Hàng ngày

Yêu thương nhau như Thầy

(15.5.2020 – Thứ sáu Tuần 5 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Yêu như Thầy

15.5.2020 Thứ Sáu (Ga 15, 12-17)

 Xem chi tiết »
Chúa chọn ai

(14.5.2020 – Thứ Năm – Thánh Matthia, tông đồ)

 Xem chi tiết »
Thầy là cây nho

(13.5.2020 – Thứ tư Tuần 5 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Bình an cho anh em

(12.5.2020 – Thứ ba Tuần 5 Mùa Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Ơn bình an

12.5.2020 Thứ Ba tuần V PS (Ga 14, 27-31)

 Xem chi tiết »
Yêu mến, đến và ở lại

(11.5.2020 – Thứ hai Tuần 5 Mùa Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Yêu và giữ lời

11.5.2020 Thứ hai tuần V PS (Ga 14, 21-26)

 Xem chi tiết »
XIN CHO CHÚNG CON THẤY CHÚA CHA

(10.5.2020 – Chúa nhật 5 Phục sinh, Năm A)

 Xem chi tiết »
Chúc thư của Thầy

10.5 Chúa Nhật V PS (Ga 14, 1-12)

 Xem chi tiết »
Tin vào Thầy

8.5 Thứ Sáu (Ga 14, 1-6)

 Xem chi tiết »
Làm những việc lớn hơn nữa

(09.5.2020 – Thứ bảy Tuần 4 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Thầy là đường

(08.5.2020 – Thứ sáu Tuần 4 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Phục vụ tha nhân

7.5 Thứ Năm (Ga 13, 16-20)

 Xem chi tiết »
Thật phúc cho anh em

(07.5.2020 – Thứ năm Tuần 4 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Không tự mình nói

(06.05.2020 – Thứ Tư Tuần 4 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang