Hàng ngày

Tôi phải làm gì?

(27.2.2017 – Thứ hai Tuần 8 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Đừng lo lắng

(26.2.2017 – Chúa nhật 8 Thường niên, Năm A)

 Xem chi tiết »
Chọn Chúa hay tiền bạc

Chúa Nhật 8 Thường Niên Năm A (Is 49, 14-15; 1 Cr 4, 1-5; Mt 6, 24-34)

 Xem chi tiết »
Ngài ôm các trẻ em

(25.2.2017 – Thứ bảy Tuần 7 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Hãy trở nên như trẻ nhỏ

Thứ bảy tuần 7 thường niên

 Xem chi tiết »
Một xương một thịt

(24.2.2017 – Thứ sáu Tuần 7 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Bất khả phân ly

Thứ Sáu Tuần VII Mùa Thường Niên ( Hc 6, 5-17; Mc 10, 1-12)

 Xem chi tiết »
Làm cớ cho anh sa ngã

(23.2.2017 – Thứ năm Tuần 7 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Đừng làm gương xấu cho người khác

Thứ Năm Tuần VII Mùa Thường Niên ( Hc 5, 1-10 (Hl 1-8); Mc 9, 40-49 (Hl 41-50))

 Xem chi tiết »
Trên tảng đá này

(22.2.2017 – Thứ Tư – Lập Tông tòa thánh Phêrô)

 Xem chi tiết »
Với ta, Đức Kitô là ai?

Thứ Tư Mùa Thường Niên - LẬP TÔNG TOÀ THÁNH PHÊRÔ - 1 Pr 5, 1-4; Mt 16, 13-19

 Xem chi tiết »
Cãi nhau

(21.2.2017 – Thứ ba Tuần 7 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Bài học khiêm tốn

Thứ Ba Tuần VII Mùa Thường Niên Hc 2, 1-13; Mc 9, 29-36 (Hl 30-37)

 Xem chi tiết »
Nếu Thầy có thể

(20.2.2017 – Thứ hai Tuần 7 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Xin củng cố Đức Tin

Thứ Hai Tuần VII Mùa Thường Niên (Hc 1, 1-10 (Hl 1-9); Mc 9, 13-28 (Hl 14-29))

 Xem chi tiết »
Đỉnh của luật: Luật Yêu Thương

Chúa Nhật Tuần VII Mùa Thường Niên (Lv 19, 1-2. 17-18; 1 Cr 3, 16-23; Mt 5, 38-48)

 Xem chi tiết »
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>
Lên đầu trang