Hàng ngày

Thiên Chúa yêu thế gian

(22.4.2020 – Thứ tư Tuần 2 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Ai tin được sống muôn đời

(21.4.2020 – Thứ ba Tuần 2 Phục Sinh)

 Xem chi tiết »
Được sinh ra từ trên

(20.4.2020 – Thứ hai Tuần 2 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Chúng tôi đã thấy Chúa

(19.4.2020 – Chúa nhật 2 Phục Sinh, Năm A – Kính Lòng thương xót của Chúa)

 Xem chi tiết »
Vẫn không tin

(27.4.2019 – Thứ bảy trong Tuần Bát nhật Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Chúa đó

(17.4.2010 – Thứ sáu trong Tuần Bát nhật Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Anh em là chứng nhân

(16.4.2020 – Thứ Năm trong Tuần Bát nhật Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Tôi đã thấy Chúa

(14.4.2020 – Thứ ba trong Tuần Bát nhật Phục sinh)

 Xem chi tiết »
''Chào chị em!''

(13.4.2020 – Thứ hai trong Tuần Bát nhật Phục sinh)

 Xem chi tiết »
ÔNG ĐÃ THẤY VÀ ĐÃ TIN

(12.4.2020 – Chúa nhật Phục Sinh)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang