Hàng ngày

Vì đã trót thề

(04.8.2018 – Thứ bảy Tuần 17 Mùa Thường niên)

 Xem chi tiết »
Đừng gian ác như Hêrôđê

3 03 X Thứ Bảy Tuần XVII Thường Niên. (Tr) Thứ Bảy đầu tháng. Ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ. (Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

 Xem chi tiết »
Đức Giêsu về quê

(02.8.2019 – Thứ sáu Tuần 17 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Đừng xem dáng vẻ bên ngoài

02 02 X Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên. (Tr) Thánh Êu-xê-bi-ô Véc-se-li, Giám mục. Thánh Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma, Linh mục. - Thứ Sáu đầu tháng. Ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu. (Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Mt 13,54-58. )

 Xem chi tiết »
Hãy xin thì sẽ được

(28.7.2019 – Chúa nhật 17 Thường niên năm C)

 Xem chi tiết »
Lòng nhẫn nại của Thiên Chúa

01 Thứ Năm Tuần XVII Thường Niên - Thánh An-phong-sô Ma-ri-a Li-gô-ri, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. (Xh 40,16-21.34-38; Mt 13,47-53.)

 Xem chi tiết »
Cá tốt cho vào giỏ

(02.8.2019 – Thứ năm Tuần 17 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Vui mừng bán tất cả

(1.8.2019 – Thứ Tư sau Chúa Nhật 17 Thường niên năm A)

 Xem chi tiết »
Tìm kho báu đích thực

31/07/2019 Thánh Inhã - Thứ Tư Tuần XVII Mùa Thường Niên ( Xh 34, 29-35; Mt 13, 44-46)

 Xem chi tiết »
Chói lọi như mặt trời

(30.7.2019 – Thứ ba Tuần 17 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Đón Người vào nhà

(29.7.2019 – Thứ Bảy, Lễ thánh Mácta)

 Xem chi tiết »
Kiên trì cầu nguyện

28/07/2019 Chúa Nhật Tuần XVII Mùa Thường Niên (St 18, 20-32; Lc 11, 1-13)

 Xem chi tiết »
Phục vụ và tin tưởng như Mátta

29/07/2019 Thứ Hai Tuần XVII Mùa Thường Niên - Thánh Mácta (Ga 11, 19-27)

 Xem chi tiết »
Đồng cảm với người khác

27/07/2019 Thứ Bảy Tuần XVI Mùa Thường Niên ( Xh 24, 3-8; Mt 13, 24-30)

 Xem chi tiết »
Đừng nhổ cỏ lùng

(27.7.2019 – Thứ Bảy Tuần 16 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Sinh hoa kết quả

(26.7.2019 – Thứ sáu Tuần 16 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang