Hàng ngày

Tìm nước Thiên Chúa

19.4 Thứ Hai Tuần III Phục Sinh – Các bài đọc Lời Chúa: Cv 6,8-15; Ga 6,22-29.

 Xem chi tiết »
Lương thực thường tồn

(19.4.2021 – Thứ Hai Tuần 3 Mùa Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Anh em là chứng nhân

(18.4.2021 – Chúa nhật 3 Phục Sinh, Năm B)

 Xem chi tiết »
Chính Thầy đây

(17.4.2020 – Thứ bảy Tuần 2 Mùa Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Phép lạ mỗi ngày

16.4 1Thứ Sáu Tuần II Phục Sinh – Các bài đọc Lời Chúa: Cv 5,34-42; Ga 6,1-15.

 Xem chi tiết »
Ăn bao nhiêu tùy ý

(16.4.2021 – Thứ sáu Tuần 2 Mùa Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Tin thì được sống

15.4 Thứ Năm Tuần II Phục Sinh – Các bài đọc Lời Chúa: Cv 5,27-33; Ga 3,31-36.

 Xem chi tiết »
Đấng từ trên cao mà đến

(15.04.2021 – Thứ năm Tuần 2 Mùa Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Sự Sáng đã đến thế gian

14.4 Thứ Tư Tuần II Phục Sinh – Các bài đọc Lời Chúa: Cv 5,17-26; Ga 3,16-21.

 Xem chi tiết »
Thiên Chúa yêu thế gian

(14.4.2021 – Thứ tư Tuần 2 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Ai tin được sống muôn đời

(13.4.2021 – Thứ ba Tuần 2 Phục Sinh)

 Xem chi tiết »
Được sinh ra từ trên

(12.4.2021 – Thứ hai Tuần 2 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Tái sinh

12.4 Thứ Hai Tuần II Phục Sinh

 Xem chi tiết »
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>
Lên đầu trang