Hàng ngày

Khóc thương con mình

(28.12.2019 – Thứ Bảy – Tuần Bát nhật Giáng sinh – Các thánh Anh hài tử đạo)

 Xem chi tiết »
Ông đã thấy và đã tin

(27.12.2019 – Thứ Sáu trong Tuần Bát nhật Giáng sinh – Thánh Gioan tông đồ, tác giả sách Tin Mừng)

 Xem chi tiết »
Xin nhận lấy hồn con

(26.12.2019 – Thứ Năm – Ngày II trong Tuần Bát nhật Giáng sinh – Thánh Stêphanô, tử đạo tiên khởi)

 Xem chi tiết »
Chết cho Tình Yêu

26 01/12 Đ Thứ Năm. NGÀY THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH STÊPHANÔ, TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI. Lễ kính. (Cv 6: 8-10. 7:54-60; Mt 10: 17-22) PVGK: thánh vịnh riêng

 Xem chi tiết »
Hơi ấm Giáng Sinh

25 30 Tr Thứ Tư. ĐẠI LỄ GIÁNG SINH. Lễ trọng với tuần bát nhật. Lễ buộc. Lễ cầu cho giáo dân. (Lễ Đêm: Is 9:1-6; Tt 2:11-14; Lc 2:1-14 / Lễ Rạng Đông: Is 62:11-12; Tt 3:4-7; Lc 2:15-20 / Lễ Ban ngày: Is 52:7-10; Dt 1:1-6; Ga 1:1-18) PVGK: thánh vịnh riêng

 Xem chi tiết »
Tin Mừng trọng đại

(24.12.2019 – Lễ Chúa Giáng Sinh – Lễ đêm)

 Xem chi tiết »
Thiên Chúa viếng thăm

(Ngày 24.12.2019 – Trước Lễ Giáng Sinh)

 Xem chi tiết »
Trở nên quà tặng cho tha nhân

24 29 Tm Thứ Ba tuần 4 MV. Sáng: 2Sm 7:1-5.8b-12.14a.16; Lc 1:67-79 Chiều: LỄ VỌNG GIÁNG SINH (Tr). Is 62,1-5; Cv 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25.

 Xem chi tiết »
Tên và cuộc đời được gắn vào tên

23 28 Tm Thứ Hai tuần 4 MV. Thánh Gioan Kenty, Lm. (Ml 3:1-4.23-24; Lc 1:57-66)

 Xem chi tiết »
Đặt niềm tin vào Chúa để đừng sợ

22 27 Tm CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG. (Is 7:10-14; Rm 1:1-7; Mt 1:18-24)

 Xem chi tiết »
Tên cháu là Gioan

(23.12.2019 – Trước Lễ Giáng Sinh)

 Xem chi tiết »
Đừng ngại

(22.12.2019 – Trước Lễ Giáng Sinh)

 Xem chi tiết »
Thân Mẫu Chúa đến với tôi

(21.12.2019 – Trước Giáng Sinh)

 Xem chi tiết »
Quan tâm người khác như Mẹ

21 26 Tm Thứ Bảy tuần 3 MV. Thánh Phêrô Canisiô, Lmtsht. (Kn 2:8-14; Lc 1:39-45)

 Xem chi tiết »
Tôi đây là nữ tỳ của Chúa

(20.12.2019 – trước Lễ Giáng sinh)

 Xem chi tiết »
Chuẩn bị sẵn sàng

(19.12.2019 – Thứ Năm, Trước Lễ Giáng Sinh)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang