Hàng ngày

Trời đã tối

(07.4.2020 – Thứ ba Tuần Thánh)

 Xem chi tiết »
Ngày mai táng Thầy

(06.04.2020 – Thứ hai Tuần Thánh)

 Xem chi tiết »
ÔNG NÀY LÀ AI VẬY?

(05.4.2020 – Chúa nhật Lễ Lá, năm A) (Rước Lá: Mt 21,1-11; Bài Thương Khó: Mt 26,14-27,66))

 Xem chi tiết »
Tôi là Con Thiên Chúa

(03.4.2020 – Thứ sáu Tuần 5 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Người tôi trung của Chúa

5.4 Chúa Nhật Lễ lá (Mt 27, 11-54)

 Xem chi tiết »
Chết thay cho người mình yêu

04/04/2020 Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay (Ga 11, 45-56)

 Xem chi tiết »
Chết thay cho dân

(04.04.2020 – Thứ bảy Tuần 5 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Mở lòng đón Chúa

Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay ( Gr 20, 10-13; Ga 10, 31-42)

 Xem chi tiết »
Tôi là ánh sáng của thế giới

(30.03.2020 – Thứ hai Tuần 5 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Tôi hằng hữu

(02.4.2020 – Thứ năm Tuần 5 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Tin và đón nhận

Thứ Năm 2 tháng 4 2020 (Ga 8, 51-59)

 Xem chi tiết »
Sự thật sẽ giải phóng các ông

(01.4.2020 – Thứ Tư Tuần 5 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Giương cao Con Người lên

(31.3.2020 – Thứ ba Tuần 5 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Đừng phạm tội nữa

Thứ Hai tuần V MC (Ga 9, 1-11)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang