GP.VĨNH LONG: Thư Mục Vụ Tháng 08 Năm 2013

8/6/2013 11:39:53 AM
V/v Gặp Chúa qua việc học Giáo Lý

DC-TomaNguyenVanTan.jpg

TOÀ GIÁM MỤC VĨNH LONG
103 đường 3/2, P.1
Vĩnh Long

26.07.2013


V/v Gặp Chúa qua việc học Giáo Lý


"Đức Tin là cửa dẫn vào đời sống hiệp thông với Thiên Chúa và gia nhập vào Hội Thánh"  (Porta Fidei, 1).

1. Đạo là Đường, đường có khởi điểm và điểm đến. Nói một cách tương tự, Đạo là tương quan giữa Trời và đất. Hành Đạo hay sống Đạo là gặp gỡ và hiệp thông.

Con người tội lỗi có thể gặp gỡ và hiệp thông với Chúa, vì chính Thiên Chúa giàu lòng thương xót đã ngỏ lời với con người: "Chính Chúa đã tỏ mình ra cho chúng ta trong Đức Kitô, cho chúng ta được thấy dung nhan Ngài và Ngài thật sự trở nên gần gũi với từng người chúng ta. Hơn nữa, Thiên Chúa đã mạc khải cho con người và cho từng người chúng ta biết tình yêu khôn lường của Ngài: Trên thập giá, Đức Giêsu Nazarét, Con Thiên Chúa làm người, bằng một cách độc đáo, nhất, đã cho chúng ta thấy Chúa yêu thương đến nỗi tự hiến chính mình,  hy sinh trọn vẹn" (Bênêđitô XVI, Tiếp kiến chung ngày 24.10.2012).


Đáp lại tình Chúa, nhờ Đức Tin, con người tự nguyện trao phó chính mình cho Thiên Chúa là Cha yêu thương: "Đức tin là sự gắn bó với Ngài, với Đấng ban cho tôi hy vọng và tin tưởng. Tin nghĩa là gặp gỡ Thiên Chúa, gặp gỡ Đấng nâng đỡ và hứa ban cho tôi một tình yêu bất diệt" (Bênêđitô XVI, ngày 24.10.2012).

Đức Tin là gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô, gặp gỡ Thiên Chúa. Nhờ đâu con người có thể mở rộng lòng trí để tin vào Thiên Chúa, Đấng đã tỏ mình ra nơi Đức Giêsu Kitô chịu chết và sống lại ? "Chúng ta có thể tin vào Thiên Chúa bởi vì Ngài đến gần chúng ta và chạm đến chúng ta ;bởi vì Thánh Thần là ân huệ của Chúa Phục Sinh giúp chúng ta biết đón nhận Thiên Chúa  hằng sống" (Bênêđitô XVI, ngày24.10.2012)

2. Đức Tin dẫn vào đời sống hiệp thông và gặp gỡ Hội Thánh


Chúa Giêsu Phục Sinh đã truyền cho các Tông Đồ: "Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng cho mọi thụ tạo.Ai tin và chịu Phép Rửa, sẽ được cứu rỗi; ai không tin , sẽ bị luận phạt"  (Mc 16,15-16).

Đức Bênêđitô XVI đã nói: "Nền tảng hành trình đức tin của chúng ta là Phép Rửa là Bí Tích ban Chúa Thánh Thần cho chúng ta, làm cho chúng ta trở nên con cái Thiên Chúa trong Đức Kitô, và đánh dấu việc bước vào cộng đoàn đức tin, gia nhập Hội Thánh"  (Bài Giáo lý ngày 24.10.2012).


Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo: "Tin là hành vi có chiều kích Hội Thánh. Đức Tin của Hội Thánh đi trước, sinh ra và nâng đỡ, và dưỡng nuôi đức tin của chúng ta Hội Thánh là Mẹ của mọi tín hữu. Không thể có Thiên Chúa là Cha nếu không nhận Hội Thánh là Mẹ (trích dẫn Thánh Cyprianô). Vậy đức tin sinh ra trong Hội Thánh, dẫn đến Hội Thánh và sống trong Hội Thánh" (Bài Giáo lý này 31.10.2012).

Đức Thánh Cha Bênêđitô XVI  dẫn lời của Công Đồng Vaticanô II: "Nếu Thánh Kinh chứa đựng Lời Chúa, thì Thánh Truyền giữ gìn và truyền lại Lời Chúa một cách trung thành, để con người thuộc mọi thời đại có thể đến với nguồn tài nguyên bất tận của mình và được trở nên giàu có nhờ kho tàng ân sủng của mình. Như vậy Hội Thánh trường tồn qua giáo lý, đời sống và phụng tự của mình và lưu truyền cho từng thế hệ tất cả bản chất của mình, mọi điều mình tin" (Dei Verbum, 8).

Và Đức Bênêđitô XVI quả quyết mạnh mẽ: "Tôi muốn nhấn mạnh rằng chính trong Cộng Đoàn Hội Thánh mà đức tin của mỗi cá nhân được phát triển và trưởng thành"  (Bài Giáo Lý ngày 31.10.2012).

3.  Truyền thống của Hội Thánh

Giáo Lý nói được là phương thế Hội Thánh Mẹ chúng ta thường dùng để dạy cho con cái mình biết Chúa. Để gặp gỡ và sống hiệp thông với Chúa, các tín hữu thời sơ khai đã làm gì? "Họ chuyên cần với giáo huấn của các Tông Đồ và sự hiệp thông, việc Bẻ Bánh và kinh nguyện " (Tđcv 2,42).


Trong những Ngày Giới Trẻ Thế Giới vừa qua (22-29.07.2013) tại Rio De Janeiro, có đến 250 Giám Mục đảm nhận dạy giáo lý cho các Bạn Trẻ được chia ra nhiều nhóm theo ngôn ngữ của họ. Đó là một phần quan trọng trong chương trình của Ngày Giới Trẻ Thế Giới, cũng như trong chương trình cử hành Năm Đức Tin. Mục đích là gặp gỡ Chúa. Kinh nghiệm sự hiệp thông với Thiên Chúa làm nền tảng cho sự hiệp thông giữa con người với nhau.


"Trong những ngày nầy, tại Rio, các con đã có kinh nghiệm thật đẹp là gặp gỡ Chúa Giêsu và gặp gỡ nhau, các con cảm nhận niềm vui của đức tin" (ĐGH Phanxicô Giảng cho các Bạn Trẻ, Chúa Nhật 28.07.2013).


+ Tôma Nguyễn Văn Tân
      Giám Mục của Anh Chị Em

Lên đầu trang