Hàng ngày

Một sợi tóc

(25.11.2020 – Thứ tư Tuần 34 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Anh em làm chứng cho Thầy

(24.11.2020 – Thứ ba Tuần 34 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Bỏ vào tất cả

(23.11.2020 – Thứ hai Tuần 34 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Của ít lòng nhiều

23 09 X Thứ Hai tuần 34 Mùa TN. Thánh Clêmentê I, Ghtđ. Thánh Columbanô, viện phụ. Kh 14,1-3.4b-5; Lc 21,1-4

 Xem chi tiết »
VÌ XƯA TA ĐÓI

(22.11.2020 – CN 34 TN: Lễ Đức Giêsu Kitô Vua Vũ trụ)

 Xem chi tiết »
Ai là mẹ tôi?

(21.11.2020 – Đức Mẹ dâng mình trong Đền thờ)

 Xem chi tiết »
Dâng mình cho Chúa như Mẹ

21 07 Tr Thứ Bảy tuần 33 Mùa TN. Lễ Đức Mẹ dâng mình trong Đền Thờ. Lễ nhớ. Kh 11,4-12; Lc 20,27-40

 Xem chi tiết »
Nhà cầu nguyện

(20.11.2020 – Thứ sáu Tuần 33 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Thanh tẩy tâm hồn

20 06 X Thứ Sáu tuần 33 Mùa TN. (Kh 10,8-11; Lc 19,45-48)

 Xem chi tiết »
Đức Giêsu khóc

(19.11.2020 – Thứ năm Tuần 33 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Làm ăn sinh lợi

(18.11.2020 – Thứ tư Tuần 33 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Lời tuyên tín

18 04 X Thứ Tư tuần 33 Mùa TN. (Kh 4,1-11; Lc 19,11-28) Cung hiến thánh đường thánh Phêrô và thánh Phaolô. (Cv 28,11-16.30-31; Mt 14,22-33)

 Xem chi tiết »
Tình đáp tình

17 03 Tr Thứ Ba tuần 33 Mùa TN. Thánh Elizabeth Hungari, Ts. Lễ nhớ. (Kh 3,1-6.14-22; Lc 19,1-10)

 Xem chi tiết »
Xuống mau đi

(17.11.2020 – Thứ ba Tuần 33 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Xin cho tôi nhìn thấy

(16.11.2020 – Thứ hai Tuần 33 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Sức mạnh của lòng tin

16 02 X Thứ Hai tuần 33 Mùa TN. Thánh Magarita Tô Cách Lan. Thánh Gertrude, Đt (Tr). (Kh 1,1-4.2,1-5a; Lc 18,35-43)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang