Hàng ngày

Sống sao để về Trời với Mẹ

Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (Ed 9:1-7; Tv 113:1-2,3-4,5-6; Mt 18:15-20)

 Xem chi tiết »
Tha thứ đến cùng

Thứ Năm trong tuần thứ XIX TN (Ed 12:1-2; Tv 78:56-57,58-59,61-62; Mt 18:21-19)

 Xem chi tiết »
Bảy mươi lần bảy

(16.8.2018 – Thứ năm Tuần 19 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Em thật có phúc

(15.8.2018 – Thứ Tư, Lễ Đức Mẹ lên trời)

 Xem chi tiết »
Em nhỏ và kẻ bé mọn

(14.8.2018 – Thứ Ba Tuần 19 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Vượt lên bổn phận

Thứ Hai trong tuần thứ XIX TN (Ed 1:2-5,24-28; Tv 148:1-2,11-12,12-14,14; Mt 17:22-27)

 Xem chi tiết »
Để khỏi làm cớ sa ngã

(13.8.2018 – Thứ hai Tuần 19 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Tất cả vì phần rỗi các linh hồn

Thánh Clare, Đt ( St 1:12; St 2:4; Tv 9:8-9,10-11,12-13; Mt 17:14-20)

 Xem chi tiết »
BÁNH TRƯỜNG SINH

(12.8.2018 – Chúa nhật 19 Thường niên, Năm B)

 Xem chi tiết »
Tại anh em kém tin

(11.8.2018 – Thứ bảy Tuần 18 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Mang nhiều hoa trái

(10.8.2017 – Thứ Tư, Thánh Laurensô, phó tế tử đạo)

 Xem chi tiết »
Anh là tảng đá

(9.8.2018 – Thứ năm Tuần 18 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Lòng tin của bà lớn thật

(8.8.2018 – Thứ tư Tuần 18 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Lên núi với Chúa

Lễ Chúa Giêsu Hiển Dung (Gr 28:1-17; Tv 119:29,43,79,80,95,102; Mt 14:13-21)

 Xem chi tiết »
Thầy đây đừng sợ!

Thứ Ba trong tuần XVIII Quanh Năm ( Gr 30:1-2,12-15,18-22; Tv 102:16-18,19-1,29,22-23; Mt 14:22-36)

 Xem chi tiết »
Hãy nghe Người

(6.8.2016 – Thứ bảy, Lễ Chúa hiển dung)

 Xem chi tiết »
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>
Lên đầu trang