Hàng ngày

Tôi là nữ tì của Chúa

(22.8.2019 – Thứ Tư, Đức Maria Nữ vương)

 Xem chi tiết »
Tiệc cưới đã sẵn sàng

(22.8.2019 – Thứ năm Tuần 20 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Thiên Chúa công bằng

21 21 Tr Thứ Tư Tuần XX Thường Niên. Thánh Piô X, Giáo hoàng, lễ nhớ. - (Tl 9,6-15; Mt 20,1-16a.)

 Xem chi tiết »
Lạc đà qua lỗ kim

(20.8.2019 – Thứ ba Tuần 20 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Cẩn thận với của cải

20 20 Tr Thứ Ba Tuần XX Thường Niên. Thánh Bê-na-đô, viện phụ, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. (Tl 6,11-24a; Mt 19,23-30.)

 Xem chi tiết »
Vật chất không là tất cả

19 19 X Thứ Hai Tuần XX Thường Niên. (Tr) Thánh Gio-an Ơ-đơ, Linh mục. (Tl 2,11-19; Mt 19,16-22.)

 Xem chi tiết »
Tôi còn thiếu điều gì?

(19.8.2019 – Thứ hai Tuần 20 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Lửa tình yêu

18/08 X CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN. (Gr 38,4-6.8-10; Hr 12,1-4; Lc 12,49-53. )

 Xem chi tiết »
Phải chi lửa ấy đã bùng lên

(18.08.2019 – Chúa Nhật Tuần 20 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Hãy trở nên như trẻ nhỏ

17/08 X Thứ Bảy Tuần XIX Thường Niên. (Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ bảy. (Gs 24,14-29; Mt 19,13-15.)

 Xem chi tiết »
Để trẻ em đến với Thầy

(17.8.2019 – Thứ bảy Tuần 19 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Một xương một thịt

(16.8.2019 – Thứ sáu Tuần 19 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Chung thủy & Thủy chung

16/08 X Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên. (Tr) Thánh Stê-pha-nô Hungary. (Gs 24,1-13; Mt 19,3-12.)

 Xem chi tiết »
Sống sao để lên trời với Mẹ

15 15 Tr Thứ Năm. RẤT THÁNH TRINH NỮ MA-RI-A HỒN XÁC LÊN TRỜI, lễ trọng và buộc. Ngày đại lễ. Các giáo hữu không bận công việc cần, phải nghỉ việc xác cả ngày. Lễ cầu cho giáo dân. (Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.)

 Xem chi tiết »
Can đảm làm chứng cho Đức Kitô như Thánh Macximilianô Kônbê

14 14 Đ Thứ Tư Tuần XIX Thường Niên. Thánh Mac-xi-mi-li-a-nô Kôn-bê [Maximilian Kolbe], Linh mục, Tử đạo, lễ nhớ. (Đnl 34,1-12; Mt 18,15-20.)

 Xem chi tiết »
Em thật có phúc

(15.8.2019 – Thứ Tư, Lễ Đức Mẹ lên trời)

 Xem chi tiết »
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>
Lên đầu trang