Hàng ngày

NHÂN DANH CHÚA CHA, CHÚA CON VÀ CHÚA THÁNH THẦN

(27.5.2018 – Chúa nhật 8 Thường niên – Lễ Chúa Ba Ngôi)

 Xem chi tiết »
Thắp nên ngọn nến đời mình - Sống hiệp nhất như Ba Ngôi

Lễ Chúa Ba Ngôi (Đnl 4:32-34,39-40; Tv 33:4-5,6-9,18-19,20-22; Rm 8:14-17; Mt 28:16-20)

 Xem chi tiết »
Trở nên như trẻ thơ

Thánh Philip Neri, Lm ( Gc 5:13-20; Tv 141:1-2,3,8; Mc 10:13-16)

 Xem chi tiết »
Ngài ôm các trẻ em

(26.5.2018 – Thứ bảy Tuần 7 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Không được phân ly

Thứ Sáu trong tuần thứ Bẩy Mùa Quanh Năm (Gc 5:9-12; Tv 103:1-2,3-4,8-9,11-12; Mc 10:1-12)

 Xem chi tiết »
Chấp nhận đau thương để được an bình

Thứ Năm trong tuần thứ Bẩy Mùa Quanh Năm ( Gc 5:1-6; Tv 49:14-15,15-16,17-18,19-20; Mc 9:41-50)

 Xem chi tiết »
Một xương một thịt

(25.5.2018 – Thứ sáu Tuần 7 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Làm cớ cho anh sa ngã

(24.5.2018 – Thứ năm Tuần 7 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Đừng ngăn cản người ta

(23.5.2018 – Thứ tư Tuần 7 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Hãy tin và cảm nghiệm quyền năng Chúa

Thứ Hai trong tuần thứ Bẩy Mùa Quanh Năm (Gc 3:13-18; Tv 19:8,9,10,15; Mc 9:14-29)

 Xem chi tiết »
Con đường khiêm tốn

Thứ Ba trong tuần thứ Bẩy Mùa Quanh Năm ( Gc 4:1-10; Tv 55:7-8,9-10,10-11,23; Mc 9:30-37)

 Xem chi tiết »
Cãi nhau

(22.5.2018 – Thứ ba Tuần 7 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Nếu Thầy có thể

(21.05.2018 – Thứ hai Tuần 7 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Lạy Thánh Thần, xin hãy đến

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG (Cv 2, 1-11 1; Cr 12, 3b-7. 12-13; Ga 20, 19-23)

 Xem chi tiết »
HÃY NHẬN LẤY THÁNH THẦN

(20.5.2018 – Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống)

 Xem chi tiết »
Nước Hằng sống

(19.05.2016 – Thứ bảy, Vọng Lễ Hiện xuống)

 Xem chi tiết »
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>
Lên đầu trang