GP.VĨNH LONG: Thư mục vụ tháng 11

11/10/2016 10:23:44 AM
MỤC VỤ THÁNG 11: SỐNG NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT

  

Vĩnh Long ngày 25.10.2016

 

Kính gửi:
Quý Cha

Quý Tu sĩ nam nữ

Và tất cả anh chị em Gp. Vĩnh Long

 

V/v Sống Năm Thánh Lòng Thương Xót

 

Anh chị em thân mến. Tháng trước tôi có dịp nói với anh chị em những nét tổng quát về Lòng thương xót nơi Mẹ Maria. Tháng nầy, tôi đề cập chủ đề Lòng thương xót nơi thánh nữ Faustina Kowalska (số 24).

 

Thánh nữ Faustina là một nữ tu ít học thuộc dòng Đức Mẹ Nhân Lành ở Ba Lan trong những năm 1930. Thánh nữ xuất thân từ một gia đình nghèo, phải vật lộn để sống trong những năm chiến tranh thế giới I. Thánh nữ đi học có ba năm, vì vậy thánh nữ đã được giao phó các nhiệm vụ khiêm tốn nhất trong tu viện, thường trong nhà bếp hoặc làm vườn. Tuy nhiên, thánh nữ đã nhận được mạc khải phi thường - hoặc những sứ điệp - từ Chúa Giêsu.

 

Thánh nữ Faustina Kowalska kể lại một số cuộc hiện ra trong lúc thánh nữ xuất thần và thánh nữ viết trong nhật ký của mình, sau đó được xuất bản thành cuốn sách Nhật ký: Lòng Chúa thương xót trong Linh hồn tôi (Diary: Divine Mercy in My Soul). Các từ ngữ chứa đựng trong nhật ký là sứ điệp về lòng Chúa thương xót. Mặc dù sứ điệp về lòng Chúa thương xót không phải là mới trong các giáo huấn của Giáo Hội, nhưng Nhật ký của thánh nữ Faustina của dấy lên một phong trào lớn, và một sự tập trung mạnh mẽ và đáng kể về lòng Chúa thương xót.

 

Qua lời phát biểu và tầm quan trọng của sứ điệp chứa đựng trong Nhật ký của thánh nữ Faustina, thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II gọi thánh nữ là “tông đồ vĩ đại của Lòng Chúa Thương Xót trong thời đại chúng ta”.

 

Những chủ đề chính về lòng sùng kính Lòng Thương Xót là cầu xin và sở hữu lòng Chúa thương xót, tin tưởng vào lòng thương xót dồi dào của Chúa Kitô, và cuối cùng thương yêu tha nhân.

 

Hôm nay, chúng ta tiếp tục dựa vào thánh Faustina như một lời nhắc nhở liên tục của sứ điệp để tin tưởng vào lòng thương xót vô tận của Chúa Kitô, và sống cuộc sống thương xót đối với người khác. Chúng ta cũng hướng về thánh nữ trong sự cầu nguyện và xin thánh nữ cầu bàu cùng Đấng Cứu chuộc đầy lòng thương xót đối với từng người chúng ta.

 

“Thánh nữ được mời gọi bước vào tận nơi sâu thẳm của Lòng Chúa Xót Thương, xin Thánh nữ chuyển cầu và giúp chúng ta luôn sống và bước đi trong tình thương tha thứ của Thiên Chúa, cũng như trong niềm tín thác kiên vững vào tình yêu của Ngài” (số 24).

 

Ước gì mỗi người chúng ta ý thức được tầm quan trọng chủ đề Lòng thương xót mà thánh nữ Faustina đã chép trong Nhật ký và xin Chúa giúp chúng ta thực hiện được những điều đó.

 

+ Phêrô Huỳnh Văn Hai

Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long

Lên đầu trang