Hàng ngày

Sự thật toàn vẹn

(12.6.2022 – Chúa nhật 8 Thường niên – Chúa Ba Ngôi)

 Xem chi tiết »
Muối cho đời

(11.6.2022 – Thứ Bảy tuần 10 Thường Niên - Thánh Barnaba Tông đồ)

 Xem chi tiết »
Nước Trời đã đến gần

(11.6.2022 – Thứ Bảy – Thánh Barnaba, tông đồ)

 Xem chi tiết »
Sống thật

11.6 Thánh Barnabas, Tông Đồ (1 V 19:19-21; Tv 16:1-2,5,7-8,9-10; Mt 5:33-37)

 Xem chi tiết »
Ngoại tình trong lòng

(10.6.2022 – Thứ Sáu Tuần 10 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Chớ giết người

(09.6.2022 – Thứ năm Tuần 10 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Để kiện toàn

(08.6.2022 – Thứ tư Tuần 10 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Muối cho trái đất

(07.6.2022 – Thứ ba Tuần 10 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Bài ca hạnh phúc

6.6 Thứ Hai trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm (1 V 17:1-6; Tv 121:1-2,3-4,5-6,7-8; Mt 5:1-12)

 Xem chi tiết »
ĐỨNG GẦN THẬP GIÁ

(06.6.2022 – Thứ Hai Tuần 8 TN - lễ Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh)

 Xem chi tiết »
HÃY NHẬN LẤY THÁNH THẦN

(05.06.2022 – Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống)

 Xem chi tiết »
Vâng theo Thần Khí!

Vâng theo Thần Khí ! Đơn giản có thể hiểu đó là vâng nghe theo Chúa Thánh Thần và để Chúa Thánh Thần hoạt động trong cuộc đời của mình.

 Xem chi tiết »
Theo Thầy làm chứng nhân

4.6 Thứ Bảy trong tuần thứ Bảy Mùa Phục Sinh (Cv 28:16-20,30-31; Tv 11:4,5,7; Ga 21:20-25)

 Xem chi tiết »
Lời chứng xác thực

(04.6.2022 – Thứ bảy Tuần 7 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Hãy theo Thầy

(03.6.2022 – Thứ sáu Tuần 7 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang