Hàng ngày

Anh giơ tay ra!

(20.01.2021 - Thứ Tư Tuần 2 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Con Người làm chủ ngày sabát

(19.1.2021 – Thứ Ba Tuần 2 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Đừng vụ luật

19. 1Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm (Dt 6:10-20; Tv 111:1-2,4-5,9-10; Mc 2:23-28)

 Xem chi tiết »
Chàng rể còn ở với

(18.01.2021 – Thứ Hai Tuần 2 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Ăn theo Thuở - Ở theo thời

18.1 Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm (Dt 5:1-10; Tv 110:1,2,3,4; Mc 2:18-22)

 Xem chi tiết »
Đến và ở lại

17 tháng 1 Chúa Nhật thứ Hai Mùa Quanh Năm (1 Sm 3:3-10,19; Tv 40:2-4,7-8,8-9,10; 1 Cr 6:13-15,17-20; Ga 1:35-42)

 Xem chi tiết »
Thầy ở đâu - Hãy đến mà xem

(17.01.2021 – Chúa nhật 2 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Đến và ở lại

17 tháng 1 Chúa Nhật thứ Hai Mùa Quanh Năm (1 Sm 3:3-10,19; Tv 40:2-4,7-8,8-9,10; 1 Cr 6:13-15,17-20; Ga 1:35-42)

 Xem chi tiết »
Cần Lòng Chúa Thương Xót hơn

16. 1 Thứ Bảy trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm (Dt 4:12-16; Tv 19:8,910,15; Mc 2:13-17)

 Xem chi tiết »
Kêu gọi người tội lỗi

(16.01.2021 – Thứ Bảy Tuần 1 Mùa Thường niên)

 Xem chi tiết »
Thấy họ có lòng tin

(15.01.2021 – Thứ Sáu Tuần 1 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Quyền năng Thiên Chúa

15.1 Thứ Sáu trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm (Dt 4:1-5,11; Tv 78:3,4,6-7,8; Mc 2:1-12)

 Xem chi tiết »
Làm chứng vì nhận ân huệ của Chúa

14. 1 Thứ Năm trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm (Dt 3:7-14; Tv 95:6-7,8-9,10-11; Mc 1:40-45)

 Xem chi tiết »
Chạnh lòng thương

(14.01.2021 - Thứ Năm Tuần 1 Mùa Thường niên)

 Xem chi tiết »
Động lực của việc tông đồ

13/1 Thứ Tư trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm (Dt 2:14-18; Tv 105:1-2,3-4,6-7,8-9; Mc 1:29-39)

 Xem chi tiết »
Bà phục vụ các ngài

(13.01.2021 - thứ Tư tuần 1 mùa Thường niên)

 Xem chi tiết »
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>
Lên đầu trang