Hàng ngày

Yêu thương nhau như Thầy

(20.5.2022 – Thứ sáu Tuần 5 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Niềm vui trọn vẹn

(19.5.2022 – Thứ năm Tuần 5 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Ở lại trong

195 Thứ Năm trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh (Cv 15:7-21; Tv 96:1-2,2-3,10; Ga 15:9-11)

 Xem chi tiết »
Cây Nho Thật

18.6 Thứ Tư trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh (Cv 15:1-6; Tv 122:1-2,3-4,4-5; Ga 15:1-8)

 Xem chi tiết »
Thầy là cây nho

(18.5.2022 – Thứ tư Tuần 5 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Bình an cho anh em

(17.5.2022 – Thứ ba Tuần 5 Mùa Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Yêu mến

16/5 Thứ Hai trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh (Cv 14:5-18; Tv 115:1-2,3-4,15-16; Ga 14:21-26)

 Xem chi tiết »
Yêu mến, đến và ở lại

(16.5.2022 – Thứ hai Tuần 5 Mùa Phục sinh)

 Xem chi tiết »
ĐIỀU RĂN MỚI

(15.5.2022 – Chúa nhật 5 Phục Sinh năm C)

 Xem chi tiết »
Thầy là đường

(13.5.2022 – Thứ sáu Tuần 4 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Đón tiếp thầy

12/5 Thứ Năm trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh (Cv 13:13-25; Tv 89:2-3,21-22,25,27; Ga 13:16-20)

 Xem chi tiết »
Thật phúc cho anh em

(12.5.2022 – Thứ năm Tuần 4 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Tin Con Là Tin Cha

11/5 Thứ Tư trong tuần thứ Tư Mùa Phục Sinh (Cv 12:2413; Tv 67:2-3,5,6,8; Ga 12:44-50)

 Xem chi tiết »
Không tự mình nói

(11.05.2022 – Thứ Tư Tuần 4 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Không ai cướp được chúng

(10.05.2022 – Thứ Ba tuần 4 Phục Sinh)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang