Hàng ngày

Con ông sống

(27.3.2017 – Thứ hai Tuần 4 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Thầy là ánh sáng thế gian

(26.3.2017 – Chúa nhật 4 mùa Chay năm A)

 Xem chi tiết »
Tôi là nữ tỳ của Chúa

(25.3.2017 – Thứ Tư - Lễ Truyền Tin)

 Xem chi tiết »
Từ lúc Mẹ nói lời Xin vâng!

Lễ Truyền Tin được kính vào ngày 25 tháng 3, tức là 9 tháng trước lễ Giáng Sinh, là khoảng thời gian Đức Mẹ cưu mang Chúa Giêsu.

 Xem chi tiết »
Yêu hết lòng

Thứ Sáu tuần III MC (Mc 12, 28b-34)

 Xem chi tiết »
Điều răn đứng đầu

(24.3.2017 – Thứ sáu Tuần 3 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Lòng quảng đại của bà góa

Thứ Sáu tuần III MC (Mc 12, 28b-38)

 Xem chi tiết »
Tin nhận hay chối Chúa!

Thứ Năm tuần III MC (Lc 11, 14-23)

 Xem chi tiết »
Người mạnh hơn

(23.3.2017 – Thứ năm Tuần 3 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Tinh thần giữ luật

Thứ Tư tuần III MC (Mt 5, 17-19)

 Xem chi tiết »
Kiện toàn

(22.3.2017 – Thứ tư Tuần 3 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Hết lòng tha thứ

(21.3.2017 – Thứ ba Tuần 3 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Tha mãi mãi, tha luôn luôn!

Thứ Ba tuần III MC (Mt 18, 21-35)

 Xem chi tiết »
Đặt tên cho con trẻ

(20.3.2017 – Thứ Hai – Thánh Giuse, Bạn trăm năm Đức Maria)

 Xem chi tiết »
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>
Lên đầu trang