Hàng ngày

Hoán cải và làm chứng

25.1.2022 Thứ Ba, Thánh Phaolô, Tông Đồ trở lại (2 Sm 6:12-15,17-19; Tv 24:7,8,9,10; Mc 3:31-35)

 Xem chi tiết »
Con phải làm gì?

(25.1.2022 – Thứ Ba – Thánh Phaolô Tông đồ, trở lại)

 Xem chi tiết »
Vào nhà một người mạnh

(24.01.2022 – Thứ Hai Tuần 3 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Năm hồng ân của Chúa

(23.01.2022 – Chúa nhật 3 Thường niên năm C)

 Xem chi tiết »
Người bị mất trí

(22.01.2022 – Thứ Bảy Tuần 2 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Đừng khinh khi Chúa

22.1.2022 Thứ Bảy (Mc 3, 20-21)

 Xem chi tiết »
Đến với Người, ở với Người

(21.01.2022 – Thứ Sáu Tuần 2 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Chọn và gọi

21.1.2022 Thứ Sáu, Thánh Agnes, Đttđ (1 Sm 24:3-21; Tv 57:2,3-4,6,11; Mc 3:13-19)

 Xem chi tiết »
Chữa lành nhiều bệnh nhân

(20.01.2021 – Thứ Năm Tuần 2 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Đừng tranh luận

19.1.2022 Thứ Tư - Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm (1 Sm 17:32-33,37,40-51; Tv 144:1,2,9-10; Mc 3:1-6)

 Xem chi tiết »
Anh giơ tay ra!

(19.01.2022 - Thứ Tư Tuần 2 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Cốt lõi của luật

18.1.2022 Thứ Ba tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm (1 Sm 16:1-13; Tv 89:20,21-22,27-28; Mc 2:23-28)

 Xem chi tiết »
Con Người làm chủ ngày sabát

(18.1.2022 – Thứ Ba Tuần 2 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Chàng rể còn ở với

(17.01.2022 – Thứ Hai Tuần 2 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Nước hóa thành rượu

(16.1.2022 – Chúa nhật 2 Thường niên, Năm C)

 Xem chi tiết »
HỌ HẾT RƯỢU RỒI

(15.1.2022 – Chúa nhật 2 Thường niên, Năm C)

 Xem chi tiết »
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>
Lên đầu trang