Hàng ngày

Mời ông ở lại với chúng tôi

(26.4.2020 – Chúa nhật 3 Phục sinh năm A)

 Xem chi tiết »
Loan báo Tin Mừng

(25.4.2020 – Thứ Bảy – Thánh Marcô, tác giả sách Tin Mừng)

 Xem chi tiết »
Ăn bao nhiêu tùy ý

(24.4.2020 – Thứ sáu Tuần 2 Mùa Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Đấng từ trên cao mà đến

(23.04.2020 – Thứ năm Tuần 2 Mùa Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Thiên Chúa yêu thế gian

(22.4.2020 – Thứ tư Tuần 2 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Ai tin được sống muôn đời

(21.4.2020 – Thứ ba Tuần 2 Phục Sinh)

 Xem chi tiết »
Được sinh ra từ trên

(20.4.2020 – Thứ hai Tuần 2 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Chúng tôi đã thấy Chúa

(19.4.2020 – Chúa nhật 2 Phục Sinh, Năm A – Kính Lòng thương xót của Chúa)

 Xem chi tiết »
Vẫn không tin

(27.4.2019 – Thứ bảy trong Tuần Bát nhật Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang