Hàng ngày

Anh em là chứng nhân

(25.4.2019 – Thứ Năm trong Tuần Bát nhật Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Sự hiện diện mới

25/04/2019 - Thứ Năm Mùa Phục Sinh - Tuần Bát Nhật Lễ Phuc Sinh (Cv 3, 11-26; Lc 24, 35-48)

 Xem chi tiết »
Gặp Chúa giữa đời thường

24/04/2019 - Thứ Tư Mùa Phục Sinh - Tuần Bát Nhật Lễ Phuc Sinh (Cv 3, 1-10; Lc 24, 13-35)

 Xem chi tiết »
Mời ông ở lại với chúng tôi

(24.4.2019 – Thứ Tư tuần I Phục Sinh)

 Xem chi tiết »
Tôi đã thấy Chúa

(23.4.2019 – Thứ ba trong Tuần Bát nhật Phục sinh)

 Xem chi tiết »
''Chào chị em!''

(22.4.2019 – Thứ hai trong Tuần Bát nhật Phục sinh)

 Xem chi tiết »
ÔNG ĐÃ THẤY VÀ ĐÃ TIN

(21.4.2019 – Chúa nhật Phục Sinh)

 Xem chi tiết »
Người đã trỗi dậy rồi

(20.4.2019 – Thứ Bảy Đêm Vọng Phục Sinh)

 Xem chi tiết »
Tình Trời Thập Tự

19/04/2019 Thứ Sáu Tuần Tuần Thánh - TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA (Is 52, 13 - 53, 12; Dt 4, 14-16; 5, 7-9; Ga 18, 1 - 19, 42)

 Xem chi tiết »
Sống niềm vui Phục Sinh

20/04/2019 Thứ Bảy - Lễ Vọng Phục Sinh (BÀI ĐỌC I: St 1, 1 - 2, 2 hoặc 1, 1. 26-31a, BÀI ĐỌC II: St 22, 1-18 (Bài dài), BÀI ĐỌC III: Xh 14, 15 - 15, 1, BÀI ĐỌC IV: Is 54, 5-14, BÀI ĐỌC V: Is 55, 1-11 BÀI ĐỌC VI: Br 3, 9-15. 32 - 4, 4, BÀI ĐỌC VII: Ed 36, 16-17a. 18-28, Rm 6, 3-11; Lc 24, 1-12)

 Xem chi tiết »
THẾ LÀ ĐÃ HOÀN TẤT

(19.4.2019 – Thứ sáu Tuần Thánh)

 Xem chi tiết »
Yêu như Thầy đã yêu

18/04/2019 - Thứ Năm Tuần Thánh (Xh 12, 1-8. 11-14; Ga 13, 1-15)

 Xem chi tiết »
PHẢI RỬA CHÂN CHO NHAU

(17.4.2019 – Thứ năm Tuần Thánh)

 Xem chi tiết »
Chẳng lẽ con sao?

(17.4.2019 – Thứ tư Tuần Thánh)

 Xem chi tiết »
Đừng bội bạc như Giuđa

Thứ Tư Tuần Thánh ( I: Is 50, 4-9a; Mt 26, 14-25)

 Xem chi tiết »
Trời đã tối

(16.4.2019 – Thứ ba Tuần Thánh)

 Xem chi tiết »
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>
Lên đầu trang