Hàng ngày

Tôi đâu có bất công

(24.9.2017 – Chúa nhật 25 Thường niên A)

 Xem chi tiết »
Phải chăng Thiên Chúa quá bất công?

CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN, NĂM A (Is 55,6- 9; Pl 1,20c.24- 27; Mt 20,1- 16a)

 Xem chi tiết »
Với tấm lòng cao thượng

(23.9.2017 – Thứ Bảy Tuần 24 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Cách thức đón nhận Tin Mừng

Thứ Bảy tuần XXIV TN (Lc 8, 1-3)

 Xem chi tiết »
Cộng tác với Chúa

Thứ Sáu tuần XXIV TN (Lc 8, 1-3)

 Xem chi tiết »
Mấy người phụ nữ cùng đi

(22.9.2017 – Thứ Sáu Tuần 24 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Đứng dậy đi theo

(21.9.2017 – Thứ Năm, Thánh Matthêô, tông đồ, tác giả Sách Tin Mừng)

 Xem chi tiết »
Lũ trẻ ngồi ngoài chợ

(20.9.2017 – Thứ tư Tuần 24 Thường niên)

 Xem chi tiết »
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>
Lên đầu trang