Hàng ngày

Muối cho đời

(11.6.2019 – Thứ Ba tuần 10 Thường Niên - Thánh Barnaba Tông đồ)

 Xem chi tiết »
Phúc thay

(10.06.2019 – Thứ hai tuần 10 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Kiện toàn lề luật

12/06/2019 Thứ Tư Tuần X Mùa Thường Niên Năm lẻ (Mt 5, 17-19)

 Xem chi tiết »
Nhiệt thành như thánh Barnaba

11/06/2019 Thứ Ba Mùa Thường Niên - Thánh Barnabas TD ( Cv 11, 21b-26; 13, 1-3; Mt 10, 7-13)

 Xem chi tiết »
MẸ MARIA - MẸ GIÁO HỘI

Thứ Hai - Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo Hội (Ga 19: 25-34)

 Xem chi tiết »
Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (Ga 20, 19-23)

 Xem chi tiết »
HÃY NHẬN LẤY THÁNH THẦN

(09..06.2019 – Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống)

 Xem chi tiết »
Lời chứng xác thực

(08.6.2019 – Thứ bảy Tuần 7 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Hãy theo Thầy

(07.6.2019 – Thứ sáu Tuần 7 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Để họ được nên một

(06.6.2019 – Thứ năm Tuần 7 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Sức mạnh từ trời cao

(02.6.2019 – Chúa nhật Chúa Thăng Thiên)

 Xem chi tiết »
Xin Cha gìn giữ họ

(05.6.2019 – Thứ Tư tuần bảy Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Xin che chở chúng con

Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh (Ga 17, 11b-19)

 Xem chi tiết »
Con cầu nguyện cho họ

(04.6.2019 – Thứ ba tuần bảy Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Xin cho nên một

Thứ Ba Tuần VII Mùa Phục Sinh (Cv 20, 17-27; Ga 17, 1-11a)

 Xem chi tiết »
Thầy không một mình

(03.6.2019 – Thứ hai Tuần 7 Mùa Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang