Hàng ngày

Anh em bảo Thầy là ai?

(24.9.2021 – Thứ sáu Tuần 25 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Chúa Giêsu là ai đối với tôi?

24 18 X Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên. (Kg 1,15b-2,9; Lc 9,18-22.)

 Xem chi tiết »
Dấu chỉ cho mọi người

23 17 Tr Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên. Thánh Pi-ô thành Pi-e-tren-ci-na (Thánh Piô Năm dấu), Linh mục, lễ nhớ. (Kg 1,1-8; Lc 9,7-9.)

 Xem chi tiết »
Ông này là ai?

(23.9.2021 – Thứ năm Tuần 25 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Để trở nên người loan báo Tin mừng

(Suy niệm Lời Chúa ngày thứ 4 sau CN 25 TNB)

 Xem chi tiết »
Lệnh Truyền Giáo

22 16 X Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên. (Er 9,5-9; Lc 9,1-6.)

 Xem chi tiết »
Đừng mang gì

(22.9.2021 – Thứ tư Tuần 25 Mùa Thường niên)

 Xem chi tiết »
Đáp lại tiếng Chúa và trở nên sứ giả loan báo Tin mừng

(Suy niệm lễ Thánh Ma-thêu, Tông Đồ, tác giả sách Tin mừng)

 Xem chi tiết »
Theo Chúa như thánh Matthêu

21 15 Đ Thứ Ba Tuần XXV Thường Niên. THÁNH MÁT-THÊU, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ TIN MỪNG, lễ kính. Kinh Tiền Tụng các Thánh Tông đồ. Thánh Phan-xi-cô Jac-ca Phan (Francois Jaccard), Linh mục (U1838); và Thánh Tô-ma Trần Văn Thiện, Chủng sinh (U1838), Tử đạo. Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng. (Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13.)

 Xem chi tiết »
Đứng dậy đi theo

(21.9.2021 – Thứ Ba, Thánh Matthêô, tông đồ, tác giả Sách Tin Mừng)

 Xem chi tiết »
Ánh sáng sẻ chia

Nhắc đến ánh sáng, ắt hẳn mỗi chúng ta đều nhận thức được vai trò quan trọng của nó trong đời sống thường ngày. Đối với con người, ánh sáng đó là khởi nguồn của sự sống và sinh tồn, giúp cho con người thích nghi với các sự vật, hiện tượng, hơn nữa ánh sáng giúp con người duy trì và phát triển mọi chiều kích trong cuộc sống.

 Xem chi tiết »
Bản chất của ánh sáng là toả sáng

(suy niệm Lời Chúa ngày thứ 2 sau CN 25 TNB)

 Xem chi tiết »
Ngọn đèn đức tin

20 14 Đ Thứ Hai Tuần XXV Thường Niên. Thánh An-rê Kim Te-gon, Phaolô Chong Ha-sang và các bạn Tử đạo tại Triều Tiên, lễ nhớ. Thánh Gio-an Sác-lơ Cô-nây Tân (Jean Charles Cornay), Linh mục (U1837), Tử đạo. (Er 1,1-6; Lc 8,16-18.)

 Xem chi tiết »
Cách thức anh em nghe

(20.9.2021 – Thứ hai Tuần 25 Thường niên)

 Xem chi tiết »
PHỤC VỤ MỌI NGƯỜI

(19.9.2021 – Chúa nhật 25 Thường niên B)

 Xem chi tiết »
Phải biết lớn lên

Một người học sinh, muốn đạt được kết quả cao trong các môn học, đòi hỏi người đó phải chuyên cần lên lớp, chăm chú lắng nghe các bài giảng và thực hành các bài tập được giao phó. Trái lại, nếu người học sinh đó lười biếng trong việc học tập, không lắng nghe những lời giảng dạy thì kết quả thu về chỉ là con số không.

 Xem chi tiết »
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>
Lên đầu trang