HÀ NỘI

Thành lập: 9-9-1659 (Ðàng Ngoài),  (Hà Nội 3-12-1924).

Bổn mạng:

Nhà thờ chính tòa: Thánh Giuse - Nhà thờ Lớn Hà Nội

Giám Mục:
 Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn
Giám mục phụ tá: Lôrensô Chu Văn Minh

Tòa giám mục: số 40 Nhà Chung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Địa giới: Thành phố Hà Nội (trừ một số huyện thuộc giáo phận Bắc Ninh) và và một phần trên địa bàn 4 tỉnh: Hà Tây (trong 9 huyện, trừ một số huyện thuộc giáo phận Hưng Hóa); Hà Nam; Nam Ðịnh (nửa thành phố Nam Ðịnh, huyện Mỹ Lộc, huyện Vụ Bản, huyện Ý Yên); Hòa Bình (có 8 giáo xứ trong 4 huyện; Hải Hưng chỉ có một xứ thuộc huyện Kim Thi).

Website:
tonggiaophanhanoi.org

Giáo hạt:

-        Chính Tòa: 21 giáo xứ
-        Phủ Lý: 27 giáo xứ
-        Lý Nhân: 27 giáo xứ
-        Nam Định: 22 giáo xứ
-        Phú Xuyên: 17 giáo xứ
-        Thanh Oai: 38 giáo xứ

 

Trung Tâm Hành Hương

 

Nguyên giám mục:
-        Giuse Ngô Quang Kiệt

Lên đầu trang