Hàng ngày

Ngón tay Thiên Chúa

(11.10.2019 – Thứ sáu Tuần 27 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Kiên trì cầu nguyện

10/10 X Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên. (Ml 3,13-20a; Lc 11,5-13.)

 Xem chi tiết »
Hãy xin thì sẽ được

(10.10.2019 – Thứ năm Tuần 27 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Xin dạy chúng con cầu nguyện

(09.10.2019 – Thứ tư Tuần 27 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Chọn phần tốt hơn

(08.10.2019 – Thứ ba Tuần 27 Thường niên)

 Xem chi tiết »
ĐỨC CHÚA Ở CÙNG BÀ

(7.10.2019 – Thứ Hai - Lễ Đức Mẹ Mân Côi)

 Xem chi tiết »
Khiêm tốn phục vụ

06 08 X CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN. Ca vịnh tuần III. (Kb 1,2-3;2,2-4; 2Tm 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10.) (Tr) Hôm nay tùy theo nhu cầu mục vụ có thể cử hành Kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi (HĐGMVN, 4/1991). (Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1,26-38.)

 Xem chi tiết »
Tôi Là Nữ Tỳ Của Chúa

(Chúa nhật 27 Thường niên – Lễ Ðức Mẹ Mân Côi)

 Xem chi tiết »
Hớn hở vui mừng

(5.10.2019 – Thứ bảy Tuần 26 Mùa Thường niên)

 Xem chi tiết »
Sống hèn mọn như thánh Phanxicô

04 06 Tr Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên. Thánh Phan-xi-cô thành At-si-si, lễ nhớ. Thứ Sáu đầu tháng. Ngày đền tạ Trái Tim Chúa Giê-su. (Br 1,15-22; Lc 10,13-16.)

 Xem chi tiết »
Khốn cho ngươi

(04.10.2019 – Thứ sáu Tuần 26 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Như chiên con

(03.10.2019 – Thứ năm Tuần 26 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Từ bỏ để lên đường truyền giáo

03/09 X Thứ Năm Tuần XXVI Thường niên. Thứ năm đầu tháng. Ngày các linh mục. (Nkm 8,1-4a.5-6.7b-12; Lc 10,1-12.)

 Xem chi tiết »
Chiêm ngưỡng nhan Cha

(2.10.2019 – Thứ Tư, Các thiên thần hộ thủ)

 Xem chi tiết »
Trở nên bé nhỏ

02/11 Tr Thứ Tư Tuần XXVI Thường niên. Các Thiên thần hộ thủ, lễ nhớ (Xh 23,20-23; Mt 18,1-5.10. )

 Xem chi tiết »
Nhỏ bé thôi

30/09 Tr Thứ Hai Tuần XXVI Thường Niên. Thánh Giê-rô-ni-mô, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. (Dcr 8,1-8; Lc 9,46-50. )

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang