Hàng ngày

Làm tôi tiền của

(05.11.2022 – Thứ bảy Tuần 31 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Hành động khôn khéo

(04.11.2022 – Thứ Sáu Tuần 31 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Xin chung vui với tôi

(3.11.2022 – Thứ năm Tuần 31 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Sao Ngài bỏ rơi con?

(02.11.2022 – Cầu cho các tín hữu đã qua đời)

 Xem chi tiết »
Nước trời là của họ

(01.11.2022 – Lễ các thánh nam nữ)

 Xem chi tiết »
Bác Ái Vô Vị Lợi

31/10 Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm (Pl 2:1-4; Tv 131:1,2,3; Lc 14:12-14)

 Xem chi tiết »
Đáp lễ

(31.10.2022 – Thứ hai Tuần 31 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Tìm và Cứu

(Chúa nhật 31 thường niên – Năm C)

 Xem chi tiết »
Ngồi chỗ cuối

(29.10.2022 – Thứ bảy Tuần 30 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Gọi và chọn

(28.10.2022 – Lễ thánh Simon và thánh Giuđa, tông đồ)

 Xem chi tiết »
Cộng tác và tiếp nối công trình cứu độ của Đức Kitô

28/10 Thứ Sáu, Thánh Simon và Jude, Tông Đồ (Pl 1:1-11; Tv 111:1-2,3-4,5-6; Lc 14:1-6)

 Xem chi tiết »
Hôm nay, ngày mai

(28.10.2022 – Thứ Năm Tuần 30 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Can đảm chết với Chúa

Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm (Ep 6:10-20; Tv 144:1,2,9-10; Lc 13:31-35)

 Xem chi tiết »
Phán đấu qua cửa hẹp vào Nước Trời

26/10 Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm (Ep 6:1-9; Tv 145:10-11,12-13,13-14; Lc 13:22-30)

 Xem chi tiết »
Vào qua cửa hẹp

(Thứ tư Tuần 30 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Lớn lên và trở thành

(25.10.2022 – Thứ ba Tuần 30 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang