Hàng ngày

Sám hối

12.4 Thứ Ba Tuần Thánh (Is 49:1-6; Tv 71:1-2,3-4,5-6,15,17; Ga 13:21-33,36-38)

 Xem chi tiết »
Ngày mai táng Thầy

(11.04.2022 – Thứ hai Tuần Thánh)

 Xem chi tiết »
Đi theo Đức Giêsu

(Chúa nhật Lễ Lá – năm C)

 Xem chi tiết »
CHÚC TỤNG ĐỨC VUA

(10.4.2022 – Chúa nhật Lễ Lá – năm C)

 Xem chi tiết »
Cùng Chúa bước vào Tuần Thánh

10.4 Chúa Nhật Lễ Lá (Lc 19:28-40; Is 50:4-7; Tv 22:8-9,17-18,19-20,23-24; Pl 2:6-11; Lc 22:1423; Lc 23:1-49)

 Xem chi tiết »
Chết thay cho dân

(09.04.2022 – Thứ bảy Tuần 5 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Tôi là Con Thiên Chúa

(08.4.2022 – Thứ sáu Tuần 5 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Đừng cứng tin

8.4 Thứ Sáu trong tuần thứ Năm Mùa Chay (Gr 20:10-13; Tv 18:2-3,3-4,5-6,7; Ga 10:31-42)

 Xem chi tiết »
Tôi hằng hữu

(07.4.2022 – Thứ năm Tuần 5 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Sự thật sẽ giải phóng các ông

(06.4.2022 – Thứ Tư Tuần 5 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Sự thật sẽ giải phóng các ông

6.4 Thứ Tư trong tuần thứ Năm Mùa Chay (Đn 3:14-20,91-92,95; Đn 3:52,53,54,55,56; Ga 8:31-42)

 Xem chi tiết »
Giương cao Con Người lên

(05.4.2022 – Thứ ba Tuần 5 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Lòng tin

5.4 Thứ Ba trong tuần thứ Năm Mùa Chay (Ds 21:4-9; Tv 102:2-3,16-18,19-21; Ga 8:21-30)

 Xem chi tiết »
Tôi là ánh sáng của thế giới

(04.04.2022 – Thứ hai Tuần 5 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Cúi xuống, viết trên đất

(3.4.2022 – Chúa nhật 5 Mùa Chay năm C)

 Xem chi tiết »
Đừng đố kỵ

2.4 Thứ Bảy trong tuần thứ Tư Mùa Chay (Gr 11:18-20; Tv 7:2-3,9-10,11-12; Ga 7:40-53)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang