Hàng ngày

Không ai cướp được chúng

(05.05.2020 – Thứ Ba tuần 4 Phục Sinh)

 Xem chi tiết »
Tôi là cửa cho chiên

(04.5.2020 – Thứ hai Tuần 4 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
TÔI ĐẾN ĐỂ CHIÊN ĐƯỢC SỐNG

(03.5.2020 – Chúa nhật 4 Phục sinh năm A – Chúa chiên lành)

 Xem chi tiết »
Anh em cũng muốn bỏ đi sao?

(02.5.2020 – Thứ bảy Tuần 3 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Bánh Hằng Sống

Thứ Bảy tuần III PS (Ga 6, 52-59)

 Xem chi tiết »
Đức Giêsu về quê

(01.5.2020 – Thứ Sáu – Thánh Giuse Thợ)

 Xem chi tiết »
Mẫu gương lao động

1.5 Thứ Sáu Thánh Giuse Lao Công (Ga 6, 60-69)

 Xem chi tiết »
Chúa Cha lôi kéo

(30.4.2020 – Thứ năm Tuần 3 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Đến với Tôi, tin vào Tôi

(29.4.2020 – Thứ Tư tuần 3 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Bánh ban sự sống cho thế giới

(28.4.2020 – Thứ Ba Tuần 3 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Đừng vì của ăn tạm bợ

Thứ Hai tuần III PS (Ga 6, 22-29)

 Xem chi tiết »
Lương thực trường tồn

Thứ Ba tuần III PS (Ga 6, 30-35)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang