Hàng ngày

Theo Chúa

10/07/2019 Thứ Tư Tuần XIV Mùa Thường Niên (St 41, 55-57; 42, 5-7a. 17-24a; Mt 10, 1-7)

 Xem chi tiết »
Sai thợ ra gặt lúa

(09.7.2019 – Thứ ba Tuần 14 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Loan báo Tin Mừng bằng cách sống

09/07/2019 Thứ Ba Tuần XIV Mùa Thường Niên (St 32, 22-32 (Hr 23-33); Mt 9, 32-38)

 Xem chi tiết »
Lời mời truyền giáo

07/07/2019 Chúa Nhật Tuần XIV Mùa Thường Niên (Is 66, 10-14c; Lc 10, 1-9 hoặc 1-12. 17-20)

 Xem chi tiết »
Giữ được cả hai

(6.7.2019 – Thứ bảy Tuần 13 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Cái mới của Chúa

06/07/2019 Thứ Bảy Tuần XIII Mùa Thường Niên (St 27, 1-5. 15-29; Mt 9, 14-17)

 Xem chi tiết »
Đứng dậy đi theo

(5.7.2019 – Thứ sáu Tuần 13 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Thấy họ có lòng tin

(04.7.2019 – Thứ năm Tuần 13 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Hãy đến với Chúa để được chữa lành

04/07/2019 Thứ Năm Tuần XIII Mùa Thường Niên (Mt 9, 1-8)

 Xem chi tiết »
Đừng cứng lòng nữa

(3.7.2019 – Thứ tư – Lễ thánh Tôma, tông đồ)

 Xem chi tiết »
Người vẫn ngủ

(02.7.2019 – Thứ Ba tuần 13 thường niên)

 Xem chi tiết »
Quyền năng của Chúa

02/07/2019 Thứ Ba Tuần XIII Mùa Thường Niên (St 19, 15-29; Mt 8, 23-27)

 Xem chi tiết »
Cái giá của sự theo Thầy

01/07/2019 Thứ Hai Tuần XIII Mùa Thường Niên (St 18, 16-33; Mt 8, 18-22)

 Xem chi tiết »
Không chỗ tựa đầu

(01.07.2019 – Thứ hai Tuần 13 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Trước đã

(30.6.2019 – Chúa nhật 13 Thường niên năm C)

 Xem chi tiết »
Dứt khoát

Chúa Nhật Tuần XIII Mùa Thường Niên (Lc 9, 51-62)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang