Hàng ngày

Anh giơ tay ra!

(17.01.2018 - Thứ Tư Tuần 2 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Con Người làm chủ ngày sabát

(16.1.2018 – Thứ Ba Tuần 2 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Đừng vụ luật

Thứ Ba tuần II TN (Mc 2:23-28)

 Xem chi tiết »
Chàng rể còn ở với

(15.01.2018 – Thứ Hai Tuần 2 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Vì sứ vụ

THỨ BẨY (Mc 3, 20-21)

 Xem chi tiết »
Đến và ở lại

Chúa Nhật thứ Hai Mùa Quanh Năm (1 Sm 3:3-10,19; Tv 40:2-4,7-8,8-9,10; 1 Cr 6:13-15,17-20; Ga 1:35-42)

 Xem chi tiết »
Thầy ở đâu – Hãy đến mà xem

(14.01.2018 – Chúa nhật 2 Thường niên)

 Xem chi tiết »
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>
Lên đầu trang