Hàng ngày

Anh em là chứng nhân

(16.4.2020 – Thứ Năm trong Tuần Bát nhật Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Tôi đã thấy Chúa

(14.4.2020 – Thứ ba trong Tuần Bát nhật Phục sinh)

 Xem chi tiết »
''Chào chị em!''

(13.4.2020 – Thứ hai trong Tuần Bát nhật Phục sinh)

 Xem chi tiết »
ÔNG ĐÃ THẤY VÀ ĐÃ TIN

(12.4.2020 – Chúa nhật Phục Sinh)

 Xem chi tiết »
Chào chị em!

(11.4.2020 – Thứ bảy Tuần Thánh)

 Xem chi tiết »
Niềm vui Phục Sinh

12.4 Chúa Nhật (Ga 20, 1-9)

 Xem chi tiết »
Đêm hồng phúc

11.4 Thứ Bảy (Mt 28, 1-10)

 Xem chi tiết »
THẾ LÀ ĐÃ HOÀN TẤT

(10.4.2020 – Thứ sáu Tuần Thánh)

 Xem chi tiết »
Tình Trời Thập Tự

10.4 Thứ Sáu (Ga 18, 11. 19, 42)

 Xem chi tiết »
PHẢI RỬA CHÂN CHO NHAU

(09.4.2020 – Thứ năm Tuần Thánh)

 Xem chi tiết »
Học gương Thầy

9.4 Thứ Năm (Ga 13, 1-15)

 Xem chi tiết »
Chẳng lẽ con sao?

(08.4.2020 – Thứ tư Tuần Thánh)

 Xem chi tiết »
Trời đã tối

(07.4.2020 – Thứ ba Tuần Thánh)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang