Hàng ngày

Sống và kết hợp với Chúa

15/05/2019 - Thứ Tư Tuần IV Mùa Phục Sinh (Cv 12, 24 - 13, 5a; Ga 12, 44-50)

 Xem chi tiết »
Hãy yêu thương nhau

14/05/2019 Thứ Ba Tuần IV Mùa Phục Sinh - Thánh Mátthia, Tông Đồ (Cv 1, 15-17. 20-26; Ga 15, 9-17)

 Xem chi tiết »
Ở LẠI TRONG TÌNH THƯƠNG

(14.5.2019 – Thứ ba Tuần 4 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Tôi là cửa cho chiên

(13.5.2019 – Thứ hai Tuần 4 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Chủ chăn đích thực

13/05/2019 Thứ Hai Tuần IV Mùa Phục Sinh (Cv 11, 1-18; Ga 10, 1-10)

 Xem chi tiết »
Hãy là chủ chăn nhân lành

12/05/2019 Chúa Nhật Tuần IV Mùa Phục Sinh Năm C (Cv 13, 14. 43-52; Kh 7, 9. 14b-17; Ga 10, 27-30)

 Xem chi tiết »
Lời ban sự sống

(11.5.2019 – Thứ Bảy Tuần 3 Phục Sinh)

 Xem chi tiết »
Bỏ Thầy con biết theo ai

11/05/2019 Thứ Bảy Tuần III Mùa Phục Sinh (v 9, 31-42; Ga 6, 61-70 (Hl 60-69)

 Xem chi tiết »
Bánh Trường Sinh

10/05/2019 Thứ Sáu Tuần III Mùa Phục Sinh ( Cv 9, 1-20; Ga 6, 53-60 (Hl 52-59))

 Xem chi tiết »
Nhờ tôi mà được sống

(10.5.2019 – Thứ sáu Tuần 3 Mùa Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Chúa Cha lôi kéo

(09.5.2019 – Thứ năm Tuần 3 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Lương thực trường tồn

Thứ Năm Tuần III Mùa Phục Sinh (Cv 8, 26-40; Ga 6, 44-51)

 Xem chi tiết »
Đến với Tôi, tin vào Tôi

(08.5.2019 – Thứ Tư tuần 3 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Nhìn lại nhu cầu chính yếu

Thứ Tư Tuần III Mùa Phục Sinh (Cv 8, 1-8; Ga 6, 35-40)

 Xem chi tiết »
Bánh ban sự sống cho thế giới

(07.5.2019 – Thứ Ba Tuần 3 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Đừng vì của ăn hay hư nát

07/05/2019 - Thứ Ba Tuần III Mùa Phục Sinh (Cv 7, 51-59 (Hl 7, 51 - 8, 1); Ga 6, 30-35)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang