GP.VĨNH LONG: Thư Mục Vụ Tháng 06 Năm 2013

6/5/2013 6:41:38 PM
V/v Tin trong lòng và tuyên xưng ngoài miệng

DC-TomaNguyenVanTan.jpg

TOÀ GIÁM MỤC VĨNH LONG
103 đường 3/2, P.1
Vĩnh Long

29.05.2013


V/v 
Tin trong lòng và tuyên xưng ngoài miệng

"Cứ xem quả thì biết cây " (Lc 6,43). Đức tin là động lực của tín hữu. Ta không thấy đức tin bằng đôi mắt thể xác, nhưng  qua cách sống của một con người trong các sinh hoạt tôn giáo, trong Phụng Vụ, trong những cách sống với đồng loại, ta có thể nhận định về lòng tin con người nầy.

Tin và tuyên xưng Đức Giêsu Kitô: gương Thánh Phaolô

Thánh Phaolô, người trước kia rất nhiệt thành với Đạo Do Thái, nay một mực rao giảng Đức Giêsu Kitô: "Chúng tôi rao giảng  một Đức Kitô bị đóng đinh Thập Giá, cớ vấp phạm cho người Do Thái, sự điên rồ đối với dân ngoại, nhưng đối với những ai được kêu gọi dù là Do Thái hay Hy Lạp, thì lại là chính Đức Kitô quyền năng của Thiên Chúa, và sự khôn ngoan của Thiên Chúa" (1 Cor 1,23-24; x.1 Cor 2,2).

Chúa Giêsu chớ không phải Lề luật; lòng tin vào Chúa Giêsu Kitô chớ không phải những việc làm do Lề luật truyền dạy có thể làm cho chúng ta nên công chính: "Người đã cứu ta, không phải do tự các việc ta làm trong đàng công chính, nhưng là chiếu theo lòng thương xót của Người, nhờ Phép Rửa tái sinh và sự canh tân đổi mới của Chúa Thánh Thần"  (Tit 3,5).


Tin là ơn Chúa ban: Nếu Chúa không đến với Saulô trên đường đi Đamas, Hội Thánh sẽ không có được một Phaolô hăng say làm Tông Đồ cho Lương dân.


Ơn đức tin đã liên kết Phaolô với Chúa Kitô cách mật thiết như thế nào để  trở thành động lực thúc đẩy Thánh Tông Đồ không ngừng rao giảng, bất chấp mọi hiểm nguy: "Năm lần tôi bị người Do Thái đánh đòn ba mươi chín trượng; ba lần tôi đã bị tra tấn; một lần tôi đã bị ném đá; ba lần tôi đã đắm tàu, và đã phải qua một ngày một đêm chơi vơi trong lòng biển " (2 Cor 11,24-25).


"Vì Người (Chúa Kitô), tôi đành thua lỗ mọi sự, và coi là phân bón cả, để lợi được Đức Kitô, và được thuộc về Người, không có sự công chình riêng của tôi, sự công chính nại vào Lề Luật, song là sự công chình nhờ lòng tin vào Chúa Kitô, sự công chính do tự Thiên Chúa ban xuống cho lòng tin"
  (Phil 3,8-9).

Tin là hy sinh, hy sinh mọi sự, nhưng trên hết ơn Chúa mới làm cho lòng  tin vào Chúa Kitô Phục Sinh có hiệu quả: "Có tin thật trong lòng, mới được nên công chính; có xưng ra ngoài miệng, mới được ơn được cứu chuộc" (Roma 10,10).

Lòng tin của Thánh Tông đồ biểu hiện qua những nỗ lực xây dựng Hội Thánh  hợp nhất: "Anh em không còn là người xa lạ, khách kiều cư, mà là những người đồng hương với các Thánh, và là người nhà của Thiên Chúa, được xây cao lên trên nền móng là các Tông đồ và Tiên Tri, mà đỉnh góc là chính Đức Kitô Giêsu" (Êph 2,19-20).


Để trở thành
Tín Hữu Kitô:

Không biết Chúa Kitô, không ở với Chúa Kitô, không thể yêu mến mà cũng không thể trở thành môn đệ của Người. Thế nên, không biết Giáo lý, không biết Thánh Kinh, không cầu nguyện, thì làm sao có thể thân thiết với Chúa Giêsu, để làm môn đệ của Người .


Chúa Giêsu Kitô đã sẵn sàng hy sinh mọi sự, hy sinh mạng sống mình vì chúng ta, thì đối lại Người muốn cho môn đệ sẵn sàng từ bỏ mọi sự vì Chúa. Mến Chúa trên hếtmọi sự.


Hội Thánh hôm nay, muốn được tín nhiệm, phải cho thấy sự liên kết mật thiết (la cohérence) giữa lời giảng và lối sống, là phải loại bỏ những ngẫu tượng (les idoles) của tham vọng, coi trọng thành tích, đặt tin tưởng trên khả năng tự nhiên  của bản thân, muốn được coi trọng hơn những người khác (ĐGH Phanxicô, Giảng trong Thánh Lễ tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phaolô ngoài Thành, ngày 14.04.2013) .

Phải  trở thành Tín hữu Công Giáo:

Có người nói: Chúa Kitô thì Được. Hội Thánh thì không. Làm sao có thể tách biệt Hội Thánh khỏi Chúa Kitô ?

Chính Hội Thánh đem Chúa Kitô đến cho chúng ta và dẫn chúng ta đến với Chúa; Hội Thánh là đại gia đình con cái Thiên Chúa. Trong gia đình của Thiên Chúa, trong Hội Thánh, có một nhựa sống (la sève) là lòng mến Chúa được thể hiện bằng tình mến Chúa trên hết mọi sự và lòng bác ái đối với mọi người, không trừ ai. Hội Thánh là gia đình trong đó mọi người thương nhau và mọi người được mến thương.

Chúng ta hãy cầu xin Chúa, trong Năm Đức Tin nầy, thương ban cho các cộng đoàn chúng ta, cho toàn thể Hội Thánh, ngày càng trở nên gia đình thực sự  luôn sống và mang đầy hơi ấm tình yêu Chúa (ĐGH Phanxicô, Buổi tiếp kiến ngày 29.05.2013).


+ Tôma Nguyễn Văn Tân
       Giám Mục của Anh Chị Em

Lên đầu trang