Hàng ngày

Chúa Cha yêu mến anh em

(23.05.2020 – Thứ Bảy Tuần 6 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Lòng anh em sẽ vui

(22.05.2020 – Thứ Sáu Tuần 6 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Nỗi buồn trở thành niềm vui

(21.05.2020 – Thứ năm Tuần 6 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Tình Yêu đích thực

21.5.2020 Thứ Năm (Ga 16, 16-20)

 Xem chi tiết »
Dẫn đến toàn bộ sự thật

(20.05.2020 – Thứ tư Tuần 6 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Có lợi cho anh em

(19.5.2020 – Thứ ba Tuần 6 Mùa Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Làm chứng về Thầy

(18.5.2020 – Thứ 2 sau Chúa nhật 6 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Anh em cũng sẽ sống

(17.5.2020 – Chúa nhật 6 Phục sinh năm A)

 Xem chi tiết »
Lửa Tình Yêu

Chúa nhật VI Phục Sinh 17.5.2020 (Ga 14, 15-21)

 Xem chi tiết »
Thế gian ghét anh em

(16.5.2020 – Thứ bảy Tuần 5 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Yêu thương nhau như Thầy

(15.5.2020 – Thứ sáu Tuần 5 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Yêu như Thầy

15.5.2020 Thứ Sáu (Ga 15, 12-17)

 Xem chi tiết »
Chúa chọn ai

(14.5.2020 – Thứ Năm – Thánh Matthia, tông đồ)

 Xem chi tiết »
Thầy là cây nho

(13.5.2020 – Thứ tư Tuần 5 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Bình an cho anh em

(12.5.2020 – Thứ ba Tuần 5 Mùa Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang