Hàng ngày

CỬA HẸP

(25.8.2019 – Chúa nhật 21 Mùa Thường niên, Năm C)

 Xem chi tiết »
Điều răn trọng nhất

(23.8.2019 – Thứ Sáu Tuần 20 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Vì tôi tốt bụng

(21.8.2019 – Thứ tư Tuần 20 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Phấn đấu qua cửa hẹp

25 CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN. (Is 66,18-21; Hr 12,5-7.11-13; Lc 13,22-30.)

 Xem chi tiết »
Sống ngay thẳng như Batôlômêô

24/8 Đ Thứ Bảy. THÁNH BA-TÔ-LÔ-MÊ-Ô, TÔNG ĐỒ, lễ kính. - Kinh Tiền Tụng các Thánh Tông đồ. - Có thể cử hành lễ an táng. (Kh 21,9b-14; Ga 1,45-51.)

 Xem chi tiết »
Cứ đến mà xem

(24.8.2019 – Thứ Bảy Thánh Barthôlômêô, tông đồ)

 Xem chi tiết »
Yêu như Thầy đã yêu

23 23 X Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên. (Tr) Thánh Rôsa Lima, Trinh nữ. (R 1,1.3-6.14b-16.22; Mt 22,34-40.0

 Xem chi tiết »
Tôi là nữ tì của Chúa

(22.8.2019 – Thứ Tư, Đức Maria Nữ vương)

 Xem chi tiết »
Tiệc cưới đã sẵn sàng

(22.8.2019 – Thứ năm Tuần 20 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Thiên Chúa công bằng

21 21 Tr Thứ Tư Tuần XX Thường Niên. Thánh Piô X, Giáo hoàng, lễ nhớ. - (Tl 9,6-15; Mt 20,1-16a.)

 Xem chi tiết »
Lạc đà qua lỗ kim

(20.8.2019 – Thứ ba Tuần 20 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Cẩn thận với của cải

20 20 Tr Thứ Ba Tuần XX Thường Niên. Thánh Bê-na-đô, viện phụ, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. (Tl 6,11-24a; Mt 19,23-30.)

 Xem chi tiết »
Vật chất không là tất cả

19 19 X Thứ Hai Tuần XX Thường Niên. (Tr) Thánh Gio-an Ơ-đơ, Linh mục. (Tl 2,11-19; Mt 19,16-22.)

 Xem chi tiết »
Tôi còn thiếu điều gì?

(19.8.2019 – Thứ hai Tuần 20 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Lửa tình yêu

18/08 X CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN. (Gr 38,4-6.8-10; Hr 12,1-4; Lc 12,49-53. )

 Xem chi tiết »
Phải chi lửa ấy đã bùng lên

(18.08.2019 – Chúa Nhật Tuần 20 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang