ bỏ Người mà đi

(01.03.2020 – Chúa nhật 1 Mùa chay năm A)

 Xem chi tiết »
Chàng rể bị đem đi

(28.2.2020 – Thứ sáu sau Lễ Tro)

 Xem chi tiết »
Vác thập giá mình hằng ngày

(27.02.2020 – Thứ năm sau Lễ Tro)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang