Hàng ngày

Một sợi tóc

(23.11.2022 – Thứ tư Tuần 34 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Dâng hiến như Mẹ

Lễ Đức Mẹ Dâng Mình còn được gọi là ngày “Pro Orantibus” (Ngày Cầu Nguyện), Giáo Hội mời gọi cầu nguyện đặc biệt cho ơn gọi tu trì, ơn gọi sống thánh hiến cho Chúa.

 Xem chi tiết »
Anh em làm chứng cho Thầy

(22.11.2022 – Thứ ba Tuần 34 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Dâng mình cho Chúa như Đức Mẹ

21/11 Lễ Đức Mẹ dâng mình và Đền Thánh (Kh 14:1-3,4-5; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 21:1-4)

 Xem chi tiết »
Bỏ vào tất cả

(22.11.2022 – Thứ hai Tuần 34 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Được ở với tôi

(20.11.2022 – Chúa Nhật 34 Thường niêm Năm C - Đức Giêsu Kitô Vua vũ trụ)

 Xem chi tiết »
Xin nhớ đến tôi

(20.11.2022 – CN 34 Thường niên – Lễ Chúa Kitô Vua)

 Xem chi tiết »
Đời này, đời sau

(19.11.2022 – Thứ Bảy Tuần 33 TN)

 Xem chi tiết »
Niềm tin đời sau

19.11 Thứ bảy Tuần XXXIII

 Xem chi tiết »
Nhà cầu nguyện

(18.11.2022 – Thứ sáu Tuần 33 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Đức Giêsu khóc

(17.11.2022 – Thứ năm Tuần 33 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Giờ Chúa viếng thăm

17/11 Thứ NămThánh Elizabeth nước Hung Gia Lợi, (Kh 5:1-10; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Lc 19:41-44)

 Xem chi tiết »
Làm ăn sinh lợi

(16.11.2022 – Thứ tư Tuần 33 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Nén bạc cuộc đời

16/11 Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm (Kh 4:1-11; Tv 150:1-2,3-4,5-6; Lc 19:11-28)

 Xem chi tiết »
Xuống mau đi

(15.11.2022 – Thứ ba Tuần 33 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Sức mạnh của lòng tin

14.1 Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm (Kh 1:1-4; Tv 1:1-2,3,4,6; Lc 18:35-43)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang