Hàng ngày

Lòng thương xót của Thiên Chúa

19. 8 Thứ Tư tuần XX Thường niên (Ez 34, 1-11; Mt 20, 1-16a)

 Xem chi tiết »
Lạc đà qua lỗ kim

(18.8.2020 – Thứ ba Tuần 20 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Nghèo!

18.8 Thứ Ba tuần XX Thường niên (Ez 28, 1-10; Mt 19, 23-30)

 Xem chi tiết »
Tôi còn thiếu điều gì?

(17.8.2020 – Thứ hai Tuần 20 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Ưu tư và chọn lựa

17.8 Thứ Hai tuần XX Thường niên (Ez 24, 15-24; Mt 19, 16-22)

 Xem chi tiết »
Lòng tin của bà lớn thật

(16.8.2020 – Chúa nhật 20 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Niềm tin của người đàn bà xứ Canaan

16.8 CHÚA NHẬT TUẦN XX THƯỜNG NIÊN NĂM A ( Is 56, 1. 6-7; Rm 11, 13-15. 29-32; Mt 15, 21-28 )

 Xem chi tiết »
Em thật có phúc

(15.8.2020 – Thứ Bảy, Lễ Đức Mẹ lên trời)

 Xem chi tiết »
Một xương một thịt

(14.8.2020 – Thứ sáu Tuần 19 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Ở lại trong Tình Yêu

Ngày 14 tháng Tám Thánh Maximilianô Maria Kolbê, linh mục, tử đạo (Kn 3, 1-9 hay1Ga 3, 14-18; Ga 15, 9-17)

 Xem chi tiết »
Bảy mươi lần bảy

(13.8.2020 – Thứ năm Tuần 19 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Sửa lỗi trong tình bác ái

13, 8 Thứ Năm tuần XIX Thường niên (Bài đọc I (năm I) Js 3, 7-10a. 11. 13-17 Ez 12, 1-12; Mt 18, 21 – 19, 1)

 Xem chi tiết »
Sửa lỗi người anh em

(12.8.2020 – Thứ Tư Tuần 19 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Sửa lỗi nhau

Ngày 12 tháng Tám, Thánh Gioana Phanxica Chantal, nữ tu (Cn 31, 10-13. 19-20. 30-31; Mt 18, 15-20)

 Xem chi tiết »
Em nhỏ và kẻ bé mọn

(11.8.2020 – Thứ Ba Tuần 19 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Đơn sơ nhỏ bé

11, 8Thứ Ba tuần XIX Thường niên , Ngày 11 tháng Tám, Thánh Clara, trinh nữ (Pl 3, 8-14; Mt 18, 1-5. 10. 12-14)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang