Hàng ngày

Em thật có phúc

(15.8.2019 – Thứ Tư, Lễ Đức Mẹ lên trời)

 Xem chi tiết »
Sửa lỗi người anh em

(14.8.2019 – Thứ Tư Tuần 19 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Em nhỏ và kẻ bé mọn

(13.8.2019 – Thứ Ba Tuần 19 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi

13 13 X Thứ Ba Tuần XIX Thường Niên. (Đ) Thánh Pông-xi-a-nô (Pontianus), Giáo hoàng, và thánh Hi-pô-li-tô (Hypolitus), Linh mục, Tử đạo. (Đnl 31,1-8; Mt 18,1-5.10.12-14.)

 Xem chi tiết »
Để khỏi làm cớ sa ngã

(12.8.2019 – Thứ hai Tuần 19 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Nghĩ về cái chết và niềm tin vào Chúa

12/08 X Thứ Hai Tuần XIX Thường Niên. (Đnl 10,12-22; Mt 17,22-27.)

 Xem chi tiết »
Tỉnh thức

11/08 X CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN. (Kn 18,6-9; Hr 11,1-2.8-19 (hoặc Hr 11,1-2.8-12); Lc 12,32-48 (hoặc Lc 12,35-40).)

 Xem chi tiết »
Chủ về

(11.8.2019 – Chúa nhật 19 Thường niên C)

 Xem chi tiết »
Mang nhiều hoa trái

(10.8.2019 – Thứ Tư, Thánh Laurensô, phó tế tử đạo)

 Xem chi tiết »
Từ bỏ chính mình

(09.8.2019 – Thứ sáu Tuần 18 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Thí mạng vì Thầy

10/08 Đ Thứ Bảy. THÁNH LÔ-REN-XÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO, lễ kính. (2Cr 9,6-10; Ga 12,24-26. )

 Xem chi tiết »
Giá trị của khổ đau

09/08 X Thứ Sáu Tuần XVIII Thường Niên. (Đ) Thánh Têrêxa Bê-nê-đíc-ta Thánh Giá, trinh nữ, tử đạo. (Đnl 4,32-40; Mt 16,24-28.)

 Xem chi tiết »
Loan báo Tin Mừng như cha thánh ĐaMinh

08/08 Tr Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên. Thánh Đa-minh, Linh mục, lễ nhớ. (Ds 20,1-13; Mt 16,13-23.)

 Xem chi tiết »
Anh là tảng đá

(8.8.2019 – Thứ năm Tuần 18 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Lòng tin của bà lớn thật

(7.8.2019 – Thứ tư Tuần 18 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Hãy có lòng tin như người đàn bà Cana

07/08/2019 Thứ Tư Tuần XVIII Mùa Thường Niên (Ds 13, 1-3a. 26 -- 14, 1. 26-29. 34-35; Mt 15, 21-28)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang