Hàng ngày

Xin che chở chúng con

Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh (Ga 17, 11b-19)

 Xem chi tiết »
Con cầu nguyện cho họ

(04.6.2019 – Thứ ba tuần bảy Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Xin cho nên một

Thứ Ba Tuần VII Mùa Phục Sinh (Cv 20, 17-27; Ga 17, 1-11a)

 Xem chi tiết »
Thầy không một mình

(03.6.2019 – Thứ hai Tuần 7 Mùa Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Hãy can đảm - Thầy đã thắng thế gian

Thứ Hai Tuần VII Mùa Phục Sinh (BÀI ĐỌC I: Cv 19, 1-8; Ga 16, 29-33)

 Xem chi tiết »
Chứng nhân cho Đức Kitô Phục Sinh

CHÚA THĂNG THIÊN. Lễ trọng. - Lễ cầu cho giáo dân. (Cv 1,1-11; Ep 1:17-23; Lc 24:46-53.)

 Xem chi tiết »
Chúa Cha yêu mến anh em

(01.06.2019 – Thứ Bảy Tuần 6 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Gắn kết với Chúa để hưởng trọn niềm vui

01 Thứ Bảy đầu tháng tuần 6 PS. - Thánh Justinô, Tđ. Lễ nhớ (Cv 18:23-28; Ga 16:23b-28)

 Xem chi tiết »
Maria ở lại độ ba tháng

(31.5.2019 – Thứ Năm – Đức Maria thăm viếng Bà Êlisabeth)

 Xem chi tiết »
Niềm vui thăm viếng

Thứ Sáu tuần VI PS (Xp 3, 14-18a; Hoặc đọc: Rm 12, 9-16; Lc 1, 39-56)

 Xem chi tiết »
Chúa Phục Sinh đang hiện diện

30/05/2019 - Thứ Năm Tuần VI Mùa Phục Sinh (BÀI ĐỌC I: Cv 18, 1-8; Ga 16, 16-20)

 Xem chi tiết »
Nỗi buồn trở thành niềm vui

(30.05.20189– Thứ năm Tuần 6 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Thánh thần và sứ mạng

29/05/2019 - Thứ Tư Tuần VI Mùa Phục Sinh (Cv 17, 15. 22 - 18,1; Ga 16, 12-15)

 Xem chi tiết »
Dẫn đến toàn bộ sự thật

(29.05.2019 – Thứ tư Tuần 6 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Có lợi cho anh em

(28.5.2019 – Thứ ba Tuần 6 Mùa Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Sau đau buồn sẽ hưởng niềm vui

28/05/2019 -Thứ Ba Tuần VI Mùa Phục Sinh (Cv 16, 22-34; ga 16, 5b-11.)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang