Hàng ngày

Con Người làm chủ ngày sabát

(17.1.2017 – Thứ Ba Tuần 2 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Chàng rể còn ở với

(16.01.2017 – Thứ Hai Tuần 2 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Tôi đã thấy

(15.1.2017 – Chúa nhật 2 Thường niên A)

 Xem chi tiết »
Kêu gọi người tội lỗi

(14.01.2017 – Thứ Bảy Tuần 1 Mùa Thường niên)

 Xem chi tiết »
Thấy họ có lòng tin

(13.01.2017 – Thứ Sáu Tuần 1 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Chạnh lòng thương

(12.01.2017 - Thứ Năm Tuần 1 Mùa Thường niên)

 Xem chi tiết »
Chạnh lòng thương

Thứ Năm sau Lễ Hiển Linh (Mc 1, 40-45)

 Xem chi tiết »
Bà phục vụ các ngài

(11.01.2017 -thứ Tư tuần 1 mùa Thường niên)

 Xem chi tiết »
Đấng thánh của Thiên Chúa

(10.01.2017 – Thứ Ba Tuần 1 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Hãy sám hối

Thứ Hai sau Lễ Hiển Linh (Mt 4,12-17. 23-25)

 Xem chi tiết »
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>
Lên đầu trang