GP.VĨNH LONG: Thư Mục Vụ Tháng 8

8/1/2016 1:49:08 PM
Thư Mục Vụ Tháng 8: Sống Năm Thánh Lòng Thương Xót

  

Vĩnh Long ngày 25.07.2016

 

Kính gửi: Quý Cha

              Quý Tu sĩ nam nữ

              Và tất cả anh chị em Gp. Vĩnh Long

 

V/v Sống Năm Thánh Lòng Thương Xót

 

 Anh chị em thân mến. Tháng trước tôi có dịp nói với anh chị em những nét tổng quát về Lòng thương xót trong luật công bình. Tháng nầy, tôi đề cập chủ đề Lòng thương xót trong tội phạm xã hội (số 19).

 

Lòng tha thứ của TC trải rộng đến những tổ chức tội phạm và nạn tham nhũng.

 

- Phạm vi Tội phạm xã hội: Những tổ chức tội phạm nầy luôn nghĩ rằng tiền bạc là trên hết, nên họ dùng đủ mọi phương tiện bất nhân, bất công để đạt được tiền bạc, bất chấp các giá trị khác cao trọng hơn tiền bạc. Những tổ chức nầy không nghĩ đến tòa án lương tâm, không nghĩ rằng tiền bạc cũng không đi theo họ vào cõi chết, tiền bạc cũng không giúp họ thoát khỏi cái chết và thoát khỏi sự phán xét của Thiên Chúa. Cho nên, ĐGH kêu gọi những con người đã tham gia vào các tổ chức tội phạm này hãy thay đổi lối sống.

 

- Phạm vi Tham nhũng: ĐGH cũng kêu gọi chống lại những tác giả của tham nhũng và đồng lõa của chúng. Người tham nhũng là người sử dụng những phương tiện đáng lên án để thực hiện những điều trái với bổn phận và trái với lương tâm của mình. Tham nhũng là một trọng tội đang hủy hoại đời sống cá nhân và xã hội. “Nạn tham nhũng không cho chúng ta tin tưởng nhìn về tương lai, vì sự tàn nhẫn và tham lam sẽ làm tiêu tan dự định của những người yếu kém, và giẫm nát những người nghèo khổ nhất” (số 19). Đó là một tội ác, nhưng cũng có những người theo và tiếp tay với chúng.

 

Về điểm nầy, ĐGH tố cáo vết thương bị nhiễm độc này và ngài khẳng định rằng Năm Thánh của lòng thương xót là một quá trình hoán cải, một cơ hội để thay đổi cuộc sống của họ, một thời gian của lòng từ bi chân thành… (số 19). Thiên Chúa luôn luôn dang tay ra đón nhận và tha thứ cho mọi người thành tâm đến với Ngài.

 

Ước gì mỗi người chúng ta ý thức được tầm quan trọng Lòng thương xót được thực thi trong các tổ chức tội phạm và nạn tham nhũng. Chúng ta không tham gia, không ủng hộ, nhưng cầu nguyện cho những tổ chức đó mau trở về đàng lành, trở về với Chúa để hưởng nhờ ơn tha thứ của Chúa.

 

+ Phêrô Huỳnh Văn Hai
Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang