Hàng ngày

Nước Trời đã đến gần

(11.6.2020 – Thứ Năm – Thánh Barnaba, tông đồ)

 Xem chi tiết »
Trở nên môn đệ Chúa

11.6.2020 Thứ Năm Thánh Barnaba (Mt 10, 7-13)

 Xem chi tiết »
Để kiện toàn

(10.6.2020 – Thứ tư Tuần 10 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Ý hướng của luật

10.6.2020 Thứ Tư (Mt 5, 17-19)

 Xem chi tiết »
Muối cho trái đất

(09.6.2020 – Thứ ba Tuần 10 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Phúc thay

(08.06.2020 – Thứ hai tuần 10 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Phúc Thật

8.6.2020 Thứ Hai (Mt 5, 1-12)

 Xem chi tiết »
Thiên Chúa yêu thế gian

(07.6.2020 – Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi năm A)

 Xem chi tiết »
Tình Yêu Ba Ngôi

7.6.2020 Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi (Ga 3, 16-18)

 Xem chi tiết »
Tất cả những gì bà có

(06.6.2020 – Thứ bảy Tuần 9 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Bên hữu Cha đây

(5.6.2020 – Thứ sáu Tuần 9 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Hai điều răn

(4.6.2020 – Thứ năm Tuần 9 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Yêu như Chúa dạy

4.6.2020 Thứ Năm (Mc 12, 28-34)

 Xem chi tiết »
Thiên Chúa của kẻ sống

(03.6.2020 – Thứ tư Tuần 9 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Tin vào đời sau

3.6.2020 Thứ Tư (Mc 12, 18-27)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang