GP.VĨNH LONG: Thư Mục Vụ Tháng 07 Năm 2013

7/3/2013 8:16:04 AM
V/v: Đức Tin là một hành vi vừa cá nhân vừa cộng đoàn

DC-TomaNguyenVanTan.jpg

TOÀ GIÁM MỤC VĨNH LONG
103 đường 3/2, P.1
Vĩnh Long

27.06.2013


V/v: Đức Tin  là một hành vi vừa cá nhân vừa cộng đoàn


Kính gởi: Các Linh Mục,

                Các Tu Sĩ

                Và Anh Chị Em Giáo dân 

                Địa Phận Vĩnh Long

 

Một sự kiện lịch sử: Chúa Nhật  02.06.2013, vào lúc 17giờ (giờ Roma), Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự Giờ Chầu Thánh Thể cử hành trọng thể tại Đền Thờ Thánh Phêrô. Cùng hiệp thông với Đức Thánh Cha, tại các Nhà Thờ Chính Toà và các Nhà Thờ, Nhà nguyện khác trên thế giới, các Tu Sĩ, các tín hữu cũng họp nhau cử hành Giờ Chầu Thánh Thể.

 

Lần đầu tiên trong lịch sử của Hội Thánh Công Giáo, trong Năm Đức Tin, Đức Thánh Cha Phanxicô muốn quy tụ mọi thành phần dân Chúa trước Mình Thánh Chúa đặt trên bàn thờ, để mỗi người gặp gỡ Chúa Giêsu Phục Sinh hiện diện cho Hội Thánh và cùng với anh chị em mình, cùng với Hội Thánh, tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Ban Sự Sống, là Bánh Bởi Trời, là Bánh Hằng Sống.

 

Phép Thánh Thể là Trung Tâm của Phụng Tự Kitô giáo, vì Thiên Chúa làm Người đã muốn hiện diện trong Bí Tích nầy làm chứng tích Tình Yêu cao cả kết hợp chúng ta với Chúa, và làm cho chúng ta sống hiệp thông với nhau.

 

Chúa Giêsu Thánh Thể là mối dây hợp nhất mọi tín hữu.

 

Trong Giờ Chầu lịch sử nầy, Hội Thánh tuyên xưng: Chỉ có một Chúa, một đức tin  (Un seul Seigneur, une seule foi).

 

Đức tin là  hồng ân Chúa ban. Nếu Chúa không đến với chúng ta, nếu Chúa không lôi kéo, thì  làm sao chúng ta gặp gỡ Chúa được.

 

"Không ai có thể đến với Ta, nếu Chúa Cha, Đấng đã sai Ta, không lôi kéo họ" (Gioan 6,44).

 

Hội Thánh cũng tuyên xưng Phép Thánh Thể là Hồng Ân Vô Giá mà Thiên Chúa Cha giàu lòng  thương xót ban cho nhân loại:

 

"Chính Cha Ta mới ban cho các ngươi Bánh BởiTrời đích thực. Bánh của Thiên Chúa từ trời xuống, ban sự sống cho thế gian” (Gioan 6,32-33);

 

"Ta là bánh ban sự sống: ai đến với Ta, sẽ không đói; ai tin vào Ta, sẽ không khát bao giờ" (Gioan 6,35)

 

Chúa ban Phép Thánh Thể để các tín hữu  lãnh nhận Chúa Kitô, là Đường là Sự Thật và là Sự Sống; "Ta đến để các chiên của Ta được sống và sống dồi dào" (Gioan 10,10).

 

Mong sao cho việc cử hành Thánh Lễ và việc tôn thờ  Thánh Thể vừa củng cố đức tin của  đoàn tín hữu chúng ta, vừa làm cho chúng ta biết sống bác ái với nhau, quan tâm  đến anh chị em đồng loại của chúng ta, để mọi người tìm thấy hạnh phúc trong đời sống Kitô hữu, hạnh phúc làm con cái của Thiên Chúa. (Đức Bênêđitô XVI, ngày 27.02.2013).

 

+ Tôma Nguyễn Văn Tân

      Giám Mục của Anh Chị Em

Lên đầu trang