Hàng ngày

Điều răn đứng đầu

(20.3.2019 – Thứ sáu Tuần 3 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Yêu Chúa hết lòng

20.3 Thứ Sáu (Mc 12, 28-34)

 Xem chi tiết »
Đặt tên cho con trẻ

(19.3.2020 – Thứ Năm – Thánh Giuse, Bạn trăm năm Đức Maria)

 Xem chi tiết »
Kiện toàn

(18.3.2020 – Thứ Tư Tuần 10 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Hết lòng tha thứ

(17.3.2020 – Thứ ba Tuần 3 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Cho tôi xin chút nước

(15.3.2020 – Chúa nhật 3 mùa chay năm A)

 Xem chi tiết »
Băng qua giữa họ mà đi

(16.3.2020 – Thứ hai Tuần 3 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Hoán cải

15.3 Chúa nhật III Mùa Chay (Ga 4, 5-42)

 Xem chi tiết »
Ăn mừng

(14.03.2030 – Thứ bảy Tuần 2 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Sinh hoa lợi

(13.3.2020 – Thứ Sáu Tuần 2 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang