Hàng ngày

Ông này là Đấng Kitô

(02.04.2022 – Thứ bảy Tuần 4 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Giờ của Người chưa đến

(01.04.2022 – Thứ Sáu Tuần 4 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống

1.4 Thứ Sáu trong tuần thứ Tư Mùa Chay (Kn 2:1,12-22; Tv 34:17-18,19-20,21,23; Ga 7:1-2,10,25-30)

 Xem chi tiết »
Gương sống của Chúa Giêsu

31.3 Thứ Năm trong tuần thứ Tư Mùa Chay (Xh 32:7-14; Tv 106:19-20,21-22,23; Ga 5:31-47)

 Xem chi tiết »
Chúa Cha làm chứng cho tôi

(31.3.2022 – Thứ năm Tuần 4 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Không thể làm gì tự mình

(30.03.2022 – Thứ tư Tuần 4 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Tương quan giữa Cha và con

30.3 Thứ Tư trong tuần thứ Tư Mùa Chay (Is 49:8-15; Tv 145:8-9,13-14,17-18; Ga 5:17-30)

 Xem chi tiết »
Muốn trở nên lành mạnh

(29.03.2022 – Thứ ba Tuần 4 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Mong ước chữa lành

29.3 Thứ Ba trong tuần thứ Tư Mùa Chay (Ed 47:1-9,12; Tv 46:2-3,5-6,8-9; Ga 5:1-3,5-16)

 Xem chi tiết »
Lòng tin sẽ biến đổi phận người

28.3 Thứ Hai trong tuần thứ Tư Mùa Chay (Is 65:17-21; Tv 30:2,4,5-6,11-13; Ga 4:43-54)

 Xem chi tiết »
Con ông sống

(28.03.2022 – Thứ hai Tuần 4 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Mở tiệc ăn mừng

(27.3.2022 – Chúa Nhật 4 Mùa Chay, Năm C)

 Xem chi tiết »
Người cha nhân hậu

27.3 Chúa Nhật thứ Tư Mùa Chay (Gs 5:9,10-12; Tv 34:2-3,4-5,6-7; 2 Cr 5:17-21; Lc 15:1-3,11-32)

 Xem chi tiết »
Tự hào và khinh người

(26.3.2022 – Thứ bảy Tuần 3 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Lời xin vâng tuyệt hảo

25.3 Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mùa Chay Lễ Truyền Tin (Hs 14:2-10; Tv 81:6-8,8-9,10-11,14,17; Mc 12:28-34)

 Xem chi tiết »
Tôi là nữ tì của Chúa

(25.03.2022 – Lễ Truyền Tin – Lễ trọng)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang