Hàng ngày

Chúc bình an

(09.7.2020 – Thứ năm Tuần 14 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Mười hai tông đồ

(09.7.2020 –Thứ tư Tuần 14 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Sai thợ ra gặt lúa

(07.7.2020 – Thứ ba Tuần 14 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Cầm lấy tay

(06.7.2020 – Thứ hai Tuần 14 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Ách của tôi êm ái

(05.7.2020 – Chúa nhật 14 Thường niên năm A)

 Xem chi tiết »
Giữ được cả hai

(4.7.2020 – Thứ bảy Tuần 13 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Đừng cứng lòng nữa

(3.7.2020 – Thứ Sáu – Lễ thánh Tôma, tông đồ)

 Xem chi tiết »
Thấy họ có lòng tin

(02.7.2020 – Thứ năm Tuần 13 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Lòng tin

2.7 Thứ Năm (Mt 9, 1-8)

 Xem chi tiết »
Đi đi

(01.7.2020 – Thứ Tư Tuần 13 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Người vẫn ngủ

(30.6.2020 – Thứ Ba tuần 13 thường niên)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang