Hàng ngày

HÃY SÁM HỐI

(8.12.2019 – Chúa nhật 2 Mùa Vọng năm A)

 Xem chi tiết »
Chạnh lòng thương

(7.12.2019 – Thứ bảy Tuần 1 Mùa Vọng)

 Xem chi tiết »
Đợi mong

08 13 Tm CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG. (Is 11:1-10; Rm 15:4-9; Mt 3:1-12) Thánh Vịnh tuần 2

 Xem chi tiết »
Con tim thổn thức của Chúa

07 12 Tr Thứ Bảy tuần 1 MV. Thánh Ambrôsiô, Gmtsht. Lễ nhớ (Is 30:19-21.23-26; Mt 9:35-10:1.5a.6-8) Thánh Ambrôsiô – Giám mục và tiến sĩ Hội Thánh (339 – 397) – Ngày 07-12

 Xem chi tiết »
Xin Chúa mở mắt đức tin

06 11 Tm Thứ Sáu tuần 1 MV. Thánh Nicôla, Gm. (Is 29:17-24; Mt 9:27-31)

 Xem chi tiết »
Mắt họ liền mở ra

(6.12.2019 – Thứ sáu Tuần 1 Mùa Vọng)

 Xem chi tiết »
Khôn ngoan xây nhà trên đá

05 10 Tm Thứ Năm tuần 1 MV. (Is 26:1-6; Mt 7:21.24-27)

 Xem chi tiết »
Xây trên nền đá

(5.12.2019 – Thứ năm Tuần 1 Mùa Vọng)

 Xem chi tiết »
Ăn no nê

(4.12.2019 – Thứ tư Tuần 1 Mùa Vọng)

 Xem chi tiết »
Lòng Chạnh Thương

04 09 Tm Thứ Tư tuần 1 MV. Thánh Gioan Đamascênô, Lmtsht. (Is 25:6-10; Mt 15:29-37)

 Xem chi tiết »
Loan báo Tin Mừng

(3.12.2019 – Thứ ba - Thánh Phanxicô Xaviê, linh mục)

 Xem chi tiết »
Loan báo Tin Mừng như thánh Phanxicô Xaviê

03 08 Tr Thứ Ba tuần 2 MV. THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ. Lễ kính. (Is 11:1-10; Lc 10:21-24)

 Xem chi tiết »
Từ phương Đông phương Tây

(02.12.2019 – Thứ hai Tuần 1 Mùa Vọng)

 Xem chi tiết »
Hãy có lòng tin mãnh liệt

02 07 Tm Thứ Hai tuần 1 MV. (Is 2:1-5; Mt 8:5-11)

 Xem chi tiết »
Hãy sẵn sàng

(01.12.2019 – Chúa nhật 1 Mùa vọng năm A)

 Xem chi tiết »
Tỉnh thức

01 06 Tm CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG. (Is 2:1-5; Rm 13:11-14; Mt 24:37-44.) Thánh Vịnh tuần 1

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang