Hàng ngày

Tỉnh thức và sẵn sàng

20 04 X Thứ Ba tuần 29 Mùa TN. (Ep 2,12-22; Lc 12,35-38)

 Xem chi tiết »
Những kho lớn hơn

(19.10.2020 – Thứ hai Tuần 29 Thường niên năm C)

 Xem chi tiết »
Điều ưu tiên cần chọn

19 03 X Thứ Hai tuần 29 Mùa TN. Thánh Phaolô Thánh Giá, Lm. Lễ nhớ. Thánh Isaac Jogues và Gioan de Brebeuf và các bạn tử đạo. (Ep 2,1-10; Lc 12,13-21)

 Xem chi tiết »
Trả Về Thiên Chúa

(18.10.2020 – Chúa nhật 29 Thường niên A)

 Xem chi tiết »
Quy hướng về Thiên Chúa

18 02 X CHÚA NHẬT 29 MÙA TN. (Is 45,1.4-6; 1 Tx 1,1-5b; Mt 22,15-21) Ngày thế giới cầu nguyện cho việc truyền giáo. Được cử hành thánh lễ cầu cho việc rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc. Góp quỹ Truyền giáo của Toà Thánh. Không kính thánh Luca tông đồ thánh sử. (2 Tm 4,9-17b; Lc 10,1-9.). Thánh vịnh tuần 1

 Xem chi tiết »
Đừng lo

(17.10.2020 – Thứ bảy Tuần 28 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Môn đệ và bạn hữu

(16.10.2020 – Thứ sáu Tuần 28 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Tránh men xấu

16 30 X Thứ Sáu tuần 28 Mùa TN. Thánh Hét-vich, nữ tu; Thánh Magarita Maria Alacoque, Đt. (Ep 1,11-14; Lc 12,1-7)

 Xem chi tiết »
Loại bỏ tâm địa xấu

15 29 Tr Thứ Năm tuần 28 Mùa TN. Thánh Têrêxa Giêsu, Đttsht. Lễ nhớ (Ep 1,1-10 hoặc Rm 8,22-27; Lc 11,47-54)

 Xem chi tiết »
Ngôn sứ và tông đồ

(15.10.2020 – Thứ năm Tuần 28 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Xao lãng lẽ công bình

(14.10.2020 – Thứ tư Tuần 28 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Bên ngoài, bên trong

(13.10.2020 – Thứ ba Tuần 28 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Hãy có lòng xót thương

13 27 X Thứ Ba tuần 28 Mùa TN. (Gl 5,1-6; Lc 11,37-41)

 Xem chi tiết »
Dấu chỉ yêu thương

12 26 X Thứ Hai tuần 28 Mùa TN. (Gl 4,22-24.26-27.31-5,1; Lc 11,29-32)

 Xem chi tiết »
Tìm kiếm dấu lạ

(12.10.2020 – Thứ hai Tuần 28 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Không mặc y phục lễ cưới

(11.10.2020 – Chúa nhật 28 Thường niên A)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang