Hàng ngày

Muối cho trái đất

(09.6.2020 – Thứ ba Tuần 10 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Phúc thay

(08.06.2020 – Thứ hai tuần 10 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Phúc Thật

8.6.2020 Thứ Hai (Mt 5, 1-12)

 Xem chi tiết »
Thiên Chúa yêu thế gian

(07.6.2020 – Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi năm A)

 Xem chi tiết »
Tình Yêu Ba Ngôi

7.6.2020 Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi (Ga 3, 16-18)

 Xem chi tiết »
Tất cả những gì bà có

(06.6.2020 – Thứ bảy Tuần 9 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Bên hữu Cha đây

(5.6.2020 – Thứ sáu Tuần 9 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Hai điều răn

(4.6.2020 – Thứ năm Tuần 9 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Yêu như Chúa dạy

4.6.2020 Thứ Năm (Mc 12, 28-34)

 Xem chi tiết »
Thiên Chúa của kẻ sống

(03.6.2020 – Thứ tư Tuần 9 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Tin vào đời sau

3.6.2020 Thứ Tư (Mc 12, 18-27)

 Xem chi tiết »
Của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa

(2.6.2020 – Thứ ba Tuần 9 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Của Xêda

2.6.2020 Thứ Ba (Mc 12, 13-17)

 Xem chi tiết »
Tảng đá góc

(01.6.2020 – Thứ Hai Tuần 9 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Đừng sát nhân nữa

1.6.2020 Thứ Hai (Mc 12, 1-12)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang