Hàng ngày

Đây là mẹ tôi

(28-01-2020, thứ ba tuần 3 mùa Thường Niên)

 Xem chi tiết »
TÔI TỚ TỐT LÀNH VÀ TRUNG TÍN

(27.01.2020 – Mồng Ba Tết Nguyên đán - Thánh hóa công ăn việc làm)

 Xem chi tiết »
THỜ KÍNH CHA MẸ

(26.01.2020 – Chúa Nhật – Mồng Hai Tết Nguyên đán – Kính nhớ ông bà tổ tiên)

 Xem chi tiết »
ĐỪNG LO LẮNG GÌ CẢ

(25.01.2020 – Thứ Bảy – Mồng Một Tết Nguyên Đán, cầu bình an cho năm mới)

 Xem chi tiết »
Chúa chọn ta và ta nghe theo tiếng Chúa chọn

24/01/2020 Thứ Sáu Tuần II Mùa Thường Niên Năm chẵn (1 Sm 24, 3-21; Mc 3, 13-19)

 Xem chi tiết »
Sứ vụ của Chúa Giêsu

23/01/2020 Thứ Năm Tuần II Mùa Thường Niên ( 1 Sm 18, 6-9; 19, 1-7; Mc 3, 7-12)

 Xem chi tiết »
Đến với Người, ở với Người

(24.01.2020 – Thứ Sáu Tuần 2 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Chữa lành nhiều bệnh nhân

(23.01.2020 – Thứ Năm Tuần 2 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Anh giơ tay ra!

(22.01.2020 - Thứ Tư Tuần 2 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Tình yêu hơn luật lệ

22/01/2020 Thứ Tư Tuần II Mùa Thường Niên (Sm 17, 32-33. 37. 40-51; Mc 3, 1-6)

 Xem chi tiết »
Luật vì con người hay con người vì luật

21/01/2020 Thứ Ba Tuần II Mùa Thường Niên (1 Sm 16, 1-13; Mc 2, 23-28)

 Xem chi tiết »
Con Người làm chủ ngày sabát

(21.1.2020 – Thứ Ba Tuần 2 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Chàng rể còn ở với

(20.01.2020 – Thứ Hai Tuần 2 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Sống phù hợp với Tin Mừng

20/01/2020 Thứ Hai Tuần II Mùa Thường Niên (1 Sm 15, 16-23; Mc 2, 18-22)

 Xem chi tiết »
Đây là Chiên Thiên Chúa

19/01/2020 Chúa Nhật Tuần II Mùa Thường Niên (Is 49, 3. 5-6; 1 Cr 1, 1-3; Ga 1, 29-34)

 Xem chi tiết »
Chúa Giêsu - Hiện thân của Lòng Xót Thương

17/01/2020 Thứ Sáu Tuần I Mùa Thường Niên (1 Sm 8, 4-7. 10-22a; Mc 2, 1-12)

 Xem chi tiết »
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>
Lên đầu trang