Hàng ngày

Làm tôi tiền của

(07.11.2020 – Thứ bảy Tuần 31 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Hành động khôn khéo

(06.11.20120 – Thứ Sáu Tuần 31 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Xin chung vui với tôi

(5.11.2020 – Thứ năm Tuần 31 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Hoán cải

05 20 X Thứ Năm đầu tháng tuần 31 Mùa TN. (Pl 3,3-8a; Lc 15,1-10)

 Xem chi tiết »
Từ bỏ hết

(4.11.2020 – Thứ tư Tuần 31 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Xin kiếu

(03.11.2020 – Thứ ba Tuần 31 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Khó nghèo

03 18 X Thứ Ba tuần 31 Mùa TN. Thánh Martinô Porres, Ts (Tr). (Pl 2,5-11; Lc 14,15-24)

 Xem chi tiết »
Nay người - Mai ta

CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI. Lễ nhất: Rm 6,3-9; Ga 6,51-59. Lễ nhì: Kn 3,1-9; Lc 23,33.39-43. Lễ ba: Rm 5,4-11; Ga 17,24-26

 Xem chi tiết »
Sao Ngài bỏ rơi con?

(02.11.2020 – Cầu cho các tín hữu đã qua đời)

 Xem chi tiết »
Nên thánh trong mọi hoàn cảnh

Ngày hôm nay, chúng ta hân hoan mừng đại lễ các Thánh Nam Nữ. Quả thật, việc mừng lễ Các Thánh mang lại cho chúng ta không chỉ niềm vui mừng, nhưng còn là niềm hy vọng về một đời sống vĩnh cửu ở sau cái chết.

 Xem chi tiết »
Nước trời là của họ

(01.11.2020 – Lễ các thánh nam nữ)

 Xem chi tiết »
Khiêm nhường

31 15 X Thứ Bảy tuần 30 Mùa TN. (Pl 1,18b-26; Lc 14,7-11)

 Xem chi tiết »
Ngồi chỗ cuối

(31.10.2020 – Thứ bảy Tuần 30 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Chữa khỏi và cho về

(30.10.2020 – Thứ Sáu Tuần 30 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Vụ luật làm chi?

30 14 X Thứ Sáu tuần 30 Mùa TN. (Pl 1,1-11; Lc 14,1-6)

 Xem chi tiết »
Bền đỗ đến cùng

29 13 X Thứ Năm tuần 30 Mùa TN.(Ep 6,10-20; Lc 13,31-35)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang