GP.VĨNH LONG: Thư Mục Vụ Tháng 04 Năm 2013

4/6/2013 4:34:13 PM
V/V Hăng Say Thông Truyền Đức Tin

DC-TomaNguyenVanTan.jpg

TOÀ GIÁM MỤC VĨNH LONG
103 đường 3/2
P. 1  TP Vĩnh Long

26.03.2013


V/V  Hăng Say Thông Truyền Đức Tin


Kính gởi:  Các Linh Mục,
                  Quí Tu Sĩ,
                  Anh Chị Em giáo dân Địa Phận Vĩnh Long


"Tình yêu Chúa Kitô thúc bách chúng ta" (2 Cor 5,14)

Tại sao chúng ta phải thông truyền đức tin, và hăng say thông truyền đức tin?


Ảnh hưởng của lối sống thực dụng, suy tôn vật chất ngày càng lan rộng. Rất nhiều người lãnh đạm với  tôn giáo, và thậm chí có những người công khai tuyên bố rời bỏ Giáo Hội, vì gương xấu của kẻ nọ người kia, hoặc viện cớ nầy hay cớ khác .

Một cuộc khủng hoảng đức tin. Một thách đố nghiêm trọng khiến Hội Thánh phải có cách đối phó. Năm Đức Tin được thiết lập nhân dịp kỷ niệm 50 năm Khai Mạc Công Đồng Vaticanô II, muốn nói lên điều nầy: "Ngày nay Giáo Hội cần xác tín và dấn thân hơn nữa cho việc tân Phúa âm hoá" (Porta Fidei, 7).


Chúa Giêsu là Ánh Sáng thế gian (Luca 2,32; Gioan 8,12), muốn lôi kéo con người thuộc mọi thế hệ đến với Người, đã cho các môn đồ tham dự sứ mạng của Người (Mt 5, 15), sau cùng đã sai các môn đồ đi khắp bốn phương rao giảng và quy tụ muôn dân thành môn đệ của Người (Mt 28,19; x.Mc 16,15).


Chính Đấng Phục Sinh cũng đã hiện ra cho Saulô đang tầm nã bách hại các tín hữu Kitô, rồi biến đổi ông thành tông đồ đem Tin Mừng đến cho lương dân (Gal 1,16). Với xác tín về ơn gọi tông đồ của mình, sự khẩn thiêt phải loan báo Tin Mừng, Phaolô đã quả quyết: "Chúa Kitô không sai tôi đi làm phép rửa, nhưng đi rao giảng Phúc Âm" (1 Cor 1,17). Và, một cách mạnh mẽ hơn: "Khốn cho tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng"  (1Cor 9,17).

Tin để sống. Nhưng người Công Giáo chúng ta tin Ai?  Tin gì?


Không tin một nhân vật huyền thoại, không tin vào một chuyện hoang đường,  nhưng tin vào một nhân vật lịch sử, tin vào Đức Giêsu Kitô Phục Sinh và sứ điệp của Người. Tin cách tuyệt đối, nghĩa là trên hết mọi sự, để có thể sẵn sàng hy sinh cho đức tin của mình:


"Những điều kể được như la lợi lộc cho tôi, tôi đã coi là thua lỗ bất lợi vì Đức Kitô... Tôi coi tất cả mọi sự là thua lỗ bất lợi, vì cái lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa tôi. Vì Người, tôi đành thua lỗ mọi sự , và coi là phân bón cả , để lợi được Đức Kitô..." (Phil 3,7-8).


Các Đức Giáo Hoàng Phaolô VI, Gioan-Phaolô II, Bênêđitô XVI đã thực hiện nhiều chuyến  tông du ngoài Nước Ý, không những để củng cố anh em của mình  mà còn để rao giảng Chúa Giêsu. Các ngài đã đọc diễn văn trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc gặp gỡ các nhà Lãnh Đạo các Quốc Gia, bênh vực quyền của con người, bảo vệ công lý và hoà bình.

Trong chuyến viếng thăm Nước Đức từ 22 đến 25 tháng 9 năm 2011, Đức Bênêđitô XVI đã quả quyết: Mặc dầu chuyến viếng thăm của ngài có tính cách chính thức của một Nguyên thủ Quốc Gia, nhưng ngài không nhắm lợi lộc về kinh tế, chính trị, ngài muốn gặp con người và nói về Chúa.  Khi kết thúc buổi canh thức cầu nguyện với các Bạn Trẻ tại Freiburg ngày 24 tháng 9, Đức Bênêđitô XVI đã nói: "Các con hãy để Chúa Kitô đốt nóng các con, cho dầu điều đó đôi khi phải hy sinh và từ bỏ...Các con là ánh sáng của thế gian. Thiên Chúa là tương lai của các con".


Trong mọi lúc, và ở mọi nơi, mỗi tín hữu Kitô phải thông truyền đức tin của mình, vì  chúng ta phải giữ cho ngọn nến đức tin của mình luôn cháy sáng.


Bằng cách nào ?


Không biết, không thương, thì có gì để chia sẻ. Thế nên, cần tìm lại vẻ đẹp của đức tin  qua việc học Giáo Lý của Hội Thánh, Giáo Huấn của Công Đồng Vaticanô II, trong đó tich chứa kho tàng khôn ngoan của Đức Tin Kitô giáo.


Để yêu mến Chúa Giêsu, tất nhiên cần dành thời giờ để cầu nguyện (Bênêđitô XVI, Buổi đọc kinh Truyền Tin cuối cùng 24.02.2013), để ở gần bên Chúa cảm nhận được tình yêu của Chúa (Bênêđitô XVI, Buổi tiếp kiến cuối cùng, ngày 27.02.2013). Gần Chúa chúng ta sẽ có ánh sáng  để dọn dẹp tâm hồn của mình , giảm bớt thói hư tật xấu, để sống quảng đại hơn

Xã hội đang có nhiều thay đổi theo chiều hướng thực dụng, thụ hưởng, khó giữ Đạo, khó giảng Đạo. Những khó khăn của tín hữu cũng là những khó khăn của Hội Thánh.


Hội Thánh thuộc về Chúa Kitô, chúng ta phải vững tin vào Chúa,  Với việc gia tăng cầu nguyện, chúng ta tin chắc Thánh Thần Chúa sẽ thực hiện một cuộc canh tân Đức Tin, canh tân đời sống các tín hữu, canh tân xã hội.

+ Tôma Nguyễn Văn Tân   
         Giám Mục của Anh Chị Em

Lên đầu trang