Hàng ngày

Thực hành Lời Chúa

23/07/2019 Thứ Ba Tuần XVI Mùa Thường Niên (Mt 12, 46-50)

 Xem chi tiết »
Họ để Người ở đâu?

(22.7.2019 – Thứ Hai, Lễ thánh Maria Mađalêna)

 Xem chi tiết »
Lên đường loan báo Tin Mừng như thánh nữ Maria Mađalêna

22/07/2019 Thứ Hai Tuần XVI Mùa Thường Niên - Thánh nữ Maria Mađalêna (Ga 20, 1. 11-18)

 Xem chi tiết »
Phần tốt nhất

(21.7.2019 – Chúa nhật 16 Thường niên năm C)

 Xem chi tiết »
Đừng quá lo lắng chuyện không quan trọng

21/07/2019 Chúa Nhật Tuần XVI Mùa Thường Niên Năm C ( Lc 10, 38-42 )

 Xem chi tiết »
Hài lòng về Người

(20.07.2019 – Thứ bảy Tuần 15 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Thiên Chúa luôn nhẫn nại

20/07/2019 Thứ Bảy Tuần XV Mùa Thường Niên ( Xh 12, 37-42; Mt 12, 14-21)

 Xem chi tiết »
Ta muốn lòng nhân

(19.7.2019 – Thứ sáu Tuần 15 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Con người làm chủ ngày Sabat

19/07/2019 Thứ Sáu Tuần XV Mùa Thường Niên (Mt 12, 1-8)

 Xem chi tiết »
Hiền hậu và khiêm nhường

(18.7.2019 – Thứ năm Tuần 15 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Bài học suốt đời của người Kitô Hữu

18/07/2019 Thứ Năm Tuần XV Mùa Thường Niên (Xh 3, 13-20; Mt 11, 28-30)

 Xem chi tiết »
Trở nên bé mọn mỗi ngày

Thứ Tư sau Chúa Nhật 15 Mùa Thường Niên (Mt 11,25-27)

 Xem chi tiết »
Cha mặc khải

(17.7.2019 –Thứ tư Tuần 15 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Đừng tự mãn để sám hối

16/07/2019 Thứ Ba Tuần XV Mùa Thường Niên (Mt 11, 20-24)

 Xem chi tiết »
Không sám hối

(16.7.2019 – Thứ ba Tuần 15 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Không xứng với Thầy

(15.7.2019 – Thứ hai Tuần 15 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang