Hàng ngày

Hãy sẵn sàng

(27.8.2020 – Thứ năm Tuần 21 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Kiên nhẫn và kiên nhẫn

27 tháng Tám, Thứ Năm, Thánh Mônica (Hc 26, 1-4. 16-21; Lc 7, 11-17)

 Xem chi tiết »
Sống sao đừng để rơi vào "khốn"

26. 8Thứ Tư tuần XXI Thường niên (2Ts 3, 6-10. 16-18; Mt 23, 27-32)

 Xem chi tiết »
Có vẻ công chính

(26.8.2020 – Thứ Tư Tuần 21 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Thuốc đắng dã tật

25. 8 Thứ Ba tuần XXI Thường niên (2Ts 2, 1-3a. 14-17; Mt 23, 23-26)

 Xem chi tiết »
Bên trong, bên ngoài

(25.08.2020 – Thứ ba Tuần 21 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Quảng đại dấn thân

24 06 Đ Thứ Hai tuần 21 Mùa TN. THÁNH BATÔLÔMÊÔ TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Kh 21,9b-14; Ga 1,45-51

 Xem chi tiết »
Cứ đến mà xem

(24.8.2020 – Thứ Bảy Thánh Barthôlômêô, tông đồ)

 Xem chi tiết »
Trên tảng đá này

(23.8.2020 – Chúa nhật 21 Thường niên A)

 Xem chi tiết »
Lời tuyên tín của Phêrô

23.8CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN (Is 22, 19-23; Rm 11, 33-36; Mt 16, 13-20)

 Xem chi tiết »
Tôi là nữ tì của Chúa

(22.8.2020 – Thứ Bảy, Đức Maria Nữ vương)

 Xem chi tiết »
Đức Maria Nữ Vương

22.8 đức maria nữ vương , Thứ Bảy, Is 9, 1-6 ; Lc 1, 26-38

 Xem chi tiết »
Yêu thương là chu toàn lề luật

21.8 Thứ Sáu tuần XX Thường niên (Ez 37, 1-14; Mt 22, 34-40)

 Xem chi tiết »
Dụ ngôn tiệc cưới hoàng gia

20. 8 Thứ Năm tuần XX Thường niên (Ez 36, 23-28; Mt 22, 1-14)

 Xem chi tiết »
Tiệc cưới đã sẵn sàng

(20.8.2020 – Thứ năm Tuần 20 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Vì tôi tốt bụng

(19.8.2020 – Thứ tư Tuần 20 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang