Hàng ngày

Anh là tảng đá

(29.6.2020 – Lễ thánh Phêrô và thánh Phaolô, tông đồ)

 Xem chi tiết »
Cột trụ của Giáo hội

29.6.2020 Thứ Hai, Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ (Mt 16, 13-19)

 Xem chi tiết »
Xứng với Thầy

(28.6.2020 – Chúa nhật 13 thường niên năm A)

 Xem chi tiết »
Từ phương Đông phương Tây

(27.6.2020 – Thứ bảy Tuần 12 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Nếu Ngài muốn

(26.6.2020 – Thứ sáu Tuần 12 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Xây trên nền đá

(25.6.2020 – Thứ năm Tuần 12 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Tuân giữa Lời

25.6.2020 Thứ Năm Mt 7, 21-29 TUÂN GIỮ LỜI

 Xem chi tiết »
Em này rồi sẽ ra sao

(24.6.2020 – Lễ Sinh nhật thánh Gioan Tẩy giả)

 Xem chi tiết »
Để Chúa lớn lên

24.6.2020 Thứ Tư - Sinh nhật Thánh Gioan (Lc 1, 57-60.80)

 Xem chi tiết »
Cửa hẹp và đường chật

(23.6.2020 – Thứ Ba Tuần 12 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Đường vào Nước Trời

23.6.2020 Thứ Ba (Mt 7, 6.12-14)

 Xem chi tiết »
Lấy xà ra khỏi mắt

(22.6.2020 – Thứ hai Tuần 12 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Đừng đoán xét

22.6.2020 Thứ Hai (Mt 7, 1-5)

 Xem chi tiết »
Anh em đừng sợ

(21.6.2020 – Chúa nhật 12 thường niên năm A)

 Xem chi tiết »
Đừng sợ

21.6.2020 Chúa Nhật 12 TN (Mt 10, 26-33)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang