Hàng ngày

Hôm nay, ngày mai

(29.10.2020 – Thứ Năm Tuần 30 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Gọi và chọn

(28.10.2020 – Lễ thánh Simon và thánh Giuđa, tông đồ)

 Xem chi tiết »
Ý thức ơn gọi

28 12 Đ Thứ Tư tuần 30 Mùa TN. THÁNH SIMON VÀ GIUĐA TÔNG ĐỒ. Lễ kính. (Ep 2,19-22; Lc 6,12-19)

 Xem chi tiết »
Sự lớn mạnh của Nước Trời

27 11 X Thứ Ba tuần 30 Mùa TN. (Ep 5,21-33; Lc 13,18-21)

 Xem chi tiết »
Lớn lên và trở thành

(27.10.2020 – Thứ ba Tuần 30 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Đứng thẳng được

(26.10.2020 – Thứ hai Tuần 30 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Đừng vụ luật

26 10 X Thứ Hai tuần 30 Mùa TN. (Ep 4,32-5,8; Lc 13,10-17)

 Xem chi tiết »
Điều răn trọng nhất

(25.10.2020 – Chúa nhật 30 Thường Niên)

 Xem chi tiết »
Yêu thương là chu toàn lề luật

25 09 X CHÚA NHẬT 30 MÙA TN (Xh 22,20-26; 1 Tx 1,5c-10; Mt 22,34-40)

 Xem chi tiết »
Trở về

24 08 X Thứ Bảy tuần 29 Mùa TN. Thánh Antôn Maria Claret, Gm. (Ep 4,7-16; Lc 13,1-9)

 Xem chi tiết »
Tìm trái mà không thấy

(24.10.2020 – Thứ bảy Tuần 29 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Đọc dấu chỉ thời đại để sống Đức Tin

23 07 X Thứ Sáu tuần 29 Mùa TN. Thánh Gioan Capistranô, Lm. (Ep 4,1-6; Lc 12,54-59)

 Xem chi tiết »
Nhận xét thời đại này

(23.10.2020 – Thứ sáu Tuần 29 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Phải chi lửa ấy đã bùng lên

(22.10.2020 – Thứ Năm Tuần 29 TN)

 Xem chi tiết »
Trung tín, khôn ngoan

(21.10.2020 – Thứ tư Tuần 29 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Chủ sẽ phục vụ

(20.10.2020 – Thứ ba Tuần 29 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang