Hàng ngày

Đứng thẳng được

(24.10.2022 – Thứ hai Tuần 30 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Rủ lòng thương xót

(Chúa nhật 30 Thường Niên Năm C)

 Xem chi tiết »
Tìm trái mà không thấy

(22.10.2022 – Thứ bảy Tuần 29 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Nhận xét thời đại này

(21.10.2022 – Thứ sáu Tuần 29 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Phải chi lửa ấy đã bùng lên

(20.10.2022 – Thứ Năm Tuần 29 TN)

 Xem chi tiết »
Trung tín, khôn ngoan

(19.10.2022 – Thứ tư Tuần 29 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Tỉnh Thức Trong Phục Vụ

19/10 Thứ Tư - Thánh Isaac Jogues và Gioan de Brebeuf và các bạn tử đạo (Ep 3:2-12; Is 12:2-3,4,5-6; Lc 12:39-48)

 Xem chi tiết »
Hãy tỉnh thức

18/10 Thứ Ba - Thánh Luca, Thánh Sử (Ep 2:12-22; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Lc 12:35-38)

 Xem chi tiết »
Sai thợ ra gặt lúa

(18.10.2022 – Thánh Luca, tác giả Sách Tin Mừng)

 Xem chi tiết »
Những kho lớn hơn

(17.10.2022 – Thứ hai Tuần 29 Thường niên năm C)

 Xem chi tiết »
Tìm thấy lòng tin

(16.10.2022 – Chúa Nhật 29 TN, Năm C)

 Xem chi tiết »
Can đảm

15/10 Thứ Bảy - Thánh Têrêxa thành Avila, Đtts (Ep 1:15-23; Tv 8:2-3,4-5,6-7; Lc 12:8-12)

 Xem chi tiết »
Đừng lo

(15.10.2022 – Thứ bảy Tuần 28 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Môn đệ và bạn hữu

(14.10.2022 – Thứ sáu Tuần 28 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Ngôn sứ và tông đồ

(13.10.2022 – Thứ năm Tuần 28 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Đừng sống giả hình

12/10 Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Tám Mùa Quanh Năm (Gl 5:18-25; Tv 1:1,1-2,3,4,6; Lc 11:42-46)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang