Hàng ngày

Thiên Chúa viếng thăm dân Người

(13.9.2022 – Thứ Ba Tuần 24 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Trái tim đồng cảm

13.9 Thánh Gioan Chrysostom, Gmtsht (1 Cr 12:12-14,27-31; Tv 100:1-2,3,4,5; Lc 7:11-17)

 Xem chi tiết »
Lòng tin mạnh mẽ

12.9 Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Tư Mùa Quanh Năm (1 Cr 11:17-26,33; Tv 40:7-8,8-9,10,17; Lc 7:1-10)

 Xem chi tiết »
Cứ nói một lời

(12.9.2022 – Thứ hai Tuần 24 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Phải ăn mừng

(Chúa nhật 24 Thường niên – Năm C)

 Xem chi tiết »
Nghe mà không thực hành

(10.9.2022 – Thứ bảy Tuần 23 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Đạo đức giả

(09.09.2022 – Thứ Sáu Tuần 23 TN)

 Xem chi tiết »
Mừng sinh nhật của "Lời Xin Vâng"

Ngày sinh nhật là ngày ghi dấu ấn của một ai đó khi bước vào trần gian. Khi bước vào đời, mỗi đứa trẻ sẽ lớn lên, sẽ sống cũng như sẽ mang phúc hay mang họa cho đời tùy theo cách nó sống.

 Xem chi tiết »
Bà sẽ sinh con trai

(08.9.2022 – Sinh nhật Đức Trinh nữ Maria)

 Xem chi tiết »
Các Mối Phúc Thật

7.9 Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh Năm (1 Cr 7:25-31; Tv 45:11-12,14-15,16-17; Lc 6:20-26)

 Xem chi tiết »
Các Mối Phúc Thật

7.9 Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Ba Mùa Quanh Năm (1 Cr 7:25-31; Tv 45:11-12,14-15,16-17; Lc 6:20-26)

 Xem chi tiết »
Phúc cho anh em là những người nghèo

(07.9.2022 – Thứ tư Tuần 23 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Thức suốt đêm cầu nguyện

(06.9.2022 – Thứ ba Tuần 23 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Giơ bàn tay anh ra

(5.9.2022 – Thứ hai Tuần 23 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Từ bỏ hết

(4.9.2022 – Chúa nhật 23 Thường niên năm C)

 Xem chi tiết »
Tinh thần của luật

3.9 Thánh Grêgôriô Cả, Ghts (1 Cr 4:9-15; Tv 145:17-18,19-20,21; Lc 6:1-5)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang