Hàng ngày

Yêu cho đến cùng

Thứ Sáu 13.3 (Mt 1, 33-43. 45-46)

 Xem chi tiết »
Có một vực thẳm

(12.3.2020 – Thứ năm Tuần 2 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Hãy có lòng nhân

(09.03.2020 – Thứ Hai Tuần 2 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Anh em không được như vậy

(11.3.2020 – Thứ tư Tuần 2 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Nói mà không làm

(10.3.2020 – Thứ ba Tuần 2 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Người biến đổi hình dạng

(8.3.2020 – Chúa nhật 2 Mùa Chay năm A)

 Xem chi tiết »
Yêu kẻ thù

(7.3.2020 – Thứ bảy, Tuần 1 mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Làm hòa

(06.3.2020 – Thứ Sáu Tuần 1 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Ban những của tốt lành

(05.3.2020 – Thứ năm Tuần 1 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Con Người sẽ là một dấu lạ

(04.3.2020 – Thứ Tư Tuần 1 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang