Hàng ngày

Xao lãng lẽ công bình

(12.10.2022 – Thứ tư Tuần 28 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Bên ngoài, bên trong

(11.10.2022 – Thứ ba Tuần 28 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Quan Tâm Ðến Ðiều Cốt Yếu

11/10 Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Tám Mùa Quanh Năm (Gl 5:1-6; Tv 119:41,43,44,45,47,48; Lc 11:37-41)

 Xem chi tiết »
Tìm kiếm dấu lạ

(10.10.2022 – Thứ hai Tuần 28 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Không thấy trở lại

(Chúa Nhật 28 Thường niên – Năm C)

 Xem chi tiết »
Lòng biết ơn !

9/10 Chúa nhật XXVIII TN (2 V 5:14-17; Tv 98:1,2-3,3-4; 2 Tm 2:8-13; Lc 17:11-19)

 Xem chi tiết »
Phúc thay lòng dạ

(08.10.2022 – Thứ bảy Tuần 27 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Hạnh phúc thật

8/10 Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi-Bảy Mùa Quanh Năm (Gl 3:22-29; Tv 105:2-3,4-5,6-7; Lc 11:27-28)

 Xem chi tiết »
Hãy xin thì sẽ được

(06.10.2022 – Thứ năm Tuần 27 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Hiệu Lực Của Lời Cầu Nguyện

6/10 Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Bảy Mùa Quanh Năm (Gl 3:1-5; Lc 1:69-70,71-72,73-75; Lc 11:5-13)

 Xem chi tiết »
Ý Nghĩa Của Kinh Lạy Cha

5/10 Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Bảy Mùa Quanh Năm (Gl 2:1-2,7-14; Tv 117:1,2; Lc 11:1-4)

 Xem chi tiết »
Xin dạy chúng con cầu nguyện

(05.10.2022 – Thứ tư Tuần 27 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Lắng Nghe và Chiêm Niệm

4/10 Thứ Ba Thánh Phanxicô thành Assisi, Tu Sĩ (Gl 1:13-24; Tv 139:1-3,13-14,14-15; Lc 10:38-42)

 Xem chi tiết »
Chọn phần tốt hơn

(04.10.2022 – Thứ ba Tuần 27 Thường niên)

 Xem chi tiết »
ĐỨC CHÚA Ở CÙNG BÀ

(2.10.2022 – Lễ Đức Mẹ Mân Côi)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang