Hàng ngày

Làm điều phải làm

(02.10.2022 – Chúa Nhật 27 TN, Năm C)

 Xem chi tiết »
Kinh Mân Côi: Lời kinh tuyệt diệu

2.10.2022 - Kính trọng thể Lễ Đức Mẹ Mân Côi

 Xem chi tiết »
Nhỏ bé - khiêm nhường

Thánh Têrêsa sinh ngày 02/01/1873 tại Alecon, Normandie, Pháp. Tên gọi là Maria Phanxica Têrêsa Martin. Tên khấn Dòng là “Têrêsa Hài Ðồng Giêsu”.

 Xem chi tiết »
Trở lại và trở nên như trẻ thơ

(1.10.2022 – Thứ bảy Lễ thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu)

 Xem chi tiết »
Khốn cho ngươi

(30.09.2022 – Thứ sáu Tuần 26 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Các thiên thần của Thiên Chúa

(29.9.2022 – Các Tổng lãnh thiên thần Micae, Gabrien, Raphaen)

 Xem chi tiết »
Trước đã

(28.09.2022 – Thứ tư Tuần 26 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Nhất quyết lên Giêrusalem

(27.09.2022 – Thứ ba Tuần 26 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Tôn thờ Thiên Chúa

27.9 Thánh Vincentê de Phaolô, Lm (G 3:1-3,11-17,20-23; Tv 88:2-3,4-5,6,7-8; Lc 9:51-56)

 Xem chi tiết »
Người lớn nhất là người phục vụ tha nhân

26.9 Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Sáu Mùa Quanh Năm (G 1:6-22; Tv 17:1,2-3,6-7; Lc 9:46-50)

 Xem chi tiết »
Người nhỏ nhất

(26.09.2022 – Thứ Hai Tuần 26 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Dưới âm phủ

(25.9.2022 – Chúa Nhật 26 TN, Năm C)

 Xem chi tiết »
Đừng "dửng dưng" và "vô cảm" như thế!

25.9 Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Sáu Mùa Quanh Năm (Am 6:1,4-7; Tv 146:7,8-9,9-10; 1 Tm 6:11-16; Lc 16:19-31)

 Xem chi tiết »
Không hiểu lời đó

(24.9.2022 – Thứ bảy Tuần 25 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Chịu đau khổ

24.9 Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm (Gv 11:9-12; Tv 90:3-4,5-6,12-13,14,17; Lc 9:43-45)

 Xem chi tiết »
Anh em bảo Thầy là ai?

(23.9.2022 – Thứ sáu Tuần 25 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang