HẢI PHÒNG

Thành lập:


Bổn mạng:

Nhà thờ chính tòa: Nữ vương Rất thánh Mân Côi

Giám Mục:
 Giuse Vũ Văn Thiên
Giám mục phụ tá:

Tòa giám mục: 46 Hoàng Văn Thụ - Hải Phòng

Địa giới: Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh

Website:
gphaiphong.org

Giáo hạt:

-        Chính tòa
-        Hải Dương
-        Hòn Gai
-        Kẻ Sặt
-        Mạo Khê
-        Nam An
 

Trung Tâm Hành Hương

 

Nguyên giám mục:
-        Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương

Lên đầu trang