Hàng ngày

Đường tình Emmau - Đường tình của mỗi chúng ta

Với cái tựa đề là đường tình, chắc có lẽ mỗi người đều nghĩ đến đã gọi là "tình" thì chắc chắn trong đó có vui, buồn, sướng, khổ, hạnh phúc và cả bất hạnh. Với đường tình Giêsu thì có cả thập giá nữa để rồi con đường tình Emmau chắc chắn cũng gói ghém tất cả những cảm xúc của cuộc đời.

 Xem chi tiết »
Biết khóc

Khóc là cảm xúc tự nhiên của con người. Thế nhưng rồi khóc cho ai, khóc vì ai, khóc để làm gì thật quan trọng với mỗi người. Hãy để cho tiếng khóc của mình có ý nghĩa.

 Xem chi tiết »
Mời ông ở lại với chúng tôi

(20.4.2022 – Chúa nhật 3 Phục sinh năm A)

 Xem chi tiết »
Tôi đã thấy Chúa

(19.4.2022 – Thứ ba trong Tuần Bát nhật Phục sinh)

 Xem chi tiết »
''Chào chị em!''

(18.4.2022 – Thứ hai trong Tuần Bát nhật Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Niềm vui gặp Chúa Phục Sinh

18.4 Thứ Hai tuần BNPS (Cv 2:14,22-32; Tv 16:1-2,5,7-8,9-10,11; Mt 28:8-15)

 Xem chi tiết »
ÔNG ĐÃ THẤY VÀ ĐÃ TIN

(17.4.2022 – Chúa nhật Phục Sinh)

 Xem chi tiết »
Mộ trống

16.4 Lễ Vọng Phục Sinh (Rm 6:3-11118; Lc 24:1-12)

 Xem chi tiết »
NGƯỜI ĐÃ TRỖI DẬY RỒI

(16.4.2022 – Thứ Bảy Đêm Vọng Phục Sinh)

 Xem chi tiết »
THẾ LÀ ĐÃ HOÀN TẤT

(15.4.2022 – Thứ sáu Tuần Thánh)

 Xem chi tiết »
Tình trời thập tự

15.4 Thứ Sáu Tuần Thánh (Is 52:1353; Tv 31:2-6,12-13,15-16,17-25; Dt 4:14-16; Ga 18:1-19,42)

 Xem chi tiết »
PHẢI RỬA CHÂN CHO NHAU

(14.4.2022 – Thứ năm Tuần Thánh)

 Xem chi tiết »
Hãy rửa chân cho nhau

14.4 Thứ Năm Tuần Thánh (Is 61:1-3,6,8-9; Tv 89:21-22,25,27; Kh 1:5-8; Lc 4:16-21; Xh 12:1-8,11-14; Tv 116:12-13,15-16,17-18; 1 Cr 11:23-26; Ga 13:1-15)

 Xem chi tiết »
Chẳng lẽ con sao?

(13.4.2022 – Thứ tư Tuần Thánh)

 Xem chi tiết »
Chẳng lẽ con sao!

13.4 Thứ Tư Tuần Thánh (Is 50:4-9; Tv 69:8-10,21-22,31,33-34; Mt 26:14-25)

 Xem chi tiết »
Trời đã tối

(12.4.2022 – Thứ ba Tuần Thánh)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang