Hàng ngày

Chúa Cha yêu mến anh em

(28.05.2022 – Thứ Bảy Tuần 6 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Lòng anh em sẽ vui

(27.05.2022 – Thứ Sáu Tuần 6 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Nỗi buồn trở thành niềm vui

(26.05.2022 – Thứ năm Tuần 6 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Toàn bộ sự thật

(25.5.2022 – Thứ Tư Tuần 6 Phục Sinh)

 Xem chi tiết »
Có lợi cho anh em

(24.5.2022 – Thứ ba Tuần 6 Mùa Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Đấng Phù Trợ sẽ tố cáo thế gian

24/5 Thứ Ba trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh (Cv 16:22-34; Tv 138:1-2,2-3,7-8; Ga 16:5-11)

 Xem chi tiết »
Sự Hiện Diện Của Chúa Thánh Thần

23/5 Thứ Hai trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh (Cv 16:11-15; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Ga 15:2616)

 Xem chi tiết »
Làm chứng về Thầy

(23.5.2022 – Thứ 2 sau Chúa nhật 6 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
ĐẾN VÀ Ở LẠI

(22.5.2022 – Chúa nhật 6 Phục sinh năm C)

 Xem chi tiết »
Đừng sợ - hãy bình an

22/5 Chúa Nhật thứ Sáu Mùa Phục Sinh (Cv 15:1-2,22-29; Tv 67:2-3,5,6-8; Kh 21:10-14,22-23; Ga 14:23-29)

 Xem chi tiết »
Thế gian ghét anh em

(22.5.2022 – Thứ bảy Tuần 5 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Yêu thương nhau như Thầy

(20.5.2022 – Thứ sáu Tuần 5 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Niềm vui trọn vẹn

(19.5.2022 – Thứ năm Tuần 5 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Ở lại trong

195 Thứ Năm trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh (Cv 15:7-21; Tv 96:1-2,2-3,10; Ga 15:9-11)

 Xem chi tiết »
Cây Nho Thật

18.6 Thứ Tư trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh (Cv 15:1-6; Tv 122:1-2,3-4,4-5; Ga 15:1-8)

 Xem chi tiết »
Thầy là cây nho

(18.5.2022 – Thứ tư Tuần 5 Phục sinh)

 Xem chi tiết »
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>
Lên đầu trang