GP.VINH: Thư của ĐGM Phaolô về việc xây dựng các công trình trọng điểm trong giáo phận

6/8/2012 6:10:16 PM
Thư Mục vụ của Đức Giám mục Giáo phận Phaolô Nguyễn Thái Hợp về việc xây dựng các công trình trọng điểm trong giáo phận.

Vinh-1.jpg
Vinh-2.jpg


(GPVO 8.6.2012)

Lên đầu trang