Hàng ngày

Cửa hẹp và đường chật

(23.6.2020 – Thứ Ba Tuần 12 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Đường vào Nước Trời

23.6.2020 Thứ Ba (Mt 7, 6.12-14)

 Xem chi tiết »
Lấy xà ra khỏi mắt

(22.6.2020 – Thứ hai Tuần 12 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Đừng đoán xét

22.6.2020 Thứ Hai (Mt 7, 1-5)

 Xem chi tiết »
Anh em đừng sợ

(21.6.2020 – Chúa nhật 12 thường niên năm A)

 Xem chi tiết »
Đừng sợ

21.6.2020 Chúa Nhật 12 TN (Mt 10, 26-33)

 Xem chi tiết »
Hằng ghi nhớ trong lòng

(19.6.2020 – Thứ Bảy – Lễ Trái tim vô nhiễm Đức mẹ)

 Xem chi tiết »
Ách của tôi êm ái

(19.6.2020 – Thứ Sáu, Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, năm A)

 Xem chi tiết »
Trái tim không ngủ yên

19.6.2020 Thứ Sáu - Thánh Tâm (Lc 2, 41-52)

 Xem chi tiết »
Lời kinh đẹp nhất

18.6.2020 Thứ Năm (Mc 6, 7-15)

 Xem chi tiết »
Lạy Cha chúng con

(18.6.2020 – Thứ năm Tuần 11 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Đấng thấy nơi kín đáo

(17.06.2020 – Thứ tư Tuần 11 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Như Cha trên trời

(16.6.2020 – Thứ ba Tuần 11 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Yêu cả kẻ thù

16.6.2020 Thứ Ba (Mt 5, 43-48)

 Xem chi tiết »
Ai xin, hãy cho

(15.6.2020 – Thứ hai Tuần 11 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Lấy ân đền toán

15.6.2020 Thứ Hai (Mt 5, 38-42)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang