Hàng ngày

Xin Chúa chữa mù lòa thiêng liêng

Thứ Hai Tuần XXXIII TN (Kh 1, 1-4; 2, 1-5a; Lc 18, 35-43)

 Xem chi tiết »
Để Làm chứng cho Vua Quan

(24.11.2018: Lễ Kính Trọng Thể Các Thánh Tử Ðạo VN)

 Xem chi tiết »
Chuẩn bị ngày phán xét

Chúa Nhật Tuần XXXIII TN (Đn 12, 1-3; Dt 10, 11-14. 18; Mc 13, 24-32)

 Xem chi tiết »
Không được nản chí

(17.11.2018 – Thứ bảy Tuần 32 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Cầu nguyện luôn

Thứ Bảy Tuần XXXII TN (3 Ga 5-8; Lc 18, 1-8)

 Xem chi tiết »
Được đem đi, bị bỏ lại

(16.11.2018 – Thứ sáu Tuần 32 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Ngày cánh chung

Thứ Sáu Tuần XXXII TN (BÀI ĐỌC I: 2 Ga 4-9; Lc 17, 26-37)

 Xem chi tiết »
Nước Thiên Chúa đang ở giữa các ông

Thứ Năm Tuần XXXII TN ( Plm 7-20; Lc 17, 20-25)

 Xem chi tiết »
Nước Thiên Chúa

(15.11.2018 – Thứ năm Tuần 32 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Sấp mình tạ ơn

(14.11.2018 – Thứ tư Tuần 32 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Đầy tớ vô dụng

(13.11.2018 – Thứ ba Tuần 32 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Hãy phục vụ như người đầy tớ vô dụng

Thứ Ba Tuần XXXII TN ( Tt 2, 1-8. 11-14; Cl 3, 16a và 17c)

 Xem chi tiết »
Làm cớ vấp ngã

(12.11.2018 – Thứ hai Tuần 32 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Sức mạnh của lòng tin

Thứ Hai Tuần XXXII tn (Tt 1, 1-9; Lc 17, 1-6)

 Xem chi tiết »
BỎ VÀO TẤT CẢ

(11.11.2018 – Chúa nhật 32 Thường niên, Năm B)

 Xem chi tiết »
Dâng hiến trọn lòng

Chúa Nhật Tuần XXXII Mùa TN Năm B (1 V 17, 10-16; Dt 9, 24-28; Mc 12, 41-44 hoặc 38-44)

 Xem chi tiết »
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>
Lên đầu trang