Hàng ngày

Tảng đá góc

(01.6.2020 – Thứ Hai Tuần 9 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Đừng sát nhân nữa

1.6.2020 Thứ Hai (Mc 12, 1-12)

 Xem chi tiết »
HÃY NHẬN LẤY THÁNH THẦN

(31.05.2020 – Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống)

 Xem chi tiết »
Xin ơn Chúa Thánh Thần

31. 5 Chúa nhật - Chúa Thánh Thần hiện xuống (Ga 20, 19-23)

 Xem chi tiết »
Lời chứng xác thực

(30.5.2020 – Thứ bảy Tuần 7 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Theo Thầy để làm chứng

Thứ Bảy 30.5.2020 (Ga 21, 20-25)

 Xem chi tiết »
Hãy theo Thầy

(29.6.2020 – Thứ sáu Tuần 7 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Để họ được nên một

(28.5.2020 – Thứ năm Tuần 7 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Nên một như Cha

Thứ Năm 28.5 (Ga 17, 20-26)

 Xem chi tiết »
Xin Cha gìn giữ họ

(27.5.2020 – Thứ Tư tuần bảy Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Con cầu nguyện cho họ

(26.5.2020 – Thứ ba tuần bảy Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Làm theo ý Chúa

26.5.2020 Thứ Ba (Ga 17, 1-11)

 Xem chi tiết »
Thầy không một mình

(25.5.2020 – Thứ hai Tuần 7 Mùa Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Can đảm lên!

25.5.2020 Thứ Hai (Ga 6, 29-33)

 Xem chi tiết »
Thầy ở cùng anh em mọi ngày

(24.5.2020 – Chúa nhật 7 Ps – Chúa Thăng Thiên)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang