GP.VINH: Truyền hình trực tiếp Thánh lễ Truyền chức Linh mục - 8h00,14/11/2016

11/11/2016 12:50:31 PM
Truyền hình trực tiếp Thánh lễ Truyền chức Linh mục cho 38 Phó tế khóa XI


CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC

CHO 38 PHÓ TẾ KHÓA XI

 

Thứ Hai, 14/11/2016

Tại Quảng trường TGM, Giáo phận Vinh

 

- 7h15': Đón tiếp

- 8h00': Rước nhập lễ
- 8h15': Thánh lễ


 Vinh.jpg


(WGP.Vinh 11.11.2016)

  

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang