Hàng ngày

Tôi và Cha tôi là một

(10.5.2022 – Thứ Ba Tuần 4 Phục Sinh)

 Xem chi tiết »
MỤC TỬ NHÂN LÀNH

Mục tử Nhân lành (Thứ Hai tuần 4 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Mục tử

10/5 Thứ Ba trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh (Cv 11:19-26; Tv 87:1-3,4-5,6-7; Ga 10:22-30)

 Xem chi tiết »
Tôi là cửa cho chiên

(09.5.2022 – Thứ hai Tuần 4 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Chúng theo tôi

(08.5.2022 – Chúa nhật 4 Phục sinh – năm C)

 Xem chi tiết »
Mục tử giàu lòng xót thương

8/5 Chúa Nhật thứ Tư Mùa Phục Sinh (Cv 13:14,43-52; Tv 100:1-2,3,5; Kh 7:9,14-17; Ga 10:27-30)

 Xem chi tiết »
Anh em cũng muốn bỏ đi sao?

(07.5.2022 – Thứ bảy Tuần 3 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Bỏ Đi Hoặc Ở Lại

7/5 Thứ Bảy trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh (Cv 9:31-42; Tv 116:12-13,14-15,16-17; Ga 6:60-69)

 Xem chi tiết »
Nhờ tôi mà được sống

(06.5.2022 – Thứ sáu Tuần 3 Mùa Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Sự sống vĩnh cửu

6/5 Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh (Cv 9:1-20; Tv 117:1; 2 Ga 6:52-59)

 Xem chi tiết »
Chúa Cha lôi kéo

(05.5.2022 – Thứ năm Tuần 3 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Bánh Hằng Sống

5/5 Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mùa Phục Sinh (Cv 8:26-40; Tv 66:8-9,16-17,20; Ga 6:44-51)

 Xem chi tiết »
Đến với Tôi, tin vào Tôi

(21.4.2021 – Thứ Tư tuần 3 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Làm những việc lớn hơn nữa

(3.5.2022 – Thứ Ba - Thánh Philipphê và thánh Giacôbê, tông đồ)

 Xem chi tiết »
Lương thực thường tồn

(02.5.2022 – Thứ Hai Tuần 3 Mùa Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang