Hàng ngày

Chào chị em!

(11.4.2020 – Thứ bảy Tuần Thánh)

 Xem chi tiết »
Niềm vui Phục Sinh

12.4 Chúa Nhật (Ga 20, 1-9)

 Xem chi tiết »
Đêm hồng phúc

11.4 Thứ Bảy (Mt 28, 1-10)

 Xem chi tiết »
THẾ LÀ ĐÃ HOÀN TẤT

(10.4.2020 – Thứ sáu Tuần Thánh)

 Xem chi tiết »
Tình Trời Thập Tự

10.4 Thứ Sáu (Ga 18, 11. 19, 42)

 Xem chi tiết »
PHẢI RỬA CHÂN CHO NHAU

(09.4.2020 – Thứ năm Tuần Thánh)

 Xem chi tiết »
Học gương Thầy

9.4 Thứ Năm (Ga 13, 1-15)

 Xem chi tiết »
Chẳng lẽ con sao?

(08.4.2020 – Thứ tư Tuần Thánh)

 Xem chi tiết »
Trời đã tối

(07.4.2020 – Thứ ba Tuần Thánh)

 Xem chi tiết »
Ngày mai táng Thầy

(06.04.2020 – Thứ hai Tuần Thánh)

 Xem chi tiết »
ÔNG NÀY LÀ AI VẬY?

(05.4.2020 – Chúa nhật Lễ Lá, năm A) (Rước Lá: Mt 21,1-11; Bài Thương Khó: Mt 26,14-27,66))

 Xem chi tiết »
Tôi là Con Thiên Chúa

(03.4.2020 – Thứ sáu Tuần 5 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Người tôi trung của Chúa

5.4 Chúa Nhật Lễ lá (Mt 27, 11-54)

 Xem chi tiết »
Chết thay cho người mình yêu

04/04/2020 Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay (Ga 11, 45-56)

 Xem chi tiết »
Chết thay cho dân

(04.04.2020 – Thứ bảy Tuần 5 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Mở lòng đón Chúa

Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay ( Gr 20, 10-13; Ga 10, 31-42)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang