Hàng ngày

Để Làm chứng cho Vua Quan

(24.11.2017: Lễ Kính Trọng Thể Các Thánh Tử Ðạo VN)

 Xem chi tiết »
Không thuộc về thế gian

(19.11.2017 – Kính trọng thể các thánh tử đạo Việt Nam)

 Xem chi tiết »
Chết vì yêu!

LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

 Xem chi tiết »
VÀO MÀ HƯỞNG NIỀM VUI

(19.11.2017 – Chúa nhật 33 Thường niên, năm A)

 Xem chi tiết »
Không được nản chí

(18.11.2017 – Thứ bảy Tuần 32 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Nhìn lại bản thân

Thứ Sáu XXXII TN (Lc 17, 26-37)

 Xem chi tiết »
Được đem đi, bị bỏ lại

(17.11.2017 – Thứ sáu Tuần 32 Thường niên)

 Xem chi tiết »
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>
Lên đầu trang