Hàng ngày

Ngài phải lớn lên còn tôi nhỏ lại

LỄ SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ (Lc 1, 57-66. 80)

 Xem chi tiết »
Ngài cầm bánh bẻ ra

(23.06.2019 – Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô)

 Xem chi tiết »
Tin vào sự quan phòng của Chúa

Thứ Bảy Tuần XI Mùa Thường Niên (2 Cr 12, 1-10; Mt 6, 24-34)

 Xem chi tiết »
Người sẽ thêm cho

(22.6.2019 – Thứ bảy Tuần 11 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Kho tàng của ta ở đâu?

Thứ Sáu Tuần XI Mùa Thường Niên ( 2 Cr 11, 18. 21b-30; Mt 6, 19-23 )

 Xem chi tiết »
Kho tàng ở đâu, tim ở đó

(21.6.2019 – Thứ sáu Tuần 11 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Lời kinh tuyệt hảo

Thứ Năm Tuần XI Mùa Thường Niên ( 2 Cr 11, 1-11; Mt 6, 7-15)

 Xem chi tiết »
Đấng thấy nơi kín đáo

(19.06.2019 – Thứ tư Tuần 11 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Đừng phô trương và giả tạo

19/06/2019 Thứ Tư Tuần XI Mùa Thường Niên (Mt 6, 1-6. 16-18)

 Xem chi tiết »
Như Cha trên trời

(18.6.2019 – Thứ ba Tuần 11 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Nên hoàn thiện

18/06/2019 - Thứ Ba Tuần XI Mùa Thường Niên (Mt 5, 43-48)

 Xem chi tiết »
Ai xin, hãy cho

(17.6.2019 – Thứ hai Tuần 11 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Sự thật toàn vẹn

(16.6.2019 – Chúa nhật 8 Thường niên – Chúa Ba Ngôi)

 Xem chi tiết »
Có thì nói có

(15.6.2019 – Thứ bảy Tuần 10 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Sống tình yêu Ba Ngôi

Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi (Ga 16, 12-15)

 Xem chi tiết »
Hãy sống trong sự thật

15/06/2019 Thứ Bảy Tuần X Mùa Thường Niên (Mt 5, 33-37)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang