Hàng ngày

Anh giơ tay ra!

(23.01.2019 - Thứ Tư Tuần 2 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Linh hồn của Lề Luật

22/01/2019 - Thứ Ba Tuần II Mùa Thường Niên ( Dt 6, 10-20; Mc 2, 23-28 )

 Xem chi tiết »
Con Người làm chủ ngày sabát

(22.1.2019 – Thứ Ba Tuần 2 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Chàng rể còn ở với

(21.01.2019 – Thứ Hai Tuần 2 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Mạnh dạn đến với Chúa Chúa để được chữa lành

Thứ Sáu Tuần I Mùa Thường Niên (Dt 4, 1-5. 11; Mc 2, 1-12)

 Xem chi tiết »
Thiên Chúa và Lòng chạnh thương

19/01/2019 - Thứ Bảy Tuần I Mùa Thường Niên (Dt 4, 12-16; Mc 2, 13-17)

 Xem chi tiết »
Nhờ Mẹ đến với Chúa

Chúa Nhật Tuần II Mùa Thường Niên Năm C (Is 62, 1-5; 1 Cr 12, 4-11; Ga 2, 1-12)

 Xem chi tiết »
Ăn theo thuở - Ở theo thời

21/01/2019 - Thứ Hai Tuần II Mùa Thường Niên (Dt 5, 1-10; Mc 2, 18-22)

 Xem chi tiết »
Kêu gọi người tội lỗi

(19.01.2019 – Thứ Bảy Tuần 1 Mùa Thường niên)

 Xem chi tiết »
HỌ HẾT RƯỢU RỒI

(20.1.2019 – Chúa nhật 2 Thường niên, Năm C)

 Xem chi tiết »
Thấy họ có lòng tin

(18.01.2019 – Thứ Sáu Tuần 1 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Chạnh lòng thương

(17.01.2019 - Thứ Năm Tuần 1 Mùa Thường niên)

 Xem chi tiết »
Hãy đến những làng mạc...

16/01/2019 - Thứ Tư Tuần I Mùa Thường Niên (Dt 2, 14-18; Mc 1, 29-39)

 Xem chi tiết »
Bà phục vụ các ngài

(16.01.2019 - thứ Tư tuần 1 mùa Thường niên)

 Xem chi tiết »
Đừng dùng quyền lực mà thống trị

15/01/2019 - Thứ Ba Tuần I Mùa Thường Niên (Dt 2, 5-12; Mc 1, 21-28)

 Xem chi tiết »
Đấng thánh của Thiên Chúa

(15.01.2019 – Thứ Ba Tuần 1 Thường niên)

 Xem chi tiết »
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>
Lên đầu trang