Hàng ngày

Thí mạng vì Thầy

10/08 Đ Thứ Bảy. THÁNH LÔ-REN-XÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO, lễ kính. (2Cr 9,6-10; Ga 12,24-26. )

 Xem chi tiết »
Giá trị của khổ đau

09/08 X Thứ Sáu Tuần XVIII Thường Niên. (Đ) Thánh Têrêxa Bê-nê-đíc-ta Thánh Giá, trinh nữ, tử đạo. (Đnl 4,32-40; Mt 16,24-28.)

 Xem chi tiết »
Loan báo Tin Mừng như cha thánh ĐaMinh

08/08 Tr Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên. Thánh Đa-minh, Linh mục, lễ nhớ. (Ds 20,1-13; Mt 16,13-23.)

 Xem chi tiết »
Anh là tảng đá

(8.8.2019 – Thứ năm Tuần 18 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Lòng tin của bà lớn thật

(7.8.2019 – Thứ tư Tuần 18 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Hãy có lòng tin như người đàn bà Cana

07/08/2019 Thứ Tư Tuần XVIII Mùa Thường Niên (Ds 13, 1-3a. 26 -- 14, 1. 26-29. 34-35; Mt 15, 21-28)

 Xem chi tiết »
Người biến đổi hình dạng

(6.8.2019 – Thứ Ba, Lễ Chúa hiển dung)

 Xem chi tiết »
Bẻ ra và trao đi

(5.8.2019 – Thứ hai Tuần 18 Mùa Thường niên)

 Xem chi tiết »
Chia sẻ để được sẻ chia

05 05 X Thứ Hai Tuần XVIII Thường Niên. - Cung hiến vương cung thánh đường Đức Ma-ri-a tại Roma. (Ds 11,4b-15; Mt 14,13-21.)

 Xem chi tiết »
Những kho lớn hơn

(4.8.2019 – Chúa nhật 18 Thường niên năm C)

 Xem chi tiết »
Tìm Nước Trời

Chúa nhật XVIII TN C (Gv 1,2;2,21-23; Cl 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21.)

 Xem chi tiết »
Vì đã trót thề

(04.8.2018 – Thứ bảy Tuần 17 Mùa Thường niên)

 Xem chi tiết »
Đừng gian ác như Hêrôđê

3 03 X Thứ Bảy Tuần XVII Thường Niên. (Tr) Thứ Bảy đầu tháng. Ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ. (Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

 Xem chi tiết »
Đức Giêsu về quê

(02.8.2019 – Thứ sáu Tuần 17 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Đừng xem dáng vẻ bên ngoài

02 02 X Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên. (Tr) Thánh Êu-xê-bi-ô Véc-se-li, Giám mục. Thánh Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma, Linh mục. - Thứ Sáu đầu tháng. Ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu. (Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Mt 13,54-58. )

 Xem chi tiết »
Hãy xin thì sẽ được

(28.7.2019 – Chúa nhật 17 Thường niên năm C)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang