Hàng ngày

Ách của tôi êm ái

(19.6.2020 – Thứ Sáu, Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, năm A)

 Xem chi tiết »
Trái tim không ngủ yên

19.6.2020 Thứ Sáu - Thánh Tâm (Lc 2, 41-52)

 Xem chi tiết »
Lời kinh đẹp nhất

18.6.2020 Thứ Năm (Mc 6, 7-15)

 Xem chi tiết »
Lạy Cha chúng con

(18.6.2020 – Thứ năm Tuần 11 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Đấng thấy nơi kín đáo

(17.06.2020 – Thứ tư Tuần 11 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Như Cha trên trời

(16.6.2020 – Thứ ba Tuần 11 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Yêu cả kẻ thù

16.6.2020 Thứ Ba (Mt 5, 43-48)

 Xem chi tiết »
Ai xin, hãy cho

(15.6.2020 – Thứ hai Tuần 11 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Lấy ân đền toán

15.6.2020 Thứ Hai (Mt 5, 38-42)

 Xem chi tiết »
Kẻ ăn tôi sẽ sống

(14.6.2020 – Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô)

 Xem chi tiết »
Ngoại tình trong lòng

(12.6.2020 – Thứ Sáu Tuần 10 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Lương thực Thánh Thiêng

14.6.2020 Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa (Ga 6, 51-58)

 Xem chi tiết »
Có thì nói có

(13.6.2020 – Thứ bảy Tuần 10 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Sống theo sự thật

13.6.2020 Thứ Bảy (Mt 5, 33-37)

 Xem chi tiết »
Hãy trung tín

12.6.2020 Thứ Sáu (Mt 5, 27-32)

 Xem chi tiết »
Nước Trời đã đến gần

(11.6.2020 – Thứ Năm – Thánh Barnaba, tông đồ)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang