Hàng ngày

Tôi là ánh sáng của thế giới

(30.03.2020 – Thứ hai Tuần 5 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Tôi hằng hữu

(02.4.2020 – Thứ năm Tuần 5 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Tin và đón nhận

Thứ Năm 2 tháng 4 2020 (Ga 8, 51-59)

 Xem chi tiết »
Sự thật sẽ giải phóng các ông

(01.4.2020 – Thứ Tư Tuần 5 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Giương cao Con Người lên

(31.3.2020 – Thứ ba Tuần 5 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Đừng phạm tội nữa

Thứ Hai tuần V MC (Ga 9, 1-11)

 Xem chi tiết »
THẦY LÀ SỰ SỐNG LẠI

(29.3.2020 – Chúa nhật 5 Mùa Chay, Năm A)

 Xem chi tiết »
Ông này là Đấng Kitô

(28.03.2020 – Thứ bảy Tuần 4 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Giờ của Người chưa đến

(27.03.2020 – Thứ Sáu Tuần 4 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Chúa Cha làm chứng cho tôi

(26.3.2020 – Thứ năm Tuần 4 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Tôi là nữ tì của Chúa

(25.03.2020 – Lễ Truyền Tin – Lễ trọng)

 Xem chi tiết »
Cùng Mẹ ta xin vâng

25.3 Thứ Tư (Ga 5, 1-3 5-16)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang