GP.VĨNH LONG: Thư Mục Vụ Tháng 03 Năm 2013

3/4/2013 8:16:59 PM
Thư Mục Vụ Tháng 03 Năm 2013

DC-TomaNguyenVanTan.jpg

Toà Giám Mục Vĩnh Long
103 Đường 3/2
Vĩnh Long

Ngày 26.02.2013

 

V/v Năm ĐứcTin : Hoán Cải và Đổi Mới


Kính gởi : Các Linh Mục,
                 Các Tu Sĩ Nam Nữ,
                 Anh Chị Em Giáo dân


Phúc Âm thanh luyện và canh tân  (
Bênêđitô XVI,  Buổi tiếp kiến ngày 27.02.2013).


"
Nếu Thầy có mặt ở đậy, thì em con đã không chêt" (Gioan 11,21).Một lời trách móc? với một chút tin tưởng, chờ đợi? Chúng ta hãy đến Bêtania, làng của Martha và Maria, là nơi Lazarô đã chết, nhưng được Chúa cho sống lại.  


Thánh Luca viết: Trước đó mấy hôm, hai chị em Martha và Maria đã cho người đi báo tin cho Chúa Giêsu  "Thầy ơi, người Thầy thương mến đang lâm bệnh" (11,3). Chúa Giêsu thương mến các chị em Martha, Maria và Lazarô. Người biết họ có lòng tin , nên khi lâm vào tình cảnh éo le, họ kêu đến Người .


Nghe tin Lazarô lâm bệnh, Chúa Giêsu còn lưu lại thêm hai ngày (11,6). Tại sao Người không đi ngay?  Người nói với các môn đồ: "Lazarô đã chết. Thầy mừng cho các con, vì Thầy đã không có mặt ở đó, để các con tin" (1114-15).


Chúa đến Bêtania, mà không đi vào làng. Martha ra đón Người: Phải chi Thầy có mặt ở đây, thì em con không chết. (11,21). Sau đó Maria cũng ra đón Chúa và thân thưa với Người: Nếu Thầy có mặt ở đây,thì em con đã không chết'(11,32).


Như thế, đối với các bà, Chúa Giêsu có thể cứu chữa bệnh nhân khỏi chết. Thế nhưng Người có quyền cho kẻ chết sống lại không?  Xem ra điều nầy khó tin.


Cùng với các bà, Chúa đi đến nơi cất xác Lazarô. Đứng trước ngôi mộ, Chúa mời gọi tin vào Người. Chính Người sẽ làm cho Lazarô được sống lại. Người bảo: "Đem phiến đá nầy đi" (11,39) . Chúa nói về tảng đá đậy cửa huyệt .


Martha do dự: Thưa Thầy, nặng mùi rồi, vì em con ở trong mồ đã được bốn ngày' (11,39),  Thực sự ở đây khó mà tin vào quyền năng phục sinh của Chúa Giêsu.


Người bảo: "Nếu con tin, con sẽ được thấy vinh quang của Thiên Chúa" (11,11,40). Người ta đem phiến đá đi. Chúa Giêsu  kêu lớn tiếng: Lazarô, hãy ra khỏi mồ. Người chết liền ra, chân tay còn quấn vải và mặt còn phủ khăn  (11,43-44).


Bây giờ, Martha có thể hiểu và tin nhiều hơn, mặc dầu trước đó bà đã quả quyết: "Thưa Thầy, vâng. Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, là Đấng phải đến trong thế gian" (11,27).

Qua việc cho Lazarô sống lại, Chúa Giêsu báo trước mầu nhiệm phục sinh của Người: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Ta, thì dầu có chêt , cũng sẽ được sống (11,26).  Và sau khi sống lại từ cõi chết, Chúa làm cho Thánh Tôma Tông Đồ  tuyên xưng  đức tin trọn vẹn:  "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con"(Gioan 20,28).


Đấng đã cho Lazarô sống lại, chính Người cũng đã sống lại từ cõi chết, Người là Chúa và đang hiện diện mời gọi chúng ta bước vào đời sống mới làm một với Người.


Nguy cơ cho đời sống đức tin cần phải tránh:


Lối sống thực dụng  làm lung lạc và sẽ đánh mất đức tin nơi các tín hữu. Não trạng của con người chuộng danh lợi hơn đạo nghĩa, 'cuốn theo chiều gió', lơ là việc cầu nguyện, bê trễ trong việc giữ Ngày Chúa Nhật và lãnh nhận các Bí Tích nhất là Bí Tích Giải Tội, thiếu quan tâm đến ơn Chúa Thánh Thần trong Bí Tích Thêm Sức, coi thường việc học hỏi Giáo lý và Giáo huấn của Hội Thánh, cuối cùng sẽ coi việc cử hành phụng vụ như những thứ tập quán vô vị, không hợp thời.


Những lạm dụng  được phổ biến dần dần nhằm thu hút tính hiếu kỳ của một số các tín hữu: Đặt tay chữa lành, Làm Phép Nước Thánh và rảy Nước Thánh, cung cấp Nước Thánh cho bệnh nhân uống, lối thực hành nầy cổ võ  một cách sống đạo vụ lợi, tin vào linh nghiệm của Nước Thánh hơn tin vào Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh hiện diện và nâng đỡ đức tin của chúng ta, tin vào Lòng Thương Xót của Thiên Chúa Quan Phòng muốn giải thoát chúng ta khỏi những vướng mắc tội lỗi, ích kỷ.


Lời giảng thay vì biểu lộ tình yêu trong chân lý, lắm lúc chỉ nhằm đánh vào tình cảm, không liên hệ bao nhiêu với đức tin, với ơn cứu rỗi.


Với xác tin rằng ở đâu có Thiên Chúa, thì ở đó có tương lai, Đức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã muốn để lại cho các tín hữu một Lời Trối, một Di Sản Tinh Thần :


"Cha mong muốn các con cảm nhận niềm vui được làm Kitô hữu, cảm nhận tình yêu của Thiên Chúa đã ban Con của Ngài cho chúng ta".


Chúng ta thương nhớ Đức Thánh Cha già yếu, muốn tiếp tục phục vụ Hội Thánh bằng đời sống cầu nguyện trong thầm lặng.   Chúng ta cầu nguyện cho ngài và cho Hội Thánh, cho các Đức Hồng Y sớm tìm cho Hội Thánh một người kế vị  mới trên ngai toà Thánh Phêrô, cho Hội Thánh luôn sống hiệp thông để rao giảng  Chúa Kitô. 


+ Tôma Nguyễn Văn Tân
      Giám Mục của Anh Chị Em

Lên đầu trang