Hàng ngày

Sự thật toàn vẹn

(16.6.2019 – Chúa nhật 8 Thường niên – Chúa Ba Ngôi)

 Xem chi tiết »
Có thì nói có

(15.6.2019 – Thứ bảy Tuần 10 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Sống tình yêu Ba Ngôi

Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi (Ga 16, 12-15)

 Xem chi tiết »
Hãy sống trong sự thật

15/06/2019 Thứ Bảy Tuần X Mùa Thường Niên (Mt 5, 33-37)

 Xem chi tiết »
Ngoại tình trong lòng

(14.6.2019 – Thứ Sáu Tuần 10 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Tín trung tuyệt đối

14/06/2019 Thứ Sáu Tuần X Mùa Thường Niên (Mt 5, 27-32)

 Xem chi tiết »
Chớ giết người

(13.6.2019 – Thứ năm Tuần 10 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Kiện toàn

(12.6.2019 – Thứ Tư Tuần 10 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Muối cho đời

(11.6.2019 – Thứ Ba tuần 10 Thường Niên - Thánh Barnaba Tông đồ)

 Xem chi tiết »
Phúc thay

(10.06.2019 – Thứ hai tuần 10 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Kiện toàn lề luật

12/06/2019 Thứ Tư Tuần X Mùa Thường Niên Năm lẻ (Mt 5, 17-19)

 Xem chi tiết »
Nhiệt thành như thánh Barnaba

11/06/2019 Thứ Ba Mùa Thường Niên - Thánh Barnabas TD ( Cv 11, 21b-26; 13, 1-3; Mt 10, 7-13)

 Xem chi tiết »
MẸ MARIA - MẸ GIÁO HỘI

Thứ Hai - Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo Hội (Ga 19: 25-34)

 Xem chi tiết »
Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (Ga 20, 19-23)

 Xem chi tiết »
HÃY NHẬN LẤY THÁNH THẦN

(09..06.2019 – Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống)

 Xem chi tiết »
Lời chứng xác thực

(08.6.2019 – Thứ bảy Tuần 7 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang