Hàng ngày

Đấng từ trên cao mà đến

(07.4.2016 – Thứ năm Tuần 2 Mùa Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Thiên Chúa yêu thế gian

(26.4.2017 – Thứ tư Tuần 2 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Loan báo Tin Mừng

(25.4.2017 – Thứ Ba – Thánh Marcô, tác giả sách Tin Mừng)

 Xem chi tiết »
Ai tin được sống muôn đời

(25.4.2017 – Thứ ba Tuần 2 Phục Sinh)

 Xem chi tiết »
Được sinh ra từ trên

(24.4.2017 – Thứ hai Tuần 2 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Hãy cộng tác với ơn Chúa

Trang Tin Mừng hôm nay thuật lại cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và Nicôđêmô.

 Xem chi tiết »
Hãy vững tin như Tôma

Chúa nhật II PS (Ga 20, 19 – 31)

 Xem chi tiết »
Những lần hiện ra

Thứ Bảy tuần BN PS (Mc 16, 6 – 15)

 Xem chi tiết »
HÃY NHÌN XEM

(23.4.2017 – Chúa nhật 2 Phục Sinh)

 Xem chi tiết »
Vẫn không tin

(22.4.2017 – Thứ bảy trong Tuần Bát nhật Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Chúa đó

(21.4.2017 – Thứ sáu trong Tuần Bát nhật Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Chúa đó!

Thứ Sáu tuần BNPS(Lc 21, 1 – 14)

 Xem chi tiết »
Anh em là chứng nhân

(20.4.2017 – Thứ năm trong Tuần Bát nhật Phục Sinh)

 Xem chi tiết »
Cách hiện diện mới

Thứ Năm tuần BN PS (Lc 24, 35 – 48)

 Xem chi tiết »
Mời ông ở lại với chúng tôi

(19.4.2017 – Thứ Tư trong tuần Bát Nhật Phục Sinh)

 Xem chi tiết »
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>
Lên đầu trang