Hàng ngày

Các thiên thần của Thiên Chúa

(29.9.2020 – Thứ Bảy, Các Tổng lãnh thiên thần Micae, Gabrien, Raphaen)

 Xem chi tiết »
Người nhỏ nhất

(28.09.2020 – Thứ Hai Tuần 26 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Nghe và lờ!

Chúa nhật tuần XXVI (Mt 21,28-32)

 Xem chi tiết »
Hối hận nên lại đi

(27.09.2020 – Chúa nhật Tuần 26 Thường niên Năm A)

 Xem chi tiết »
Đừng ác nhân

27/09/2020 Chúa Nhật Tuần XXVI Mùa Thường Niên (Mt 21, 28-32)

 Xem chi tiết »
Không hiểu lời đó

(26.9.2020 – Thứ bảy Tuần 25 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Đón nhận khổ đau

26/09/2020 Thứ Bảy Tuần XXV Mùa Thường Niên (Lc 9, 44b-45)

 Xem chi tiết »
Anh em bảo Thầy là ai?

(25.9.2020 – Thứ sáu Tuần 25 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Ông này là ai?

(24.9.2020 – Thứ năm Tuần 25 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Sống niềm tin vào Chúa

25/09/2020 Thứ Sáu Tuần XXV Mùa Thường Niên (Lc 9, 18-22)

 Xem chi tiết »
Dấu hỏi cho người khác

24/09/2020 Thứ Năm Tuần XXV Mùa Thường Niên (Lc 9, 7-9)

 Xem chi tiết »
Đừng mang gì

(23.9.2020 – Thứ tư Tuần 25 Mùa Thường niên)

 Xem chi tiết »
Rao giảng Tin Mừng

23/09/2020 Thứ Tư Tuần XXV Mùa Thường Niên (Lc 9, 1-6)

 Xem chi tiết »
Tìm và giữ thánh ý Chúa

22/09/2020 Thứ Ba Tuần XXV Mùa Thường Niên (Lc 8, 19-21)

 Xem chi tiết »
Mẹ tôi và anh em tôi

(22.9.2020 – Thứ ba Tuần 25 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Đứng dậy đi theo

(21.9.2020 – Thứ Hai, Thánh Matthêô, tông đồ, tác giả Sách Tin Mừng)

 Xem chi tiết »
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>
Lên đầu trang