Hàng ngày

Can đảm như cha ông

15 01/10 X/Đ CHÚA NHẬT 33 MÙA TN. (Cn 31,10-13,19-20,30-31; 1 Tx 5,1-6; Mt 25,14-30.) Được kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO TẠI VIỆT NAM (Đ) (Hội đồng Giám mục Việt Nam, khóa họp tháng 04-1991). Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung kính các thánh tử đạo. (Không nhớ thánh Albertô Cả). Thánh vịnh tuần 1

 Xem chi tiết »
Để Làm chứng cho Vua Quan

(24.11.2020 Lễ Kính Trọng Thể Các Thánh Tử Ðạo VN)

 Xem chi tiết »
Không được nản chí

(14.11.2020 – Thứ bảy Tuần 32 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Niềm tin

14 29 X Thứ Bảy tuần 32 Mùa TN. (3 Ga 1,5-8; Lc 18,1-8)

 Xem chi tiết »
Chờ ngày cánh chung

13 28 X Thứ Sáu tuần 32 Mùa TN. 92 Ga 1,4-9; Lc 17,26-37)

 Xem chi tiết »
Được đem đi, bị bỏ lại

(13.11.2020 – Thứ sáu Tuần 32 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Nước Thiên Chúa

(12.11.2020 – Thứ năm Tuần 32 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Sống giây phút hiện tại

12 11 Đ Thứ Năm tuần 32 Mùa TN. Thánh Josaphat, Gmtđ. Lễ nhớ (Plm 1,7-20; Lc 17,20-25)

 Xem chi tiết »
Lòng biết ơn

11 26 Tr Thứ Tư tuần 32 Mùa TN. Thánh Martinô, Gm. Lễ nhớ. (Tt 3,1-7; Lc 17,11-19)

 Xem chi tiết »
Sấp mình tạ ơn

(11.11.2020 – Thứ tư Tuần 32 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Đầy tớ vô dụng

(10.11.2020 – Thứ ba Tuần 32 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Phục vụ

10 25 Tr Thứ Ba tuần 32 Mùa TN. Thánh Lêo Cả, Ghtsht. Lễ nhớ. (Tt 2,1-8.11-14; Lc 17,7-10)

 Xem chi tiết »
Tôi sẽ xây dựng lại

(9.11.2020 – Thứ Hai – Cung hiến Thánh đường Latêranô)

 Xem chi tiết »
Tỉnh và thức

08 23 X CHÚA NHẬT 32 MÙA TN (Kn 6,12-16; 1 Tx 4,13-18; Mt 25,1-13)

 Xem chi tiết »
Biết cách sử dụng

07 X Thứ Bảy đầu tháng tuần 31 Mùa TN. (Pl 4,10-19; Lc 16,9-15)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang