Hàng ngày

Điều không được phép làm

(5.9.2020 – Thứ bảy Tuần 22 Mùa Thường niên)

 Xem chi tiết »
Chàng rể ở với họ

(4.9.2020 – Thứ sáu Tuần 22 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Sống theo giáo huấn Tin Mừng

4.9 Thứ Sáu (1Cr 4, 1-5; Lc 5, 33-39)

 Xem chi tiết »
Từ nay anh sẽ bắt người

(3.9.2020 – Thứ năm Tuần 22 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Sống thật - sống hiên ngang

3 tháng chín Thứ Năm, Thánh Ghê-gô-ri-ô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh (2Cr 4, 1-2. 5-7; Lc 22, 24-30)

 Xem chi tiết »
Phải loan báo Tin Mừng

(02.9.2020 – Thứ tư Tuần 22 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Lời có uy quyền

(01.9.2020 – Thứ ba Tuần 22 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Trả lại tự do

(31.08.2020 – Thứ hai Tuần 22 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Bụt nhà sao thiêng?

31.8 thứ hai - Thứ Hai tuần XXII Thường niên (1Cr 2, 1-5; Lc 4, 16-30)

 Xem chi tiết »
Nếu được cả thế giới

(30.8.2020 – Chúa nhật 22 Thường niên A)

 Xem chi tiết »
Được và mất

CHÚA NHẬT TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN (Jr 20, 7-9; Mt 16, 21-27)

 Xem chi tiết »
Đầu Gioan Tẩy giả

(29.8.2020 – Thứ Bảy, Thánh Gioan Tẩy giả bị trảm quyết)

 Xem chi tiết »
Lời thật mất lòng

Ngày 29 tháng Tám, Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết (Jr 1, 17-19; Mc 6, 17-29)

 Xem chi tiết »
Vừa mang đèn, vừa mang dầu

(28.8.2020 – Thứ sáu Tuần 21 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Hoán cải như thánh Augustino

28 tháng Tám, Thứ Sáu , Thánh Augustinô, giám mục, tiến sĩ. Lấy lễ chung các Thánh mục tử (trang 63), hoặc lễ chung các Thánh tiến sĩ (trang 90). (1Ga 4, 7-16; Mt 23, 8-12)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang