Hàng ngày

Hướng lòng lên Thập Giá

Thứ Ba trong tuần thứ Năm Mùa Chay (Ds 21:4-9; Tv 102:2-3,16-18,19-21; Ga 8:21-30)

 Xem chi tiết »
Đặt tên cho con trẻ

(19.3.2018 – Thứ Hai – Thánh Giuse, Bạn trăm năm Đức Maria)

 Xem chi tiết »
Giuse - Đấng Công Chính!

Thánh Giuse Bạn Đức Mẹ Maria (Đn 13:1-9,15-17,19-30,33-62; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Ga 8:1-11; Ga 8:12-20; Ga 13:41-62)

 Xem chi tiết »
Hạt lúa trơ trọi

(18.3.2018 – Chúa nhật 5 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Cẩn thận khi đánh giá

Thứ Bẩy trong tuần thứ Tư Mùa Chay (Gr 11:18-20; Tv 7:2-3,9-10,11-12; Ga 7:40-53)

 Xem chi tiết »
HÃY ĐỂ ĐỜI MÌNH BỊ NGHIỀN NÁT NHƯ ĐỨC KITÔ

Chúa Nhật thứ Năm Mùa Chay (Gr 31:31-34; Tv 51:3-4,12-13,14-15; Dt 5:7-9; Ga 12:20-33)

 Xem chi tiết »
Ông này là Đấng Kitô

(17.3.2018 – Thứ bảy Tuần 4 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Giờ của Người chưa đến

(16.03.2018 – Thứ Sáu Tuần 4 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Đừng nhìn vẻ bên ngoài

Thứ Sáu trong tuần thứ Tư Mùa Chay (Kn 2:1,12-22; Tv 34:17-18,19-20,21,23; Ga 7:1-2,10,25-30)

 Xem chi tiết »
Yêu Chúa thật sự

Thứ Năm trong tuần thứ Tư Mùa Chay ( Xh 32:7-14; Tv 106:19-20,21-22,23; Ga 5:31-47)

 Xem chi tiết »
Chúa Cha làm chứng cho tôi

(15.3.2018 – Thứ năm Tuần 4 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Phục vụ trong hiệp nhất

Thứ Tư trong tuần thứ Tư Mùa Chay (Is 49:8-15; Tv 145:8-9,13-14,17-18; Ga 5:17-30)

 Xem chi tiết »
Không thể làm gì tự mình

(14.3.2018 – Thứ tư Tuần 4 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Tin tưởng như người bại liệt

Thứ Ba trong tuần thứ Tư Mùa Chay (Ed 47:1-9,12; Tv 46:2-3,5-6,8-9; Ga 5:1-3,5-16)

 Xem chi tiết »
Muốn trở nên lành mạnh

(13.03.2018 – Thứ ba Tuần 4 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>
Lên đầu trang