Hàng ngày

Hãy đến với Chúa để được chữa lành

04/07/2019 Thứ Năm Tuần XIII Mùa Thường Niên (Mt 9, 1-8)

 Xem chi tiết »
Đừng cứng lòng nữa

(3.7.2019 – Thứ tư – Lễ thánh Tôma, tông đồ)

 Xem chi tiết »
Người vẫn ngủ

(02.7.2019 – Thứ Ba tuần 13 thường niên)

 Xem chi tiết »
Quyền năng của Chúa

02/07/2019 Thứ Ba Tuần XIII Mùa Thường Niên (St 19, 15-29; Mt 8, 23-27)

 Xem chi tiết »
Cái giá của sự theo Thầy

01/07/2019 Thứ Hai Tuần XIII Mùa Thường Niên (St 18, 16-33; Mt 8, 18-22)

 Xem chi tiết »
Không chỗ tựa đầu

(01.07.2019 – Thứ hai Tuần 13 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Trước đã

(30.6.2019 – Chúa nhật 13 Thường niên năm C)

 Xem chi tiết »
Dứt khoát

Chúa Nhật Tuần XIII Mùa Thường Niên (Lc 9, 51-62)

 Xem chi tiết »
Hãy kiên vững như hai vị Tông Đồ

Thứ Bảy Tuần XII Mùa Thường Niên - Thánh Phê-rô và Thánh Phao-lô, Tông Đồ (Mt 16, 13-19)

 Xem chi tiết »
Yêu như Thầy đã yêu

28/06/2019 Thứ Sáu Tuần XII Mùa Thường Niên Năm lẻ - THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU (Lc 15, 3-7)

 Xem chi tiết »
Anh là tảng đá

(29.6.2019 – Lễ thánh Phêrô và thánh Phaolô, tông đồ)

 Xem chi tiết »
Mừng rỡ vác lên vai

(28.6.2019 – Thứ sáu, Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu)

 Xem chi tiết »
Xây trên nền đá

(27.6.2019 – Thứ năm Tuần 12 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Đừng mồm mép nữa

27/06/2019 -Thứ Năm Tuần XII Mùa Thường Niên (Mt 7, 21-29)

 Xem chi tiết »
Cứ xem quả thì biết họ

(26.6.2019 – Thứ tư Tuần 12 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Đừng giả tạo

26/06/2019 - Thứ Tư Tuần XII Mùa Thường Niên (Mt 7, 15-20)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang