Hàng ngày

Từ trái tim con người

(08.02.2023 – Thứ Tư Tuần 5 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Cái bên trong và cái bên ngoài

8.2 Thứ Tư Thứ Tư trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm (St 2:5-9,15-17; Tv 104:1-2,27-28,29-30; Mc 7:14-23)

 Xem chi tiết »
Lòng chúng thì xa Ta

(07.02.2023 – Thứ ba Tuần 5 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Chạm đến thì được khỏi

(06.02.2023 – Thứ hai Tuần 5 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Muối cho trái đất

(05.02.2023 – Chúa nhật 5 Thường niên A)

 Xem chi tiết »
Đến một nơi thanh vắng

(04.2.2023 – Thứ bảy Tuần 4 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Tạm lánh để cầu nguyện

4.2 Thứ Bảy Thứ Bảy trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm (Dt 13:15-17,20-21; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Mc 6:30-34)

 Xem chi tiết »
Vì đã trót thề

(03.2.2023 – Thứ sáu Tuần 4 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Ánh sáng và vinh quang

(02.02.2023 – Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh)

 Xem chi tiết »
Quê quán của Người

(01.02.2023 – Thứ tư Tuần 4 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Đụng đến áo

(31.1.2023 – Thứ Ba Tuần 4 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Uy quyền trên quỷ dữ

30.1 Thứ Hai trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm (Dt 11:32-40; Tv 31:20,21,22,23,24; Mc 5:1-20)

 Xem chi tiết »
Tên tôi là đạo binh

(30.01.2023 – Thứ hai Tuần 4 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Phúc thật

29.1. Chúa Nhật Chúa Nhật thứ Tư Mùa Quanh Năm (Xp 2:3,3; Tv 146:6-7,8-9,9-10; 1 Cr 1:26-31; Mt 5:1-12)

 Xem chi tiết »
HÃY MỪNG VUI

(29.01.2023 – Chúa Nhật 4 TN, Năm A)

 Xem chi tiết »
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>
Lên đầu trang