Hàng ngày

Người mạnh hơn

(24.3.2022 – Thứ năm Tuần 3 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Kiện toàn

(23.3.2022 – Thứ Tư Tuần 10 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Hết lòng tha thứ

(22.3.2022 – Thứ ba Tuần 3 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Băng qua giữa họ mà đi

(21.3.2022 – Thứ hai Tuần 3 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Tôi sẽ vun xới

(20.3.2022 – Chúa Nhật 3 Mùa Chay, Năm C)

 Xem chi tiết »
Sám hối

20.3 Chúa Nhật thứ Ba Mùa Chay (Xh 3:1-8,13-15; Tv 103:1-2,3-4,6-7,8-11; 1 Cr 10:1-6,10-12; Lc 13:1-9)

 Xem chi tiết »
Đặt tên cho con trẻ

(19.3.2022 – Thánh Giuse, Bạn trăm năm Đức Maria)

 Xem chi tiết »
Thánh Giuse - mẫu gương tuyệt vời

19.3 Thánh Giuse Bạn Đức Mẹ Maria (St 7:14-15,18-20; Tv 103:1-2,3-4,9-10,11-12; Lc 15:1-3,11-32)

 Xem chi tiết »
Sinh hoa lợi

(18.3.2022 – Thứ Sáu Tuần 2 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Ghen tị

18.3 Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mùa Chay (St 37:3-4,12-13,17-28; Tv 105:16-17,18-19,20-21; Mt 21:33-43,45-46)

 Xem chi tiết »
Có một vực thẳm

(17.3.2022 – Thứ năm Tuần 2 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Dửng dưng là tội ác

17.3 Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mùa Chay (Gr 17:5-10; Tv 1:1-2,3,4,6; Lc 16:19-31)

 Xem chi tiết »
Anh em không được như vậy

(16.3.2022 – Thứ tư Tuần 2 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Thánh Giá : Hồng ân cứu chuộc

16.3 Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mùa Chay (Gr 18:18-20; Tv 31:5-6,14,15-16; Mt 20:17-28)

 Xem chi tiết »
Nói mà không làm

(15.3.2022 – Thứ ba Tuần 2 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Đừng giả hình!

15.3 Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mùa Chay (Is 1:10,16-20; Tv 50:8-9,16-17,21,23; Mt 23:1-12)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang