Hàng ngày

Môn đệ và bạn hữu

(19.10.2018 – Thứ sáu Tuần 28 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Tìm kiếm dấu lạ

(15.10.2018 – Thứ hai Tuần 28 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Hãy xin thì sẽ được

(11.10.2018 – Thứ năm Tuần 27 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Sai thợ ra gặt lúa

(18.10.2018 – Thứ Tư, Thánh Luca, tác giả Sách Tin Mừng)

 Xem chi tiết »
Đừng sợ!

Thứ Sáu Tuần XXVIII Mùa TN (Ep 1, 11-14; Lc 12, 1-7)

 Xem chi tiết »
Thực thi lời mời truyền giáo

Thứ Năm Tuần XXVIII Mùa TN (2 Tm 4, 9-17a; Lc 10, 1-9)

 Xem chi tiết »
Xao lãng lẽ công bình

(17.10.2018 – Thứ tư Tuần 28 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Có sao sống vậy

Thứ Tư Tuần XXVIII Mùa Thường Niên Năm chẵn (Gl 5, 18-25; Lc 11, 42-46)

 Xem chi tiết »
Bỏ đi lối sống hình thức

16/10/2018 - Thứ Ba Tuần XXVIII Mùa TN (BÀI ĐỌC I: Gl 4, 31b - 5, 6 (Hl 5, 1-6); Lc 11, 37-41)

 Xem chi tiết »
Bên ngoài, bên trong

(16.10.2018 – Thứ ba Tuần 28 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Đừng ngoan cố

Thứ Hai Tuần XXVIII Mùa TN Năm chẵn (Gl 4, 22-24. 26-27. 31 - 5, 1; Lc 11, 29-32)

 Xem chi tiết »
ĐƯỢC GẤP TRĂM

(13.10.2018 – Chúa nhật 28 Thường niên, Năm B)

 Xem chi tiết »
Gắn bó với Cha để thắng các cơn dám dỗ

Thứ Sáu Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm chẵn (Gl 3, 7-14; Lc 11, 15-26)

 Xem chi tiết »
Từ bỏ

Chúa Nhật Tuần XXVIII Mùa TN B (Kn 7, 7-11; Dt 4, 12-13; Mc 10, 17-27 hoặc 17-30)

 Xem chi tiết »
Phúc thay lòng dạ

(13.10.2018 – Thứ bảy Tuần 27 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Ngón tay Thiên Chúa

(12.10.2018 – Thứ sáu Tuần 27 Thường niên)

 Xem chi tiết »
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>
Lên đầu trang