Hàng ngày

Hãy làm giàu trước mặt Chúa

21 23 X Thứ Hai Tuần XXIX Thường Niên. (Rm 4,20-25; Lc 12,13-21.)

 Xem chi tiết »
Những kho lớn hơn

(21.10.2019 – Thứ hai Tuần 29 Thường niên năm C)

 Xem chi tiết »
Không nản chí

(20.10.2019 – Chúa Nhật 29 TN, năm C)

 Xem chi tiết »
Tuyên xưng Thầy giữa thế gian

19 21 X Thứ Bảy Tuần XXVIII Thường Niên. (Đ) Thánh Gioan Bơ-rê-bớp, và Thánh I-xa-ác Gio-gơ, linh mục và các bạn, tử đạo. (Tr) Thánh Phaolô Thánh giá, linh mục. (Rm 4,13.16-18; Lc 12,8-12.)

 Xem chi tiết »
Đừng lo

(19.10.2019 – Thứ bảy Tuần 28 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Sai thợ ra gặt lúa

(18.10.2019 – Thứ Sáu, Thánh Luca, tác giả Sách Tin Mừng)

 Xem chi tiết »
Ngôn sứ và tông đồ

(17.10.2019 – Thứ năm Tuần 28 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Làm chứng bằng đời sống

18 20 Đ Thứ Sáu. THÁNH LU-CA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG, lễ kính. Có thể cử hành lễ an táng. (2Tm 4,10-17b; Lc 10,1-9.)

 Xem chi tiết »
Hãy chú trọng bên trong

16 18 X Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên. (Tr) Thánh Hec-vic (Hedwig), Nữ tu. (Tr) Thánh Ma-ga-ri-ta Ma-ri-a A-la-côc (Alacoque), Trinh nữ. (Rm 2,1-11; Lc 11,42-46.)

 Xem chi tiết »
Vâng phục theo thánh ý Chúa như thánh nữ Têrêsa

15 17 Tr Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên. Thánh Têrêsa Giêsu (thành Avila), Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. (Rm 1,16-25; Lc 11,37-41.)

 Xem chi tiết »
Xao lãng lẽ công bình

(16.10.2019 – Thứ tư Tuần 28 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Bên ngoài, bên trong

(15.10.2019 – Thứ ba Tuần 28 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Tìm kiếm dấu lạ

(14.10.2019 – Thứ hai Tuần 28 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Phúc cho ai nghe và giữ lời

12/10 X Thứ Bảy Tuần XXVII Thường Niên. (Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy. (Ge 4,12-21; Lc 11,27-28.)

 Xem chi tiết »
Chín người kia đâu

(13.10.2019 – Chúa nhật 28 thường niên C)

 Xem chi tiết »
Phúc thay lòng dạ

(12.10.2019 – Thứ bảy Tuần 27 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang