Hàng ngày

Trả lại tự do

(31.08.2020 – Thứ hai Tuần 22 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Bụt nhà sao thiêng?

31.8 thứ hai - Thứ Hai tuần XXII Thường niên (1Cr 2, 1-5; Lc 4, 16-30)

 Xem chi tiết »
Nếu được cả thế giới

(30.8.2020 – Chúa nhật 22 Thường niên A)

 Xem chi tiết »
Được và mất

CHÚA NHẬT TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN (Jr 20, 7-9; Mt 16, 21-27)

 Xem chi tiết »
Đầu Gioan Tẩy giả

(29.8.2020 – Thứ Bảy, Thánh Gioan Tẩy giả bị trảm quyết)

 Xem chi tiết »
Lời thật mất lòng

Ngày 29 tháng Tám, Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết (Jr 1, 17-19; Mc 6, 17-29)

 Xem chi tiết »
Vừa mang đèn, vừa mang dầu

(28.8.2020 – Thứ sáu Tuần 21 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Hoán cải như thánh Augustino

28 tháng Tám, Thứ Sáu , Thánh Augustinô, giám mục, tiến sĩ. Lấy lễ chung các Thánh mục tử (trang 63), hoặc lễ chung các Thánh tiến sĩ (trang 90). (1Ga 4, 7-16; Mt 23, 8-12)

 Xem chi tiết »
Hãy sẵn sàng

(27.8.2020 – Thứ năm Tuần 21 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Kiên nhẫn và kiên nhẫn

27 tháng Tám, Thứ Năm, Thánh Mônica (Hc 26, 1-4. 16-21; Lc 7, 11-17)

 Xem chi tiết »
Sống sao đừng để rơi vào "khốn"

26. 8Thứ Tư tuần XXI Thường niên (2Ts 3, 6-10. 16-18; Mt 23, 27-32)

 Xem chi tiết »
Có vẻ công chính

(26.8.2020 – Thứ Tư Tuần 21 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Thuốc đắng dã tật

25. 8 Thứ Ba tuần XXI Thường niên (2Ts 2, 1-3a. 14-17; Mt 23, 23-26)

 Xem chi tiết »
Bên trong, bên ngoài

(25.08.2020 – Thứ ba Tuần 21 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Quảng đại dấn thân

24 06 Đ Thứ Hai tuần 21 Mùa TN. THÁNH BATÔLÔMÊÔ TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Kh 21,9b-14; Ga 1,45-51

 Xem chi tiết »
Cứ đến mà xem

(24.8.2020 – Thứ Bảy Thánh Barthôlômêô, tông đồ)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang