Hàng ngày

ĐẾN VÀ Ở LẠI

(26.5.2019 – Chúa nhật 6 Phục sinh năm C)

 Xem chi tiết »
Yêu và giữ lời

26/05/2019 Chúa Nhật Tuần VI Mùa Phục Sinh ( Cv 15, 1-2. 22-29; Kh 21, 10-14. 22-23; Ga 14, 23-29)

 Xem chi tiết »
Thế gian ghét anh em

(25.5.2019 – Thứ bảy Tuần 5 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian

25/05/2019 Thứ Bảy Tuần V Mùa Phục Sinh (Cv 16, 1-10; Ga 15, 18-21)

 Xem chi tiết »
Yêu thương nhau như Thầy

(24.5.2019 – Thứ sáu Tuần 5 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Niềm vui trọn vẹn

(23.5.2019 – Thứ năm Tuần 5 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Hãy đong đầy tình yêu

23/05/2019 Thứ Năm Tuần V Mùa Phục Sinh (Cv 15, 7-21; Ga 15, 9-11)

 Xem chi tiết »
Thầy là cây nho

(22.5.2019 – Thứ tư Tuần 5 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Cắt tỉa để sinh hoa trái

22/05/2019 - Thứ Tư Tuần V Mùa Phục Sinh (Cv 15, 1-6; Ga 16, 28 )

 Xem chi tiết »
Bình an của Chúa

21/05/2019 - Thứ Ba Tuần V Mùa Phục Sinh (Cv 14, 18-27 (Hl 19-28); Ga 14, 27-31a)

 Xem chi tiết »
Bình an cho anh em

(21.5.2019 – Thứ ba Tuần 5 Mùa Phục sinh)

 Xem chi tiết »
ĐIỀU RĂN MỚI

(19.5.2019 – Chúa nhật 5 Phục Sinh năm C)

 Xem chi tiết »
Làm những việc lớn hơn nữa

(18.5.2019 – Thứ bảy Tuần 4 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Chúa ngay bên đời ta

Thứ Bảy Tuần IV Mùa Phục Sinh (Cv 13, 44-52; Ga 14, 7-14)

 Xem chi tiết »
Thật phúc cho anh em

(16.5.2019 – Thứ năm Tuần 4 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Chúng theo tôi

(12.5.2019 – Chúa nhật 4 Phục sinh – năm C)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang